LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.159
RIDE ON
Celtic Woman

Facebook:
https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/185759019250390/

Sure you ride the finest horse I have ever seen
Anh chắc cưỡi con chiến mã đẹp nhất em từng thấy
Standing sixteen one or two, with eyes wild and green
Đứng cao 1 thước 6 mốt hoặc hai, với mắt xanh hoang dại
You ride the horse so well, hands light to the touch
Anh phi ngựa chiến thiện nghệ, tay vịn hờ yên cương
I could never go with you, no matter how I wanted to
Em không thể cùng anh chung đường, ôi dù lòng em vô cùng muốn

Ride on, see you, I could never go with you
Mã tiến, tiễn bạn, em không thể cùng anh chung lối
No matter how I wanted to
Dù lòng này vẫn còn níu với
Ride on, see you, I could never go with you
Ngựa phi, tống biệt, em không thể cùng anh chung đường
No matter how I wanted to
Dù tim này vẫn còn vấn vương

When you ride into the night without a trace behind
Khi anh phi mã tan vào trong đêm, vết chân ngựa biệt tăm
Run you claw along my gut one last time
Ruột gan em lần cuối vó câu anh cứ dẫm
I turn to face an empty space where you used to lie
Xoay sang đối diện không gian trống hoác chổ anh thường nằm
I look for the spark that lights the night
Em tìm một vầng quang thắp sáng màn đêm
Through a teardrop in my eye
Qua ngấn lệ sầu trong mắt em

Ride on, see you, I could never go with you
Mã tiến, tiễn bạn, em không thể cùng anh chung lối
No matter how I wanted to
Dù lòng này vẫn còn níu với
Ride on, see you, I could never go with you
Ngựa phi, tống biệt, em không thể cùng anh chung đường
No matter how I wanted to
Dù tim này vẫn còn vấn vương

Ride on, see you, I could never go with you
Mã tiến, tiễn bạn, em không thể cùng anh chung lối
No matter how I wanted to
Dù lòng này vẫn còn níu với
Ride on, see you, I could never go with you
Ngựa phi, tống biệt, em không thể cùng anh chung đường
No matter how I wanted to
Dù tim này vẫn còn vấn vương

I could never go with you
Em không thể cùng anh dặm trường
No matter how I wanted to
Dẫu em vẫn còn vấn vương
Oh, I could never go with you
Ôi, đường tình ta giờ chia hai lối
No matter how I wanted to
Sao lòng này vẫn mong vẫn đợi

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Top