english subtitles

 1. LEQUOCAN

  SEVEN LONELY DAYS (Lời Dịch Anh Việt) George Gibbe

  SEVEN LONELY DAYS George Gibbe Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/173198740506418/ Seven lonely days make one lonely week Bảy ngày lẻ loi thành cả một tuần cô quạnh Seven lonely nights make one lonely me Bảy đêm một mình hóa một con nhỏ đơn thân Ever since the time you...
 2. LEQUOCAN

  DON'T KNOW MUCH (Lời Dịch Anh Việt) Linda Rodstad

  DON'T KNOW MUCH Linda Rodstad Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/173115477181411/ Look at this face Nhìn khuôn mặt đây I know the years are showing Anh biết tháng năm đang phơi bày Look at this life Trông cuộc đời đấy I still don't know where it's going Sẽ đi về đâu, anh...
 3. LEQUOCAN

  IF WE HOLD ON TOGETHER (Lời Dịch Anh Việt) Diana Ross

  IF WE HOLD ON TOGETHER Diana Ross Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/172978390528453/ (hold on together = to remain in one piece and not break apart / to stay together and continue to have a good relationship in a difficult situation) Don't lose your way Xin đừng lạc...
 4. LEQUOCAN

  THAT'S WHY YOU GO AWAY (Lời Dịch Anh Việt) Michael Learns to Rock

  THAT'S WHY YOU GO AWAY Michael Learns to Rock Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/172493950576897/ Baby won't you tell me why Nhỏ, em không bảo anh tại sao There is sadness in your eyes Trong mắt em là nỗi buồn đau I don't wanna say goodbye to you Anh đâu muốn nói tạm...
 5. LEQUOCAN

  BAD GUY (Lời Dịch Anh Việt) Billie Eilish with 4 Grammy Awards

  BAD GUY (The 2020 Grammy Award for Song of The Year) Billie Eilish (The 2020 Grammy Awards for Best New Artist, Album of The Year, Record of The Year, and Song of The Year) Album Của Năm: When We All Fall Asleep Where Do We Go? - Bllie Eilish Thu Âm Của Năm: Bad Guy - Bllie Eilish Bài Hát...
 6. LEQUOCAN

  SHAKE IT OFF (Vietsub & Lyrics) Taylor Swift

  SHAKE IT OFF Taylor Swift https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/264772938015664/ I stay out too late Ta chơi muộn đêm hôm Got nothing in my brain Lơ ngơ như kẻ vô hồn That's what people say Đó điều thiên hạ đồn That's what people say Đây cái người ta sàm ngôn I go on too many...
 7. LEQUOCAN

  YOU NEED TO CALM DOWN (Lời Dịch Anh Việt) Taylor Swift

  YOU NEED TO CALM DOWN Taylor Swift Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/170436437449315/ (*gay = happy and full of fun) (*Patrón is a brand of tequila products by the Patrón Spirits Company.) (*killing it = always looking fresh / somebody who is doing well) You are...
 8. LEQUOCAN

  NOTHING COMPARES 2 U (Lời Dịch Anh Việt) Sinead O'Connor/Grammy Award

  NOTHING COMPARES 2 U Sinead O'Connor https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/275634440262847/ It's been seven hours and fifteen days Đã 15 ngày qua và 7 giờ liền Since you took your love away Thuở anh mang tình yêu đi biệt I go out every night and sleep all day Em thức trắng hàng đêm...
 9. LEQUOCAN

  SAID I LOVED YOU...BUT I LIED (Michael Bolton) Lời Dịch Anh Việt

  SAID I LOVED YOU...BUT I LIED Michael Bolton https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/271339847358973/ You are the candle, love's the flame Nàng là ngọn nến hồng, còn tình là lửa nóng A fire that burns through wind and rain Bùng cháy qua gió bão mưa giông Shine your light on this...
 10. LEQUOCAN

  CRY ON MY SHOULDER (Lời Dịch Anh Việt) Deutschland Sucht Den Superstar

  CRY ON MY SHOULDER From Deutschland Sucht Den Superstar https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/272420767250881/ If the hero never comes to you Nếu người hùng không đến trong mơ If you need someone you're feeling blue Nhỡ em cần ai buồn thẩn buồn thơ If you wait for love and you're...
 11. LEQUOCAN

  WILD WOMEN DO (Lời Dịch Anh Việt) Natalie Cole

  WILD WOMEN DO Natalie Cole https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/279094723250152/ This song is by Natalie Cole and appears on the movie soundtrack Pretty Woman (1990). Wild women do Ngông nữ xuất chiêu And they don't regret it Nàng ra chiều không hối tiếc Woo! Hú! You tell me...
 12. LEQUOCAN

  BLACK OR WHITE (Vietsub) Michael Jackson / Grammy Award

  BLACK OR WHITE Michael Jackson The Grammy Award for Best Male Pop Vocal Performance Dad: Hey! Kid: What?! Dad: Turn that off! Kid: Dad, this is the best part! Dad: Turn it off! Kid: No! Dad: It’s too late for this, turn it off! Kid: Dad, this is the best part, come on! Dad: No, turn it off...
 13. LEQUOCAN

  WILD WOMEN DO (Lời Dịch Anh Việt) Natalie Cole

  WILD WOMEN DO Natalie Cole “Wild Women Do” is by Natalie Cole and appears on the movie soundtrack Pretty Woman (1990). https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/279094723250152/ Wild women do Ngông nữ xuất chiêu And they don't regret it Nàng ra chiều không hối tiếc Woo! Hú! You...
 14. LEQUOCAN

  BLACK OR WHITE (Vietsub) Michael Jackson / Grammy Award

  BLACK OR WHITE Michael Jackson The Grammy Award for Best Male Pop Vocal Performance I took my baby on a Saturday bang (a club / pub) Ta đưa bé thương thứ Bảy dạo quán hàng Boy, is that girl with you? Trai, gái kia đi với bạn? Yes, we're one and the same Dạ, tụi em chung ván đóng thuyền Now...
Quay lại
Top