post malone

  1. LEQUOCAN

    CIRCLES (Lời Dịch Anh Việt) Post Malone

    CIRCLES Post Malone https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/287729342386690/ We couldn't turn around Mình khó quay lại từ đầu 'Til we were upside down Trừ khi hướng lòng nghịch đão I'll be the bad guy now Giờ anh mãi là kẻ xấu But know I ain't too proud Nhưng biết còn chút tự hào I ...
Quay lại
Top