SAILING (Lời Dịch Anh Việt) Rod Stewart

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.274
SAILINGRod Stewart

Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/195495771610048/

I am sailing
Con đang phiêu bồng
I am sailing
Dong buồm biển sóng
Home again
Bến đợi lại mong
'Cross the sea
Băng qua biển rộng
I am sailing,
Cố chèo cố chống
Stormy waters
Hải phận bão giông
To be near you,
Bên Người con gần
To be free
Lòng thanh thản

I am flying,
Con mãi phiêu lãng
I am flying
Cuối trời dọc ngang
Like a bird
Cánh chim phiêu bạt
'Cross the sky
Ngang trời vút bay
I am flying,
Lãng du đó đây
Passing high clouds
Qua chín tầng mây
To be with you,
Bay về bên Người
To be free
Đời tự do

Can you hear me, can you hear me
Người có nghe con, Người có nghe con
Through the dark night, far away
Qua màn đêm tối, xa diệu vợi
I am dying, forever crying
Chết đắm chết đuối, khóc đứng khóc ngồi
To be with you, who can say
Trôi về bến đợi, chờ Người nói


We are sailing
Ta đang phiêu bồng
We are sailing
Dong buồm biển sóng
Home again
Bến đợi lại mong
'Cross the sea
Băng qua biển rộng
We are sailing
Ta chèo ta chống
Stormy waters
Hải phận bão giông
To be near you,
Bên Người kề cạnh
To be free
Đời diễm hạnh

Oh Lord, to be near you, to be free
Chúa ơi, con về bên Người, lòng thanh thản
Oh Lord, to be near you, to be free
Chúa hỡi, bên Người kề cạnh, đời diễm hạnh
Oh Lord, to be near you, to be free
Chúa ơi, bến đợi con về, đời tự do
Oh Lord
Chúa hỡi

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:
SAILING (Lời Dịch Anh Việt) Rod Stewart
 
×
Quay lại
Top