[Lyrics] What A Girl Wants - Christina Aguilera

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

What A Girl Wants

What a girl wants, what a girl needs,
Whatever makes me happy and sets you free.
What a girl wants, what a girl needs,
Whatever keeps me in your arms.
And I'm thanking you for being there for me.

Like a rock you waited so patiently, while I got it together.
While I figured it out, I only looked but I never touched,
'Cause in my heart was a picture of us:
Holding hands, making plans,
And it's lucky for me, you understand.

What a girl wants, what a girl needs,
Whatever makes me happy and sets you free.
And I'm thanking you for knowing exactly...
What a girl wants, what a girl needs,
Whatever keeps me in your arms.
And I'm thanking you for being there for me.

A weaker man might have walked away, but you had faith
Strong enough to move over and understand, while I got it together.
While I figured it out, they say, "If you love something let it go.
If it comes back it's yours, and that's how you know.
It's for keeps, yeah, it's for sure."
And you're ready and willing to give me more [than]....

What a girl wants, what a girl needs,
Whatever makes me happy and sets you free.
And I'm thanking you for knowing exactly...
What a girl wants, what a girl needs,
Whatever keeps me in your arms.
And I'm thanking you for being there for me.

Somebody sensitive and tough;
Somebody there when the going gets rough;
Every night, he'll be giving his love
To just one girl... one girl... one.
Somebody cool but real tender too;
Somebody, baby, just like you
Can keep me hangin' around with the one who always knew.
I'm thankin' you for being there for me.

What a girl wants, what a girl needs,
Whatever makes me happy and sets you free.
And I'm thanking you for knowing exactly...
What a girl wants, what a girl needs,
Whatever keeps me in your arms.
And I'm thanking you for being there for me.
Điều mà một cô gái muốn

Những gì mà con gái muốn, những gì một cô gái muốn
bất cứ thứ gì làm em hạnh phúc và làm anh tự do
những gì một cô gái muốn ,điều mà một cô gái cần,
bất cứ điều gì giữ được em trong vòng tay anh.
và em cảm ơn vì anh ở đây cùng em.

như đá tảng anh chờ đợi cách nhẫn nại, trong khi em luôn có điều đó.
trong khi em hình dung ra, em chỉ nhìn xem nhưng chưa hề chạm tới,
vì trong tim em có hình ảnh chúng ta:
nắm tay nhau với những dự tính,
và thật may mắn cho em, anh biên không.

Điều một cô gái muốn , điều một cô gái muốn,
Bất cứ điều gì làm em hạnh phúc và khiến anh nhẹ nhàng.
và em cám ơn anh đã hiểu rõ...
Điều mà một cô gái muốn, điều một cô gái cần,
Bất cứ điều gì giữ được em trong vòng tay anh.
cám ơn anh đã ở đây vì em.

Người yếu đuối có lẽ đã đi rồi, nhưng anh có niềm tin
đủ mạnh mẽ để bước tới và thấu hiểu, trong khi em luôn có điều đó.
Trong khi em còn phân vân, họ nói rằng, "nếu em yêu điều gì đó thì hãy để nó ra đi.
Nếu trở lại đó là của em, và đó là những gì anh biết.
điều đó đáng giữ lấy, đúng thế, đó là chắc chắn."
Và anh thì sẵn sàng và sẵn lòng cho em nhiều hơn thế [than]....

(điệp khúc)

Ai đó nhạy cảm và bảo thủ;
người nào đó, khi mà chuyện bắt đầu gần như thế
hằng đêm, anh ấy sẽ trao tình yêu
đến một cô gái... một cô gái... chỉ một.
Có ai đó lạnh lùng nhưng cũng thật dịu dàng ;
Ai đó, như anh vậy, anh yêu
Có thể giữ em kề bên with the one who always knew.
Em cám ơn anh đã ở đây vì em

(điệp khúc)


 

×
Quay lại
Top