BAD LIAR (Lời Dịch Anh Việt) Imagine Dragons

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.285
BAD LIAR
Imagine Dragons


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/285432949282996

+ be asking for trouble/problems = be ˈasking for it ( informal ) to behave in a way that is very likely to result in trouble (*)

Oh, hush, my dear, it's been a difficult year
Suỵt, ôi em yêu, đã một năm vất vả khó trôi
And terrors don’t prey on innocent victims
Và nỗi sợ đâu tìm con mồi là nạn nhân vô tội
Trust me, darlin', trust me darlin'
Tin anh, em à; tin anh, em ơi
It’s been a loveless year
Một năm hết tình dứt nợ
I'm a man of three fears:
Anh là người của ba nỗi sợ:
Integrity, faith, and crocodile tears
Chính trực, đức tin, và nước mắt cá sấu
Trust me, darlin', trust me, darlin'
Tin anh, dấu yêu; tin anh, yêu dấu

So look me in the eyes, tell me what you see
Vậy nhìn vào đôi mắt này, bảo anh điều em thấy
Perfect paradise, tearin' at the seams
Thiên đàng hoàn hảo ấy, rách toạc ngay chổ nối
I wish I could escape it, I don't wanna fake it
Ước gì anh có thể thoát khỏi, không hề muốn giả dối
Wish I could erase it, make your heart believe
Ước chi có thể rữa trôi và làm cho lòng em tin nổi

But I'm a bad liar, bad liar
Nhưng anh là kẻ dối lòng dở thiệt
Now you know, now you know
Nên em hiểu; giờ em biết
I'm a bad liar, bad liar
Một kẻ dối lòng tệ quá nhỉ
Now you know, you’re free to go
Giờ em rõ, vậy em tự do ra đi

Did all my dreams never mean one thing?
Sao chẳng có nghĩa gì giấc mơ anh thuở trước?
Does happiness lie in a diamond ring?
Hạnh phúc có nằm trong một nhẫn kim cương?
Oh, I’ve been askin' for
Ôi, tâm anh cứ mãi vương
Oh, I’ve been askin' for problems, problems, problems(*)
Ôi, sao anh cứ chuốc lấy phiền nhiễu, phiền lòng, phiền muộn
I wage my war, on the world inside
Anh khơi cuộc chiến sâu trong cõi riêng
I take my gun to the enemy's side
Chĩa họng súng vào phe thù ẩn hiện
Oh, I've been askin’ for
Ôi, sao lòng gánh khổ triền miên
Oh, I've been askin' for problems, problems, problems
Ôi, sao anh cứ chuốc lấy phiền muộn, phiền lòng, phiền nhiễu

So look me in the eyes, tell me what you see
Vậy nhìn vào đôi mắt này, bảo anh điều em thấy
Perfect paradise, tearin' at the seams
Thiên đàng hoàn hảo ấy, rách toạc ngay chổ nối
I wish I could escape it, I don't wanna fake it
Ước gì anh có thể thoát khỏi, không hề muốn giả dối
Wish I could erase it, make your heart believe
Ước chi có thể rữa trôi và làm cho lòng em tin nổi

But I'm a bad liar, bad liar
Nhưng anh là kẻ dối lòng dở thiệt
Now you know, now you know
Nên em hiểu; giờ em biết
I'm a bad liar, bad liar
Một kẻ dối lòng tệ quá nhỉ
Now you know, you’re free to go
Giờ em rõ, vậy em tự do ra đi

I can't breathe, I can't be
Ngột ngạt quá, không thể là
I can't be what you want me to be
Không thể là người em muốn anh trở thành
Believe me, this one time
Hãy tin anh, chỉ một lần này
Believe me
Hãy tin anh

But I'm a bad liar, bad liar
Nhưng anh là kẻ dối lòng dở thiệt
Now you know, now you know
Nên em hiểu; giờ em biết
I'm a bad liar, bad liar
Một kẻ dối lòng tệ quá nhỉ
Now you know, you’re free to go
Giờ em rõ, vậy em tự do ra đi

Oh-oh-oh-oh-oh
Please believe me
Xin hãy tin anh
Please believe me
Xin hãy tin anh

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
×
Top Bottom