THAT'S WHY YOU GO AWAY (Lời Dịch Anh Việt) Michael Learns to Rock

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.285
THAT'S WHY YOU GO AWAY
Michael Learns to Rock

Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/172493950576897/

Baby won't you tell me why
Nhỏ, em không bảo anh tại sao
There is sadness in your eyes
Trong mắt em là nỗi buồn đau
I don't wanna say goodbye to you
Anh đâu muốn nói tạm biệt em đâu
Love is one big illusion I should try to forget
Tình yêu là bể mộng sầu mà anh cố quên mau
But there is something left in my head
Nhưng sao chút gì đó vẫn vấn vương trong đầu

You're the one who set it up
Em là người cho tình tạo dựng
Now you're the one to make it stop
Giờ em là kẻ khiến cho tình dừng
I'm the one who's feeling lost right now
Anh bây giờ lòng đang lạc lỏng chốn nào
Now you want me to forget
Vậy mà em muốn anh phải quên mau
Every little thing you said
Mọi điều nho nhỏ em từng bảo
But there is something left in my head
Nhưng tâm trí anh vẫn chút gì nương náu

I won't forget the way you're kissing
Anh không thể quên lối em trao nụ hôn
The feeling's so strong were lasting for so long
Tình cảm dâng trào, đi vào vĩnh cửu trường tồn
But I'm not the man your heart is missing
Nhưng anh không là kẻ con tim em nhớ nhiều
That's why you go away I know
Cớ sao em biền biệt, anh hiểu

You were never satisfied no matter how I tried
Chưa bao giờ em vừa lòng dù anh đã làm tất cả
Now you wanna say goodbye to me
Giờ em lại nói với anh lời từ giã
Love is one big illusion I should try to forget
Tình yêu là một trời ảo mộng anh nên cố tìm quên
But there is something left in my head
Nhưng sao chút gì trong lòng vẫn gợn lên

I won't forget the way you're kissing
Anh không thể quên lối em trao nụ hôn
The feeling's so strong were lasting for so long
Tình cảm dâng trào, đi vào vĩnh cửu trường tồn
But I'm not the man your heart is missing
Nhưng anh không là kẻ con tim em nhớ nhiều
That's why you go away I know
Cớ sao em biền biệt, anh hiểu

Sitting here all alone in the middle of nowhere
Ngồi đây một mình giữa con đường tiến thoái lưỡng nan
Don't know which way to go
Chẳng biết lối nào phải sang
There ain't so much to say now between us
Còn gì đâu để nói bây giờ giữa hai đứa
There ain't so much for you
Còn gì nữa đâu cho người
There ain't so much for me anymore
Cũng không còn gì nữa cho ta

I won't forget the way you're kissing
Anh không thể quên lối em trao nụ hôn
The feeling's so strong were lasting for so long
Tình cảm dâng trào, đi vào vĩnh cửu trường tồn
But I'm not the man your heart is missing
Nhưng anh không là kẻ con tim em nhớ nhiều
That's why you go away I know
Cớ sao em biền biệt, anh hiểu

That's why you go away I know
Cớ sao em ra đi, anh biết

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
×
Top Bottom