Luyện tiếng Anh

Tiếng Anh là chìa khóa để mở cửa thế giới, bất kể bạn là ai, bạn chọn ngành nghề gì!

Listening (Nghe)

Chủ đề
1,5K
Bài viết
2,6K
Chủ đề
1,5K
Bài viết
2,6K

Speaking (Nói)

Chủ đề
531
Bài viết
1,8K
Chủ đề
531
Bài viết
1,8K

Reading (Đọc)

Kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh bao gồm Vocabulary (từ vựng), Idioms (thành ngữ) và một số kinh nghiệm đọc hiểu.
Chủ đề
555
Bài viết
5,4K
Chủ đề
555
Bài viết
5,4K

Writing (Viết)

Kĩ năng viết tiếng Anh tập trung vào các kiến thức về Grammar (Ngữ pháp)
Chủ đề
694
Bài viết
3,3K
Chủ đề
694
Bài viết
3,3K
Top Bottom