celtic woman

 1. LEQUOCAN

  RIDE ON (Lời Dịch Anh Việt) Celtic Woman

  RIDE ON Celtic Woman Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/185759019250390/ Sure you ride the finest horse I have ever seen Anh chắc cưỡi con chiến mã đẹp nhất em từng thấy Standing sixteen one or two, with eyes wild and green Đứng cao 1 thước 6 mốt hoặc hai, với mắt xanh...
 2. LEQUOCAN

  FIELDS OF GOLD (Lời Dịch Anh Việt) Anabel Sweeney

  FIELDS OF GOLD Anabel Sweeney Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/184164409409851/ You'll remember me when the west wind moves Anh sẽ nhớ em khi cơn gió tây thoang thoảng Among the fields of barley Trên cánh đổng lúa mạch mơn man You can tell the sun in his jealous sky Anh...
 3. LEQUOCAN

  Tír na nÓg / The Land of The Young (Lời Dịch Anh Việt) Oonagh & Celtic Woman

  Tír na nÓg - The Land of The Young Oonagh & Celtic Woman Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/183719839454308/ Shata kuteyo / Yes, Who is it? Vâng, người là ai? Skonde herivna / Who took tea… Kẻ lấy cắp trà thiên… Shata kuteyo / Yes, Who is it? Vâng, người là ai? Naga Tír...
 4. LEQUOCAN

  NOCTURNE (Lời Dịch Anh Việt) Celtic Woman

  NOCTURNE Celtic Woman Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/183580339468258/ Now let the day just slip away Giờ cho ngày trôi vuột thật nhanh So the dark night may watch over you Để đêm tối về trông giữ anh Velvet blue, silent true Mượt nhung xanh, chân lặng thầm It embraces...
 5. LEQUOCAN

  GOING HOME (Lời Dịch Anh Việt) Celtic Woman

  GOING HOME Celtic Woman Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/182578846235074/ They say there's a place where dreams have all gone Có lời đồn một chốn nơi mộng mơ như ý They never said where, but I think I know Nơi nào chẳng ai nói chi, nhưng ta nghĩ mình biết It's miles...
 6. LEQUOCAN

  SAILING (Lời Dịch Anh Việt) Celtic Woman

  SAILING Celtic Woman Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/182327199593572/ I am sailing Ta đang phiêu bồng I am sailing Dong buồm biển sóng Home again Bến đợi lại mong 'Cross the sea Băng qua biển rộng I am sailing, Cố chèo cố chống Stormy waters Hải phận bão giông To be...
 7. LEQUOCAN

  YOU RAISE ME UP (Lời Dịch Anh Việt) Celtic Woman

  YOU RAISE ME UP Celtic Woman Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/182144709611821/ When I am down and, oh my soul, so weary Whi em buông xuôi, ôi hồn em sao mòn mỏi When troubles come and my heart burdened be Lúc phiền toái tới, con tim em nặng gánh đời Then, I am still and...
Quay lại
Top