SUGAR (Lời Dịch Anh Việt) Maroon 5

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.285
SUGAR
Maroon 5


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/283777532781871/

I'm hurting baby, I'm broken down
Anh đớn đau, nhỏ à, anh đang đổ nhào
I need your loving, loving I need it now
Anh cần em yêu em thương, giờ mong biết bao
When I'm without you, I'm something weak
Lúc vắng bóng em, anh chút gì yếu đuối
You got me begging, begging I'm on my knees
Em bắt anh năn nỉ, cầu xin khuỵu trên hai gối

I don't wanna be needing your love
Anh đâu phải đang cần em thương cảm
I just wanna be deep in your love
Mà anh chỉ cần được yêu em sâu đậm
And it's killing me when you're away
Và giết anh lần mòn khi em biệt tăm
Ooh baby
Ôi dấu yêu
'Cause I really don't care where you are
Bởi anh thật chẳng màng em đang ở đâu
I just wanna be there where you are
Anh chỉ muốn tới chốn em nương náu
And I gotta get one little taste
Và nếm được hương vị ngọt ngào

Sugar
Đắm say
Yes please
Xin hãy
Won't you come and put it down on me?
Sao em không đến đây, phả xuống lòng này?
I'm right here, 'cause I need
Anh ngay đây, bởi anh mong
Little love, a little sympathy
Một chút tình và một chút cảm thông
Yeah, you show me good loving, make it alright
Ừ nhỏ cho anh tình yêu bao la, cho anh thỏa lòng
Need a little sweetness in my life
Anh cần chút vị ngọt ngào trong cuộc sống
Your sugar,
Ngát hương
Yes please
Làm ơn
Won't you come and put it down on me?
Sao em không đến và rưới xuống đời anh?

Babe, my broken pieces, you pick them up
Bế bi, anh rách từng mảnh, em mang vá lại
Don't leave me hanging, hanging
Đừng để anh lơ lửng chờ hoài
Come give me some
Đến cho anh chút thôi
When I'm without you, I'm so insecure
Khi em vắng bóng, anh bất an rối bời
You are the one thing, one thing I'm living for
Em là lẽ đời, là lý tưởng anh đang chung sống với

I don't wanna be needing your love
Anh đâu phải đang cần em thương cảm
I just wanna be deep in your love
Mà anh chỉ cần được yêu em sâu đậm
And it's killing me when you're away
Và giết anh lần mòn khi em biệt tăm
Ooh baby
Ôi dấu yêu
'Cause I really don't care where you are
Bởi anh thật chẳng màng em đang ở đâu
I just wanna be there where you are
Anh chỉ muốn tới chốn em nương náu
And I gotta get one little taste
Và nếm được hương vị ngọt ngào
Sugar
Sắc hương
Yes please
Xin hãy
Won't you come and put it down on me?
Sao em không đến đây, phả xuống lòng này?
I'm right here, 'cause I need
Anh ngay đây, bởi anh mong
Little love, a little sympathy
Một chút tình và một chút cảm thông
Yeah, you show me good loving, make it alright
Ừ nhỏ cho anh tình yêu bao la, cho anh thỏa lòng
Need a little sweetness in my life
Anh cần chút vị ngọt ngào trong cuộc sống
Your sugar,
Ngát hương
Yes please
Làm ơn
Won't you come and put it down on me?
Sao em không đến và rưới xuống đời anh?

Yeah
Vầng
I want that red velvet
Anh muốn chiếc bánh nhung đỏ
I want that sugar sweet
Anh thèm viên kẹo ngọt đó
Don't let nobody touch it unless that somebody's me
Đừng để bất kỳ ai chạm nó, ngoại trừ người đó là anh
I gotta be a man, there ain't no other way
Anh phải thành đấng nam nhân, không còn đường chọn lựa
'Cause girl you're hotter than a Southern California day
Vì cưng bốc lửa hơn cả một ngày nóng ở Nam Ca Li
Never wanna play no games, you don't gotta be afraid
Nào muốn chơi cút bắt làm gì, nên em chẳng phải ngại chi
Don't give me all that shy shit*
Đừng trao anh hững hờ vô ý
No makeup on, that's my sugar
Mặt trần em để mới ngọt ngào ý vị

[*not give a ˈshit (about sb/sth) = not care at all about sb/sth]

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
×
Top Bottom