NOBODY BUT YOU (Vietsub & Lyrics) Blake Shelton & Gwen Stefani

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.285
NOBODY BUT YOU
Blake Shelton & Gwen Stefani


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/285765959249695/

Don't have to leave this town to see the world
Đâu phải rời phố nhỏ này để thấy toàn cõi
'Cause it's something that I gotta do
Vì còn chút gì ta phải làm chốn đây
I don't wanna look back in 30 years
Cũng chẳng muốn 30 năm dài nhìn lại
And wonder who you're married to
Và tự vấn em giờ này đã lấy ai
Wanna say it now, wanna make it clear
Muốn nói bây giờ và muốn tỏ thật rõ
For only you and God to hear
Chỉ cho em và Chúa được nghe
When you love someone, they say you set 'em free
Lúc em yêu ai đó, họ nói em cho họ tự do
But that ain't gonna work for me
Nhưng sao điều đó thật khó với anh

I don't wanna live without you
Anh chẳng thiết sống nếu thiếu em
I don't wanna even breathe
Ngay cả thở anh cũng không thèm
I don't wanna dream about you
Cũng chẳng thể mơ về em mộng đẹp
Wanna wake up with you next to me
Mong sáng thức giấc sát bên anh là em
I don't wanna go down any other road now
Giờ chẳng muốn xuống bất kỳ đường ngang ngõ hẹp
I don't wanna love nobody but you
Cũng chẳng thèm bất kỳ ai khác ngoài em
Lookin' in your eyes now, if I had to die now
Nhìn vào mắt em giờ đây, nếu anh phải chết ngay
I don't wanna love nobody but you
Thì ngoài em, anh không muốn thương bất kỳ ai

All the wasted days, all the wasted nights
Tất cả ngày hoang phí, tất cả đêm hoài hơi
I blame it all on being young
Anh đổ lỗi tất cho thuở thiếu thời
Got no regrets 'cause it got me here
Chẳng tiếc nuối, vì có vậy anh mới ở đây
But I don't wanna waste another one
Nhưng anh chẳng muốn phí thêm một lần nào
I been thinkin' about what I want in my life
Anh nghĩ về điều anh muốn trong đời đã lâu
It begins and ends the same
Đều bắt đầu và kết thúc như nhau
If I had to choose what I couldn't lose
Nếu anh phải chọn điều anh không thể mất
There'd only be one thing
Mãi chỉ có một điều duy nhất

I don't wanna live without you
Anh chẳng thiết sống nếu thiếu em
I don't wanna even breathe
Ngay cả thở anh cũng không thèm
I don't wanna dream about you
Cũng chẳng thể mơ về em mộng đẹp
Wanna wake up with you next to me
Mong sáng thức giấc sát bên anh là em
I don't wanna go down any other road now
Giờ chẳng muốn xuống bất kỳ đường ngang ngõ hẹp
I don't wanna love nobody but you
Cũng chẳng thèm bất kỳ ai khác ngoài em
Lookin' in your eyes now, if I had to die now
Nhìn vào mắt em giờ đây, nếu anh phải chết ngay
I don't wanna love nobody but you
Thì ngoài em, anh không muốn thương bất kỳ ai

I don't wanna love nobody but you
Anh không muốn thương bất kỳ ai
I don't wanna love nobody but you
Anh không muốn yêu ai khác ngoài em

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
×
Top Bottom