SUNDAY BEST (Lời Dịch Anh Việt) Surfaces

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.283
SUNDAY BEST
Surfaces


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/289800532179571/

Good, feeling good
Tuyệt, thấy thoải mái
Ayy, feeling good, like I should
Ayy, thấy thư thái, như ta phải
Went and took a walk around the neighborhood
Xuống đường và rảo bước đó đây quanh khu phố này
Feeling blessed, never stressed
Lòng phơi phới, căng thẳng vơi
Got that sunshine on my Sunday best
Đón anh nắng tươi vào Chủ Nhật tuyệt vời

Every day can be a better day, despite the challenge
Mỗi ngày có thể là một ngày tốt hơn, dẫu còn bao thử thách
All you gotta do is leave it better than you found it
Tất cả phải làm là gạt sang bên hơn là cố tâm tìm cách
It's gonna get difficult to stand, but hold your balance
Sẽ đầy khó khăn để đứng vững, nhưng gắng giữ cân bằng
I just say whatever 'cause there is no way around it 'cause
Thôi thì chỉ cần nói vì chẳng còn phương còn lối, cũng bởi

Everyone falls down sometimes
Ai ai đôi lần cũng sa cơ lỡ vận
But you just gotta know it'll all be fine
Nhưng mình phải biết mọi chuyện sẽ tốt dần
It's okay, uh-huh-huh, uh
Rồi cũng qua, uh-huh-huh, uh
It's okay, it's okay
Cũng an hòa, cũng ổn thỏa

Ayy, feeling good, like I should
Ayy, thấy thư thái, như ta phải
Went and took a walk around the neighborhood
Xuống đường và rảo bước đó đây quanh khu phố này
Feeling blessed, never stressed
Lòng phơi phới, căng thẳng vơi
Got that sunshine on my Sunday best
Đón anh nắng tươi vào Chủ Nhật tuyệt vời

Some days you wake up and nothing works, you feel surrounded
Ngày nọ khi tỉnh dậy, mọi thứ bất khả thi, và thấy mình bị bủa vây
Gotta give your feet some gravity to get you grounded
Hãy trao cho đôi chân chút trọng lực để địa tấn vững chãi
Keep good things inside your ears just like the waves & sound did
Giữ điều hay lẽ phải vang bên tai, như thể sóng và âm quyện lại
And just say whatever 'cause there is no way around it
Và thôi thì phải nói bởi chẳng còn cách, cũng đã bó tay

Translated and Subtitled by Lê Quốc An


[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)][/COLOR]
 
×
Top Bottom