MAMA'S BROKEN HEART (Lời Dịch Anh Việt) Miranda Lambert

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.221
MAMA'S BROKEN HEART
Miranda Lambert


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/258607561965535/

I cut my bangs with some rusty kitchen scissors
Cắt bỏ mái ngang bằng kéo rỉ sét trong bếp ăn
I screamed his name ‘til the neighbors called the cops
Tôi hét gọi tên chàng đến khi hàng xóm gọi công an
I numbed the pain at the expense of my liver
Tê dại cùng đớn đau bằng cái giá của lá gan
Don’t know what I did next, all I know I couldn’t stop
Chẳng biết làm gì kế tiếp, mà chỉ biết không thể cản ngăn

Word got around to the barflies and the Baptists
Tiếng đồn đó đây tới tai dân nhậu lẫn kẻ ngoan đạo
My mama’s phone started ringin’ off the hook
Gác ống nghe khi điện thoại mẹ bắt đầu réo gào
I can hear her now sayin’ she ain’t gonna have it
Tôi nghe bà răn bảo bà không muốn nghe lời xì xào
Don’t matter how you feel, it only matters how you look
Vấn đề không ở con cảm thấy sao, vấn đề chỉ ở con trông thế nào

Go and fix your make up, girl, it’s just a break up
Đi mà chỉnh lại son phấn, con gái, cố giũ bỏ nhanh
Run and hide your crazy and start actin’ like a lady
Chạy mà giấu cơn điên dại, cư xử lại như gái nhà lành
'Cause I raised you better, gotta keep it together
Vì mẹ nuôi con ngoan hiền, ráng giữ nết đức hạnh
Even when you fall apart
Ngay cả khi vỡ thành từng mảnh
But this ain’t my mama’s broken heart
Nhưng đó đâu phải chuyện lòng mẹ nát tan

Wish I could be just a little less dramatic
Ước gì tôi có thể bớt bi kịch một chút thôi
Like a Kennedy when Camelot* went down in flames
Như tổng thống Mỹ khi nhiệm kỳ chìm trong lửa khói
Leave it to me to be holdin’ the matches
Chừa lại mình tôi đang cầm hộp diêm mồi
When the fire trucks show up and there’s nobody else to blame
Khi xe cứu hỏa tới nơi và rồi chẳng còn người để trách tội

Can’t get revenge and keep a spotless reputation
Không thể trả thù mà còn giữ tiếng tăm không vết cợn
Sometimes revenge is a choice you gotta make
Thỉnh thoảng rửa hận lại là lối ta phải chọn
My mama came from a softer generation
Mẹ mình xuất thân từ thế hệ nhu mì hơn
Where you get a grip and bite your lip just to save a little face
Nơi ta phải kìm lòng và cắn môi chỉ để chút thể diện giữ tròn

Go and fix your make up, girl, it’s just a break up
Đi mà chỉnh lại son phấn, con gái, cố giũ bỏ nhanh
Run and hide your crazy and start actin’ like a lady
Chạy mà giấu cơn điên dại, cư xử lại như gái nhà lành
'Cause I raised you better, gotta keep it together
Vì mẹ nuôi con ngoan hiền, ráng giữ nết đức hạnh
Even when you fall apart
Ngay cả khi sa cơ lỡ vận
But this ain’t my mama’s broken heart
Nhưng đó đâu phải chuyện lòng mẹ vỡ tan

Powder your nose, paint your toes
Xả nước cứu thân để sơn móng chân
Line your lips and keep 'em closed
Kẻ môi lại và giữ mồm chặt
Cross your legs, dot your eyes
Giấu sự thật, kẻo bầm mắt
And never let 'em see you cry
Và không để ai thấy mình lệ dài

Go and fix your make up, girl, it’s just a break up
Đi mà chỉnh lại son phấn, con gái, cố giũ bỏ nhanh
Run and hide your crazy and start actin’ like a lady
Chạy mà giấu cơn điên dại, cư xử lại như gái nhà lành
'Cause I raised you better, gotta keep it together
Vì mẹ nuôi con ngoan hiền, ráng giữ nết đức hạnh
Even when you fall apart
Ngay cả khi sa cơ lỡ vận
But this ain’t my mama’s broken heart
Nhưng đó dâu phải chuyện lòng mẹ vỡ tan

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

Note:

+ In American contexts, *Camelot refers to the presidency of John F. Kennedy.
+ powder your nose = a polite or humorous way of saying that you are going to go to the toilet
+ cross your legs = when you have a mad boner and need to hide it.
+ dot your eyes = give someone a black eye with a punch to the face.
 

×
Quay lại
Top