sailing

 1. LEQUOCAN

  SAILING (Lời Dịch Anh Việt) Celtic Woman

  SAILING Celtic Woman Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/182327199593572/ I am sailing Ta đang phiêu bồng I am sailing Dong buồm biển sóng Home again Bến đợi lại mong 'Cross the sea Băng qua biển rộng I am sailing, Cố chèo cố chống Stormy waters Hải phận bão giông To be...
 2. LEQUOCAN

  SAILING (Lời Dịch Anh Việt) Rod Stewart

  SAILING Rod Stewart Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/195495771610048/ I am sailing Con đang phiêu bồng I am sailing Dong buồm biển sóng Home again Bến đợi lại mong 'Cross the sea Băng qua biển rộng I am sailing, Cố chèo cố chống Stormy waters Hải phận bão giông To be...
 3. LEQUOCAN

  BUTTERFLIES - Lời Dịch Anh Việt

  BUTTERFLIES 2019’s Grammy Award Kacey Musgraves The 2019 Grammy Award for Best Country Solo Performance (Giải Grammy Cho Trình Diễn Đơn Ca Đồng Quê Xuất Sắc Nhất) I was just coastin' Em đang lún sâu Never really goin anywhere Thật lòng chẳng hề đi bất kỳ đâu Caught up in a web I was gettin...
Quay lại
Top