TRYING NOT TO LOVE YOU (Lời Dịch Anh Việt) Nickelback

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.284
TRYING NOT TO LOVE YOU
Nickelback


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/236530640839894/

You call to me, and I fall at your feet
Em gọi tới anh, và anh phủ phục dưới gót son
How could anyone ask for more?
Sao ai có thể lại đòi hỏi hơn?
And our time apart, like knives in my heart
Và thuở mình xa nhau, như dao cắt vào lòng
How could anyone ask for more?
Sao ai có thể lại đòi hỏi hơn?

But if there's a pill to help me forget,
Nhưng nếu có thần dược giúp anh quên
God knows I haven't found it yet
Giờ anh chưa tìm ra thuốc, Chúa biết
But I'm dying to, God I'm trying to
Nhưng con tìm muốn chết, con cố hết mình, Chúa ơi

'Cause trying not to love you, only goes so far
Vì cố không yêu em chỉ đi quá xa
Trying not to need you, is tearing me apart
Gắng không cần em đang làm anh rời rã
Can't see the silver lining, from down here on the floor
Không thể thấy ánh vọng bạc trên sàn dưới đây le lói chiếu
And I just keep on trying, but I don't know what for
Và anh đã cố thật nhiều, nhưng chẳng biết phải làm chi
'Cause trying not to love you
Vì việc cố không yêu em
Only makes me love you more
Chỉ làm anh thương em nhiều
Only makes me love you more
Chỉ làm anh yêu em hơn

And this kind of pain, only time takes away
Và cơn đau loại này chỉ có thời gian chữa trị
That's why it's harder to let you go
Cớ sao càng khó hơn để em đi
And nothing I can do, without thinking of you
Không gì anh làm mà không nghĩ về em
That's why it's harder to let you go
Cớ sao càng khó để em xa thêm

But if there's a pill to help me forget,
Nhưng nếu có thần dược giúp anh quên
God knows I haven't found it yet
Giờ anh chưa tìm ra thuốc, Chúa biết
But I'm dying to, God I'm trying to
Nhưng con tìm muốn chết, con cố hết mình, Chúa ơi

It's trying not to love you, only goes so far
Việc cố không yêu em chỉ đi quá xa

Trying not to need you, is tearing me apart
Gắng không cần em đang làm anh rời rã
Can't see the silver lining, from down here on the floor
Không thể thấy ánh vọng bạc trên sàn dưới đây le lói chiếu
And I just keep on trying, but I don't know what for
Và anh đã cố thật nhiều, nhưng chẳng biết phải làm chi
'Cause trying not to love you
Vì việc cố không yêu em
Only makes me love you more
Chỉ làm anh thương em nhiều
Only makes me love you more
Chỉ làm anh yêu em hơn

So I sit here divided, just talking to myself
Nên anh ngồi đây tâm phân đôi, chỉ nói với lòng
Was it something that I did?
Có phải điều anh đã làm không?
Was there somebody else?
Có còn ai khác nữa không?
When a voice from behind me, that was fighting back tears
Khi giọng nói từ phía sau anh đang đấu tranh ngăn dòng lệ lại
Sat right down beside me, and whispered right in my ear
Ngồi ngay sát cạnh anh và thì thầm ngay sát bên tai
Tonight I'm dying to tell you
Anh lại trăn trối với em tối nay

That trying not to love you, only went so far
Rằng cố không yêu em chỉ đi quá xa
Trying not to need you, was tearing me apart
Gắng không cần em đang làm anh rời rã
Now I see the silver lining, of what we're fighting for
Giờ anh thấy ánh vọng bạc của cái ta tranh đấu cho
And if we just keep on trying, we could be much more
Và nếu cứ gắng cứ cố, mình sẽ đạt nhiều hơn mình có
'Cause trying not to love you
Vì việc cố không yêu em
Only makes me love you more
Chỉ làm anh thương em nhiều
Only makes me love you more
Chỉ làm anh yêu em hơn

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
×
Top Bottom