I DON'T CARE (Lời Dịch Anh Việt) Ed Sheeran & Justin Bieber

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.223
I DON'T CARE
Ed Sheeran & Justin Bieber

Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/171280730698219/

I'm at a party I don't wanna be at
Đến dạ tiệc mà anh không bao giờ muốn ở
And I don't ever wear a suit and tie
Và anh chưa từng mặc đồ vest cài nơ
Wonderin' if I could sneak out the back
Tự hỏi liệu có nên lẻn tránh ra phía sau
Nobody's even lookin' me in my eyes
Đôi mắt anh chẳng ai thèm nhìn vào
Can you take my hand?
Xin em nắm lấy bàn tay?
Finish my drink, say, "Shall we dance?"
Cạn ly anh nói, “Nào ta nhảy?”
You know I love ya, did I ever tell ya?
Em biết anh yêu em, chưa nói với em điều ấy?
You make it better like that
Em khiến mọi chuyện tự nhiên như vậy

Don't think I fit in at this party
Anh không nghĩ mình an hòa tại dạ yến
Everyone's got so much to say
Mọi người cứ buôn chuyện huyên thuyên
I always feel like I'm nobody
Anh luôn cảm thấy mình là kẻ thừa
Who wants to fit in anyway?
Ai còn muốn hòa mình vào nữa?

'Cause I don't care when I'm with my baby
Vì anh đâu cần khi bên anh em mãi gần
All the bad things disappear
Tất cả xấu xa tan biến mất
And you're making me feel like maybe I am somebody
Và em đang làm cho anh thấy như mình có lẽ được cần
I can deal with the bad nights
Anh qua được những đêm tồi tệ
When I'm with my baby
Khi bên anh em cận kề
Ooh, ooh, ooh, ooh, oooh, ooh
'Cause I don't care as long as you just hold me near
Bởi anh đâu màng bao lâu mà em ôm anh sát vào lòng
You can take me anywhere
Em đưa anh đi đâu cũng xong
And you're making me feel like I'm loved by somebody
Và em khiến anh thấy như được người thương kẻ mến
I can deal with the bad nights
Qua được những đêm mình ên
When I'm with my baby
Khi anh có em kề bên
Ooh, ooh, ooh, ooh, oooh, ooh

We at a party we don't wanna be at
Ta đến buổi tiệc nhưng ta chỉ muốn về mau
Tryna talk, but we can't hear ourselves
Cố mà nói nhưng mình không thể nghe nhau
Press your lips, I'd rather kiss 'em right back
Mím đôi môi, rồi anh hôn lên lúc mình về
With all these people all around
Với tất cả người ta ở tứ bề
I'm crippled with anxiety
Anh tê liệt với lo âu ái ngại
But I'm told it's where I'm supposed to be
Nhưng anh được bảo đó chính là nơi anh phải
You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind
Em rõ chuyện? chút gì điên điên bởi anh thật sự chẳng phiền
When you make it better like that
Khi em làm mọi chuyện trở nên tự nhiên

I don't like nobody but you, it's like you're the only one here
Anh không thích bất kì ai ngoài em, em như thể duy nhất chốn này
I don't like nobody but you, baby, I don't care
Anh chẳng ưa bất kì ai ngoài em, cô bé, nào áy náy
I don't like nobody but you, I hate everyone here
Anh không yêu ai khác ngoài em, anh ghét mọi người chốn này
I don't like nobody but you, baby, yeah
Anh chẳng thương ai khác ngoài cô bé đây

Don't think I fit in at this party
Anh không nghĩ mình an hòa tại dạ yến
Everyone's got so much to say
Mọi người cứ buôn chuyện huyên thuyên
When we walked in, I said I'm sorry
Khi mình bước vào, anh bảo thật tiếc phải!
But now I think that we should stay
Nhưng giờ anh nghĩ mình nên ở lại

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 

×
Quay lại
Top