GIRLS LIKE YOU (Lời Dịch Anh Việt) Maroon 5 feat Cardi B

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.285
GIRLS LIKE YOU
Maroon 5 feat. Cardi B


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/284838329342458/

+ way up = feeling of high sensation, to where you are happy and not really caring about anything
+ play someone close = aggressively watching, or following a persons every move.
+ take (one's) shit = suffer mistreatment

Spent 24 hours, I need more hours with you
Chỉ 24 giờ, anh cần bên em nhiều thêm
You spent the weekend getting even
Em lại bỏ ngày cuối tuần để trả đũa
We spent the late nights making things right between us
Mình trải bao đêm dài khuya khoắt để dàn hòa hai đứa

But now it's all good, babe
Nhưng giờ chuyện đã ổn, bé yêu
Roll that backwood, babe
Cuộn điếu cần sa, bế bi
And play me close
Và nhìn anh thật kỹ

'Cause girls like you run 'round with guys like me
Vì ả như em thích ngao du với những gã như anh
Till sundown when I come through
Lúc tà dương khi anh tàn ngày
I need a girl like you, yeah yeah
Anh cần cô gái như em, đúng rồi
Girls like you love fun, and yeah, me too
Cưng như em ham vui và anh thì ham chơi
What I want when I come through
Cái anh muốn qua ngày đoạn tháng
I need a girl like you, yeah yeah
Là cần một nàng như em, dze dze

Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah
Dzé dzé dze, dzé dzé dze
I need a girl like you, yeah yeah
Anh cần cô gái như em, dzé dze
Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah
Dzé dzé dze, dzé dzé dze
I need a girl like you
Anh cần một nàng như em

I spent last night on the last flight to you
Anh qua đêm rồi bay về em trên chuyến cuối
Took a whole day up tryna get way up
Mất trọn cả ngày trời cố để tìm vui
We spent the daylight tryna make things right between us
Mình rong ruỗi trong ánh ban mai gắng làm đẹp lòng cả đôi

But now it's all good, babe
Nhưng giờ chuyện đã ổn, bé yêu
Roll that backwood, babe
Cuộn điếu cần sa, bế bi
And play me close
Và phê sát bên anh đi

Maybe it's six forty-five
Có lẽ đã 6 giờ 45 rồi
Maybe I'm barely alive
Có lẽ anh ngoi ngóp cầm hơi
Maybe you've taken my shit for the last time
Có lẽ em chịu lối anh dở hơi lần này lần cuối
Maybe I know that I'm drunk
Có lẽ biết rằng anh đã say
Maybe I know you're the one
Có lẽ hiểu rằng em chính người này
Maybe I'm thinking it's better if you drive
Có lẽ anh nghĩ tốt hơn nếu em cầm lái

Not too long ago, I was dancing for dollars
Cách đây không lâu, em nhảy múa vì đô la
Know it's really real if I let you meet my mama
Biết liệu có thật không để em đưa anh về gặp má
You don't want a girl like me, I'm too crazy
Anh chẳng muốn một ả như em vì em điên quá
But every other girl you meet is fugazy
Nhưng mọi cô khác anh gặp toàn phù hoa
I'm sure them other girls were nice enough
Em chắc mấy nàng ấy cũng đủ dễ thương
But you need someone to spice it up
Nhưng anh cần người thêm vị thêm hương
So who you gonna call? Cardi, Cardi
Vậy ai anh sẽ gọi đây? Cardi, Cardi
Come and rev it up like a Harley, Harley
Đến mà rồ máy chạy như chiếc Harley Harley
Why is the best fruit always forbidden?
Sao trái quả ngon nhất lại là trái cấm?
I'm coming to you now doin' 20 over the limit
Em giờ lao đến anh vượt tốc giới hạn 20 dặm
The red light, red light stop, stop
Kìa đèn đỏ, đỏ đèn, dừng mau
I don't play when it comes to my heart, let's get it though
Em không đùa khi tình vào lòng em, nào đón tình dẫu sao
I don't really want a white horse and a carriage
Thật lòng em chẳng muốn một cỗ xe bạch mã
I'm thinkin' more of white Porsches and karats
Chỉ nghĩ nhiều hơn về Porsches trắng và cà rá
I need you right here 'cause every time you're far
Em cần anh ngay đây vì cứ mỗi lúc anh xa
I play with this kitty like you play with your guitar
Em đùa với mèo con này như anh chơi với đàn ghi ta

Translated and Subtitled by Lê Quốc An[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)][/COLOR]
 
Hiệu chỉnh:
×
Top Bottom