[Lyrics] Sailing - Declan Galbraith

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️SAILING

I am sailing, I am sailing,
home again 'cross the sea.
I am sailing, stormy waters,
to be near you, to be free.

I am flying, I am flying,
like a bird 'cross the sky.

I am flying, passing high clouds,
to be with you, to be free.

Can you hear me, can you hear me
thro' the dark night, far away,
I am dying, forever trying,
to be with you, who can say.

Can you hear me, can you hear me,
thro' the dark night far away.

I am dying, forever trying,
to be with you, who can say.

We are sailing, we are sailing,
home again 'cross the sea.
We are sailing stormy waters,
to be near you, to be free.

Oh Lord, to be near you, to be free.
Oh Lord, to be near you, to be free,

Oh Lord.Tôi đang căng buồm, tôi đang lái thuyền
Băng qua biển cả để lại trở về nhà
Tôi đang căng buồm, lướt trên mặt nước
Để gần em hơn , để được tự do


Tôi đang bay, tôi đang bay
Như cánh chim băng ngang bầu trời
Tôi đang bay, xuyên qua những đám mây cao vợi
Để đựơc cùng em, để được tự do

Em có nghe , có nghe tôi chăng?
Xuyên qua màn đêm, thật xa
Tôi đang hấp hối, mãi mãi cố gắng
Để được cùng em, ai có thể nói?Em có nghe , có nghe tôi chăng?
Xuyên qua màn đêm, thật xa
Tôi đang hấp hối, mãi mãi cố gắng
Để được cùng em, ai có thể nói?

Tôi đang căng buồm, tôi đang lái thuyền
Về nhà một lần nữa, băng qua biển cả
Tôi đang căng buôm, lướt trên mặt nước

Để gần em hơn , để được tự do

Để được gần em, để được tự do...

 
×
Quay lại
Top