LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.274
SAILING
Celtic Woman

Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/182327199593572/


I am sailing
Ta đang phiêu bồng
I am sailing
Dong buồm biển sóng
Home again
Bến đợi lại mong
'Cross the sea
Băng qua biển rộng
I am sailing,
Cố chèo cố chống
Stormy waters
Hải phận bão giông
To be near you,
Trông gần bên chàng
To be free
Thấy thanh thản

I am flying,
Ta mãi phiêu lãng
I am flying
Cuối trời dọc ngang
Like a bird
Cánh chim phiêu bạt
'Cross the sky
Ngang trời vút bay
I am flying,
Lãng du đó đây
Passing high clouds
Qua chín tầng mây
To be with you,
Bay về bên ấy
To be free
Thấy tự do

Can you hear me, can you hear me
Chàng có thể nghe, chàng có lẽ thấy
Through the dark night, far away
Qua màn đêm thâu, tối tăm xa thẳm
I am dying, forever crying
Chết đắm chết đuối, khóc đứng khóc ngồi
To be with you, who can say
Trôi về bến đợi, chờ chàng nói

Can you hear me, can you hear me
Chàng có thể nghe, chàng có lẽ thấy
Through the dark night, far away
Qua màn đêm thâu, tối tăm xa thẳm
I am dying, forever crying
Chết đắm chết đuối, khóc đứng khóc ngồi
To be with you, who can say
Trôi về bến đợi, chờ chàng nói

We are sailing
Mình đang phiêu bồng
We are sailing
Dong buồm biển sóng
Home again
Bến đợi lại mong
'Cross the sea
Băng qua biển rộng
We are sailing
Đôi ta chèo chống
Stormy waters
Hải phận bão giông
To be near you,
Trông gần bên anh
To be free
Đời diễm hạnh

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
×
Quay lại
Top