[Lyrics] Sailing - Avant

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
But it’s not far down to paradise
At least it’s not for me
And when the wind is right
You can sail away
And find tranquility
Ohh the canvas can do miracles
Just you wait and see
Believe in me
Ohh
It’s not far to never never land
No reason to pretend
And if the wind is right
You can find the joy
Of innocence again
Ohh the canvas can do miracles
Just you wait and see
Believe in me
Sailing
Takes me away
To where I’ve always
Heard it could be
Just a dream and the wind
To carry me
And soon I will be free yeah
Fantasy
It gets the best of me
When I’m sailing
All caught up in the reverie
Every word is a symphony
Won’t you believe in me
Sailing
Takes me away
To where I’ve always
Heard it could be
Just a dream and the wind
To carry me
And soon I will be free yeah
It’s not far back to sanity
At least it’s not for me
And if the wind is right
You can sail way
And find serenity
Ohh the canvas can do miracles
Just you wait and see
Believe in me
Sailing
Takes me away
To where I’ve always
Heard it could be
Just a dream and the wind
To carry me
And soon I will be free
When I’m sailing
Sailing
Sailing take me away

ĐI THUYỀN BUỒM
Thiên đàng không xa
Ít nhất là đối với tôi
Khi có gió thích hợp
Bạn có thể dong buồm ra khơi
Và tìm thấy sự tĩnh lặng
Ohh cánh buồm làm nên những điều kì diệu
Đợi nhé bạn sẽ thấy
Hãy tin tôi
Ohh
Miền đất hứa không ở đâu xa
Không cần giả vờ nữa
Khi có gió thích hợp
Bạn có thể tìm thấy niềm vui
Một lần nữa, trong sự ngây thơ
Ohh cánh buồm làm nên những điều kì diệu
Đợi nhé bạn sẽ thấy
Hãy tin tôi
Đi thuyền buồm
Dẫn tôi rời xa
Đến nơi tôi luôn luôn
Nghe thấy nó
Chỉ có giấc mơ và gió
Để mang tôi đi
Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được tự do yeah
Trí tưởng tượng
Mang đến những điều tuyệt diệu
Khi tôi đi thuyền buồm
Tất cả trôi vào sự mơ mộng
Mỗi ngôn từ là một bản nhạc giao hưởng
Bạn sẽ không tin tôi
Đi thuyền buồm
Dẫn tôi rời xa
Đến nơi tôi luôn luôn
Nghe thấy nó
Chỉ có giấc mơ và gió
Để mang tôi đi
Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được tự do yeah
Trở lại sự thanh thản không còn xa nữa
Ít nhất là đối với tôi
Khi có gió thích hợp
Bạn có thể dong buồm ra khơi
Và tìm thấy sự thanh thản
Ohh cánh buồm làm nên những điều kì diệu
Đợi nhé bạn sẽ thấy
Hãy tin tôi
Đi thuyền buồm
Dẫn tôi rời xa
Đến nơi tôi luôn luôn
Nghe thấy nó
Chỉ có giấc mơ và gió
Để mang tôi đi
Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được tự do
Khi tôi đi thuyền buồm
Đi thuyền buồm
Thuyền buồm đưa tôi đi xa


 
×
Quay lại
Top