LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.275
WHAT A GIRL WANTS
Christina Aguilera


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/255762422250049/

What a girl wants, what a girl needs
Điều con gái muốn, cái con gái cần
Yeah, come on
Dà, cố lên

I wanna thank you for giving me time to breathe
Em muốn cảm ơn anh cho em thời gian để thở
Like a rock you waited so patiently
Như một hòn đá, kiên nhẫn anh vẫn chờ
While I got it together
Khi em góp lại từng chút
While I figured it out
Lúc em mở lòng hình dung
I only looked but I never touched
Em chỉ đứng nhìn mà chẳng dám đụng
'Cause in my heart was a picture of us
Vì trong tim em hai mình một chân dung
Holdin' hands, makin' plans
Tay trong tay, tính chuyện tương lai
And it's lucky for me you understand
Và em thật may có anh hiểu anh hay

What a girl wants, what a girl needs
Điều con gái muốn, cái con gái cần
Whatever makes me happy sets you free
Bất cứ gì làm em hạnh phúc giúp anh giải thoát
And I'm thanking you for knowing exactly
Và em tạ ơn anh nhiều đã hiểu thật chính xác
What a girl wants, what a girl needs
Điều con gái muốn, cái con gái cần
Whatever keeps me in your arms
Tất cả gì giữ em trong vòng tay anh
And I'm thanking you for giving it to me
Và em tri ân vòng ôm em trọn anh dành
Yeah Yeah

What I want is what you got
Điều em muốn là cái anh nhận
And what you got is what I want.
Và điều anh nhận là cái em cần

There was a time I was blind, I was so confused
Có một thuở lúc em bối rối, khi em mù lòa
Run away just to hide it all from you
Trốn chạy xa chỉ để che giấu với anh tất cả
But baby, you knew me better than I knew myself
Dẫu anh hiểu em nhiều hơn em biết mình, anh nhỉ

They say if you love something let it go
Đời chỉ nếu ta yêu cái chi, cứ để nó đi
If it comes back it's yours
Khi nó trở lại – của ta
That's how you know
Cớ sao anh nên hiểu ra
It's for keeps, yeah, it's for sure
Để mà giữ gìn, để cho chắc dạ
And you're ready and willin' to give me more than
Và anh đã sẵn sàng và bằng lòng trao em hơn tất cả

What a girl wants, what a girl needs
Điều con gái muốn, cái con gái cần
Somebody sensitive, courageous, sexy, cool, like you
Một người nhạy cảm, can đảm, gợi cảm, mát rượi như anh

What a girl wants, what a girl needs
What a girl wants, what a girl needs
Điều con gái muốn, cái con gái cần

What a girl wants, what a girl needs
Điều con gái muốn, cái con gái cần
You let a girl know how much you
Anh để một cô gái biết bao nhiêu anh
Care about her, I swear
Lo cho nàng, em cam đoan
You're the one who always knew
Anh sẽ là người luôn luôn hiểu
You knew, you knew, you knew, you knew
Luôn biết, luôn hiểu, luôn biết, luôn biết
I'm thanking you for being there for me.
Cảm ơn anh đã hiện diện trên đời với em

What a girl wants, what a girl needs
Điều con gái muốn, cái con gái cần
Whatever keeps me in your arms,
Tất cả gì giữ em trong vòng tay anh
Whatever keeps me in your arms, that's what I need
Bất cứ gì giữ em trong vòng tay anh, đó là cái em cần

What a girl wants, what a girl needs
Điều con gái muốn, cái con gái cần
Whatever makes me happy sets you free
Bất cứ gì làm em hạnh phúc giúp anh giải thoát
And I'm thanking you for knowing exactly
Và em tạ ơn anh nhiều đã hiểu thật chính xác
What a girl wants, what a girl needs
Điều con gái muốn, cái con gái cần

And I'm thanking you for giving it to me
Và em tạ ơn anh đã trao tất cả cho em
Oh, baby, oh darlin', I thank you
Ôi, anh yêu, anh thương, cảm ơn anh
Thank you for givin' me what I need
Cảm ơn anh trao em tất cả cái em cần
And for what I want
Và mọi điều em muốn
Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
×
Quay lại
Top