PAPA DON'T PREACH (Madonna) Lời Dịch Anh Việt

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.249
PAPA DON'T PREACH
Madonna - 1986
(Song 57)


Papa I know you're going to be upset
Ba ơi con biết ba sẽ buồn lòng
'Cause I was always your little girl
Vì con luôn là con gái bé bỏng
But you should know by now
Nhưng giờ ba nên biết rõ
I'm not a baby
Con đâu còn nhỏ

You always taught me right from wrong
Ba luôn dạy con phải trái, đúng sai
I need your help, daddy please be strong
Con cần ba giúp để trở nên vững chãi
I may be young at heart
Có lẽ con non người trẻ dạ
But I know what I'm saying
Nhưng con hiểu điều con nói ra

The one you warned me all about
Loại người ba răn nhất nhất tránh xa
The one you said I could do without
Thứ trai ba dặn không không ở gần
We're in an awful mess
Tụi con rối beng muôn phần
And I don't mean maybe, please
Con đâu định làm ba phật ý

Papa don't preach I'm in trouble deep
Ba đừng thuyết giáo, con ngập sâu lo lắng
Papa don't preach, I've been losing sleep
Ba thôi giảng đạo, con bao đêm thức trắng
But I made up my mind, I'm keeping my baby (hm)
Nhưng con quyết tâm, không bao giờ bỏ bé
I'm gonna keep my baby (hm)
Con sẽ mang nặng đẻ đau

He says that he's going to marry me
Ảnh hứa trước sau gì ảnh sẽ lấy con
We can raise a little family
Hai đứa lập một gia đình son
Maybe we'll be all right
Có lẽ hai con sẽ yên bình
It's a sacrifice
Ôi một sự hy sinh

But my friends keep telling me to give it up
Nhưng chúng bạn cứ can con nên từ bỏ
Saying I'm too young, I ought to live it up
Vì con quá nhỏ, nhưng con sẽ sống đâu ra đó
What I need right now is some good advice, please
Điều con cần giờ: xin ba khuyên nhủ dặn dò

Papa don't preach I'm in trouble deep
Ba đừng thuyết giáo, con ngập sâu lo lắng
Papa don't preach, I've been losing sleep
Ba thôi giảng đạo, con bao đêm thức trắng
But I made up my mind, I'm keeping my baby (hm)
Nhưng con quyết tâm, không bao giờ bỏ bé
I'm gonna keep my baby (ooh ooh)
Con sẽ mang nặng đẻ đau

Daddy, daddy if you could only see
Ba ơi ba à, giá ba có thể thấy
Just how good he's been treating me
Ôi tốt biết bao cách anh đối đãi
You'd give it some blessing right now
Ba sẽ mở lòng bao dung quảng đại
'Cause we are in love
Tại tụi con phải lòng nhau
We are in love (in love), so please (so)
Hai đứa thương nhau, con lạy ba

Papa don't preach I'm in trouble deep
Ba đừng thuyết giáo, con ngập sâu lo lắng
Papa don't preach, I've been losing sleep
Ba thôi giảng đạo, con bao đêm thức trắng
But I made up my mind, I'm keeping my baby (hm)
Nhưng con quyết tâm, không bao giờ bỏ bé
I'm gonna keep my baby (ooh ooh)
Con sẽ mang nặng đẻ đau

Papa don't preach I'm in trouble deep
Ba đừng thuyết giáo, con ngập sâu lo lắng
Papa don't preach, I've been losing sleep
Ba thôi giảng đạo, con bao đêm thức trắng
Papa don't preach I'm in trouble deep
Ba đừng thuyết giáo, con ngập sâu lo lắng
Papa don't preach, I've been losing sleep
Ba thôi giảng đạo, con bao đêm thức trắng
Papa don't preach (Oh, I'm gonna keep my baby)
Ba đừng thuyết giáo, không bao giờ bỏ bé
Papa don't preach (Ooh)
Ba thôi giảng đạo,
Papa don't preach (Don't you stop loving me daddy)
Ba đừng thuyết giáo, (Lẽ nào ba chẳng còn thương con nữa)
Papa don't preach (I know I'm keeping my baby)
Ba thôi giảng đạo, (Con hiểu con sẽ mang nặng đẻ đau)

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 

×
Quay lại
Top