ONE NUMBER AWAY (Lời Dịch Anh Việt) Luke Combs

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.282
ONE NUMBER AWAY
Luke Combs


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/238039180689040/

Are you sitting at home all alone trying to fall asleep?
Em có đang ở nhà cô thân, cố dỗ giấc ngủ muộn?
Are you staring a hole through your phone praying that it rings?
Có nhìn chằm một lỗ qua điện thoại, cầu rằng nó đổ chuông?
Are you watching a movie that you've seen a thousand times?
Có đang coi một cuốn phim mà em đã xem cả ngàn lượt?
Maybe playing some Mayer getting lost in your favorite lines?
Có lẽ chơi nhạc Mayer, lạc bước trong những dòng em chuộng?

Well, if you're anything like me
À, nếu em là gì đó như anh
You just might be doing whatever it takes to drown out the noise
Có lẽ, em sẽ làm bất cứ gì có thể để mà át cả âm thanh
But I just wanna hear your voice
Bởi anh chỉ muốn nghe giọng em nói

And I'm one number away from calling to you
Và anh là số thoại, gắng cố không gọi cho em
I said I was through, but I'm dying inside
Anh nói anh qua khỏi, nhưng trong lòng đang hấp hối
Got my head in a mess, girl, I confess
Đầu óc anh như trăm mối, nhỏ ơi, anh thú tội
I lied when I said, "I'm leaving and not coming back"
Giả dối khi anh nói, “Một đi không bao giờ trở lại!”
Might be the whiskey or the midnight rain
Cay cay rượu vài chén, lạnh lùng mưa nửa đêm
But everywhere I go, I see your face
Dẫu làm gì, đi dâu, vẫn thấy khuôn mặt em
In my brain, dial it up, everything I want to say
Trong tâm trí, quay cuồng quay, mọi điều anh muốn nói
But I'm still one number away
Nhưng vẫn là số thoại lạc trôi

Are you stuck at a red light with a Marlboro Light on your lips?
Em có kẹt ngã tư đèn đỏ, với điếu Marlboro nữ trên môi hồng?
Does the smoke in your mirror get clearer without my kiss?
Khói thuốc trong gương hậu có trong hơn, nếu anh không hôn?
Are you changing the station replacing our favorite song?
Em có đang đổi sân ga, thay khúc ca ưa thích của đôi ta?
Maybe it's a mistake, hit the brakes, I'm moving on
Có lẽ là một lỗi lầm, đạp chân thắng, tàu anh cứ đi xa

Well, if you're anything like me
À, nếu em là gì đó như anh
You just might be doing whatever it takes to outrun the storm
Có lẽ, em sẽ làm bất cứ gì có thể để mà vượt qua giông tố
But I'm almost out that door
Nhưng anh chỉ suýt qua ngưỡng đó

Will you pick up when I call?
Em sẽ nhấc máy khi anh gọi?
Or just forget we loved at all?
Hay đã quên mình yêu nhau một thời
We don't have to talk, I just wanna hear your voice
Ta không phải đối thoại, anh chỉ muốn nghe giọng em nói

And I'm one number away from calling to you
Và anh là số thoại, gắng cố không gọi cho em
I said I was through, but I'm dying inside
Anh nói anh qua khỏi, nhưng trong lòng đang hấp hối
Got my head in a mess, girl, I confess
Đầu óc anh như trăm mối, nhỏ ơi, anh thú tội
I lied when I said, "I'm leaving and not coming back"
Giả dối khi anh nói, “Một đi không bao giờ trở lại!”
Might be the whiskey or the midnight rain
Cay cay rượu vài chén, lạnh lùng mưa nửa đêm
But everywhere I go, I see your face
Dẫu làm gì, đi dâu, vẫn thấy khuôn mặt em
In my brain, dial it up, everything I want to say
Trong tâm trí, quay cuồng quay, mọi điều anh muốn nói
But I'm still one number away
Nhưng vẫn là số thoại lạc loài
Away,
Lạc lối,
Away
Lạc trôi
Yes, you're one number away
Vâng, em là số thoại xa vời vợi

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
×
Top Bottom