WAITING FOR A GIRL LIKE YOU - Lời Dịch Anh Việt

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.249
WAITING FOR A GIRL LIKE YOU
Foreigner - 1981
(Song 51)


So long
Quá dài
I've been looking too hard
Đã và đang kiếm tìm cho thấy
I've been waiting too long
Đăng đẳng mong mỏi chờ hoài
Sometimes I don't know what I will find
Thi thoảng chẳng biết tìm gì tìm mãi
I only know it's a matter of time
Chỉ biết thời gian là quan ngại
When you love someone
Khi mình phải lòng ai
When you love someone
Khi đem lòng yêu ai

It feels so right, so warm and true
Thấy cũng phải, cũng ấm áp tình chân
I need to know if you feel it too
Anh cần biết em có đồng cảm nhận

Maybe I'm wrong
Có lẽ anh lầm
Won't you tell me if I'm coming on too strong
Sao em không bảo liệu tình này quá say đắm
This heart of mine has been hurt before
Thuở nào con tim này từng đau lắm
This time I wanna be sure
Lần này anh chắc không lầm


I've been waiting for a girl like you
Mỏi mòn trông một người thiếu nữ như mơ
To come into my life
Cất nhẹ bước vào đời
I've been waiting for a girl like you
Thiên thu chờ một nàng tiên nữ như mộng
A love that will survive
Một tình yêu mãi sống
I've been waiting for someone new
Ngàn năm đợi một người con gái tân nguyên
To make me feel alive
Cô làm đời anh có nghĩa
Yeah, waiting for a girl like you
Ơ, đợi chờ nàng tố nữ trong tranh
To come into my life
Họa hình lẽ sống đời anh

You're so good
Em quá tuyệt vời
When we make love
Khi mình chăn gối
It's understood
Cũng dễ hiểu thôi
It's more than a touch or a word we say
Vì hơn cả xúc cảm hoặc ngôn từ ta nói
Only in dreams could it be this way
Chỉ trong mơ mới có thế này thôi
When you love someone
Khi mình thương một người
Yeah, really love someone
Vâng, khi thật lòng yêu ai

Now I know it's right
Đúng, giờ anh mới ngỡ
From the moment I wake up 'til deep in the night
Từ lúc tỉnh giấc nồng đến đêm khuya lắc khuya lơ
There's nowhere on earth that I'd rather be
Không đâu trên cõi trần này anh cảm thấy
Than holding you tenderly
Ôm em dịu dàng trong vòng tay

I've been waiting for a girl like you
Mỏi mòn trông một người thiếu nữ như mơ
To come into my life
Cất nhẹ bước vào đời
I've been waiting for a girl like you
Thiên thu chờ một nàng tiên nữ như mộng
A love that will survive
Một tình yêu mãi sống
I've been waiting for someone new
Ngàn năm đợi một người con gái tân nguyên
To make me feel alive
Cô làm đời anh có nghĩa
Yeah, waiting for a girl like you
Ơ, đợi chờ nàng tố nữ trong tranh
To come into my life
Họa hình lẽ sống đời anh

I've been waiting
Anh đã đang chờ
Waiting for you
Còn đến bao giờ
I've been waiting
Anh mòn mỏi trông
I've been waiting, yeah
Vạn kiếp chờ 1 người con gái trong mộng
I've been waiting
Vẫn chờ vẫn đợi
Won't you come into my life?
Lẽ nào em không bước vào đời

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 

Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top