CIRCLES (Lời Dịch Anh Việt) Post Malone

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.285
CIRCLES
Post Malone


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/287729342386690/

We couldn't turn around
Mình khó quay lại từ đầu
'Til we were upside down
Trừ khi hướng lòng nghịch đão
I'll be the bad guy now
Giờ anh mãi là kẻ xấu
But know I ain't too proud
Nhưng biết còn chút tự hào
I  couldn't be there
Chẳng thể đạt tới đó
Even when I tried
Ngay cả khi anh cố
You  don't believe it
Em không tin điều ấy
We do this every time
Lần nào mình cũng làm vậy

Seasons change and our love went cold
Mùa thay đổi và tình mình cũng nguội
Feed  the flame 'cause we can't let go
Nuôi ngọn lửa tình vì ta không thể buông xuôi
Run away, but we're running in circles
Trốn chạy xa, nhưng ta đang trong vòng lẫn quẫn
Run away, run away
Chạy loanh quanh, chạy vòng quanh
I dare you to do something
Làm gì đi em, anh đố thách
I'm  waiting on you again, so I don't take the blame
Anh lại đợi hầu em mà, nên anh nào đâu phiền trách
Run away, but we're running in circles
Trốn chạy xa, nhưng ta đang trong vòng lẫn quẫn
Run away, run away, run away
Chạy loanh quanh, chạy vòng quanh, chạy quẫn quanh


Let it go
Buông tay
I got a feeling that it's time to let go
Anh có cảm tính rằng đã tới lúc buông bỏ
I said so
Anh nói vậy
I knew that this was doomed from the get-go*
Vì hiểu rằng duyên bạc tình tận từ thuở ban sơ
You thought that it was special, special
Em tơ tưởng tình vẫn đặt biệt, tình đầy
But it was just the s.ex though, the s.ex though
Nhưng dẫu vậy tình chỉ toàn xác thân luyến ái
And I still hear the echoes
Và anh vẫn nghe tiếng vọng lại
I got a feeling that it's time to let it go
Anh có linh tính rằng đã tới lúc lơi vòng tay
Let it go
Buông xuôi tay

(*the get-go = the very beginning)

Maybe you don't understand what I'm going through
Có lẽ em chưa hiểu điều anh đang gánh vác gian truân
It's only me, what you got to lose?
Chỉ riêng mình anh, điều gì em phải mất”
Make up your mind, tell me, what are you gonna do?
Mong em quyết dịnh, bảo anh, em định làm những gì?
It's only me, let it go
Chỉ mình anh, thôi để tình đi

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
×
Top Bottom