SAILING - Lời Dịch Anh Việt

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.268
SAILING
Rod Stewart - 1972


I am sailing
Anh đang phiêu bồng
I am sailing
Dong buồm biển sóng
Home again
Bến đợi lại mong
'Cross the sea
Băng qua biển rộng
I am sailing,
Cố chèo cố chống
Stormy waters
Hải phận bão giông
To be near you,
Trông gần bên nàng
To be free
Thấy thanh thản

I am flying,
Anh mãi phiêu lãng
I am flying
Cuối trời dọc ngang
Like a bird
Cánh chim phiêu bạt
'Cross the sky
Ngang trời vút bay
I am flying,
Lãng du đó đây
Passing high clouds
Qua chín tầng mây
To be with you,
Bay về bên ấy
To be free
Thấy tự do

Can you hear me, can you hear me
Em có thể nghe, em có lẽ thấy
Through the dark night, far away
Qua màn đêm thâu, tối tăm xa thẳm
I am dying, forever crying
Chết đắm chết đuối, khóc đứng khóc ngồi
To be with you, who can say
Trôi về bến đợi, chờ em nói

Can you hear me, can you hear me
Em có thể nghe, em có lẽ thấy
Through the dark night, far away
Qua màn đêm thâu, tối tăm xa thẳm
I am dying, forever crying
Chết đắm chết đuối, khóc đứng khóc ngồi
To be with you, who can say
Trôi về bến đợi, chờ em nói

We are sailing
Mình đang phiêu bồng
We are sailing
Dong buồm biển sóng
Home again
Bến đợi lại mong
'Cross the sea
Băng qua biển rộng
We are sailing
Đôi ta chèo chống
Stormy waters
Hải phận bão giông
To be near you,
Trông gần bên anh
To be free
Đời diễm hạnh

Oh Lord, to be near you, to be free
Ôi Thánh, nhanh về bên ấy, thấy rãnh rang
Oh Lord, to be near you, to be free
Ôi Thần, để gần bên nàng, thoát ràng buộc
Oh Lord, to be near you, to be free
Ôi Thiên, nghiêng về bến đợi, đời tự do
Oh Lord
Ôi Địa

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top