english subtitles

 1. LEQUOCAN

  OB LA DI, OB LA DA (Lời Dịch Anh Việt) Julie Berthelsen

  OB-LA-DI, OB-LA-DA Julie Berthelsen https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/264946454664979/ “Ob-la-di ob-la-da” is a simplified way of saying, "Life goes on". The phrase first came to be in the popular beatles song by the same name, and since then, has became an extremely common phrase...
 2. LEQUOCAN

  HEARTBEAT (Lời Dịch Anh Việt) Buddy Holly

  HEARTBEAT Buddy Holly Heartbeat Nhịp tim Why do you miss when my baby kisses me? Sao ngươi thiếu vắng khi bé yêu hôn ta vậy? Heartbeat Nhịp tim Why does a love kiss stay in my memory? Sao nụ hôn tình yêu trong ký ức chẳng trú lại? Piddle dee pat Thình tha thình thịch I know that new love...
 3. LEQUOCAN

  ALWAYS REMEMBER US THIS WAY (Lời Dịch Anh Việt) Lady Gaga

  ALWAYS REMEMBER US THIS WAY Lady Gaga (from "A Star Is Born" soundtrack) https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/264130528079905/ That Arizona sky Khung trời Arizona ấy Burning in your eyes Trong mắt anh bỏng cháy You look at me and babe Anh quay nhìn em, và cưng ơi I wanna catch on...
 4. LEQUOCAN

  MOVING ON UP (Lời Dịch Anh Việt) M People

  MOVING ON UP M People https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/263617004797924/ You´ve done me wrong, your time is up Anh tệ với tôi, hạn anh đã tới You took a sip from the devils cup Anh đã nhấp môi chén đắng cuộc đời You broke my heart, there´s no way back Làm tim vỡ đôi, đường về...
 5. LEQUOCAN

  SONG FOR A STORMY NIGHT (Lời Dịch Anh Việt) Secret Garden - Steinar Albrigtsen

  SONG FOR A STORMY NIGHT Secret Garden - Steinar Albrigtsen https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/262880128204945/ The rain beats hard at my window Khung cửa sổ hạt mưa rơi lộp độp While you, so softly do sleep; Khi em đang êm ái say giấc nồng And you can't hear the cold wind blow Và...
 6. LEQUOCAN

  ENDLESS LOVE (Lời Dịch Anh Việt) Diana Ross & Lionel Richie

  ENDLESS LOVE Diana Ross & Lionel Richie https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/262130271613264/ My love Tình ơi There's only you in my life Chỉ có mình em trong cuộc đời The only thing that's bright Là điều duy nhất sáng soi My first love Tình đầu hỡi You're every breath that I take...
 7. LEQUOCAN

  SEASONS IN THE SUN (Lời Dịch Anh Việt) Terry Jacks

  SEASONS IN THE SUN Terry Jacks https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/261541401672151/ Goodbye to you, my trusted friend Tạm biệt bạn tôi, tin nhất một người We've known each other since we were nine or ten Ta quen biết nhau khi ta lên chín lên mười Together we climbed hills or trees...
 8. LEQUOCAN

  NEVER ON SUNDAY (Lời Dịch Anh Việt) The Chordettes

  NEVER ON SUNDAY The Chordettes https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/280487266444231/ Oh, you can kiss me on a Monday a Monday a Monday Ôi, anh có thể hôn em hôm Thứ Hai, Thứ Hai, Thứ Hai is very very good thì quá quá tốt đi thôi Or you can kiss me on a Tuesday a Tuesday a Tuesday...
 9. LEQUOCAN

  LIPSTICK ON YOUR COLLAR (Lời Dịch Anh Việt) Connie Francis

  LIPSTICK ON YOUR COLLAR Connie Francis https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/260740431752248/ Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah When you left me all alone Khi anh bỏ em một mình ngơ ngác At the record hop Tại cửa hàng đĩa nhạc Told me you were...
 10. LEQUOCAN

  SEALED WITH A KISS (Lời Dịch Anh Việt) Brian Hyland

  SEALED WITH A KISS Brian Hyland https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/260224048470553/ Though we've got to say good-bye Dẫu tụi mình phải nói chia tay For the summer Trong mùa hạ này Darling, I promise you this Em yêu, hứa với em một điều I'll send you all my love Gửi em tất cả...
 11. LEQUOCAN

  (HEY) HELLO - Joy (Lời Dịch Anh Việt)

  (HEY) HELLO Joy https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/259865238506434/ When I saw you at the party Khi thấy em ở vũ hội tối ấy You were talking to a girlfriend Em đang chuyện trò với cô bạn gái I just walked across the room and said Anh bước ngay ngang qua căn phòng và nói: Hello...
 12. LEQUOCAN

  TOUCH BY TOUCH (Lời Dịch Anh Việt) Joy (Austria)

  TOUCH BY TOUCH Joy (Austria) https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/259241301902161/ When I feel the time is right Khi anh thấy điểm đúng thời gian And you're staying by my side Và em đang bên anh sát cạnh And the love you give to me Cả khối tình em mang cho anh Makes my heart beat Làm...
 13. LEQUOCAN

  MAMA'S BROKEN HEART (Lời Dịch Anh Việt) Miranda Lambert

  MAMA'S BROKEN HEART Miranda Lambert https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/258607561965535/ I cut my bangs with some rusty kitchen scissors Cắt bỏ mái ngang bằng kéo rỉ sét trong bếp ăn I screamed his name ‘til the neighbors called the cops Tôi hét gọi tên chàng đến khi hàng xóm gọi...
 14. LEQUOCAN

  TO BE NUMBER ONE (Lời Dịch Anh Việt) Giorgio Moroder

  TO BE NUMBER ONE Giorgio Moroder https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/265802497912708/ This is what we've worked for all our lives Đây là điều ta đã khổ luyện suốt cả đời Reaching for the highest goal we can Đỉnh cao nhất ta có thể vươn tới We choose to give it all Chọn dồn hết...
 15. LEQUOCAN

  RED RED WINE (Lời Dịch Anh Việt) UB40

  RED RED WINE UB40 https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/257579678734990/ Red red wine Hồng hồng tửu Goes to my head Ngươi vào trong đầu Makes me forget that I... Làm ta quên mau chuyện rằng Still need her so Ta vẫn cần nàng Red red wine Rượu vang đỏ It's up to you Tùy vào ngươi đó...
 16. LEQUOCAN

  LEAVE A LIGHT ON (Lời Dịch Anh Việt) Tom Walker

  LEAVE A LIGHT ON Tom Walker https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/257123625447262/ “Leave a Light On” is a song by Scottish singer-songwriter Tom Walker. The song centers mainly on overcoming addiction. Speaking with MTV, Walker said the lyrics of “Leave a Light On” were inspired...
 17. LEQUOCAN

  SO FINE (Lời Dịch Anh Việt) Guns N' Roses

  SO FINE Guns N' Roses https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/256576098835348/ How could she look so fine Chao ôi nàng trông tuyệt vời How could it be she might be mine Sao không thể nào nàng là của tôi How could she be so cool Ôi chao nàng trông mát rượi I've been taken for a fool so...
 18. LEQUOCAN

  CASTLES IN THE SAND (Lời Dịch Anh Việt) Thunder

  CASTLES IN THE SAND Thunder https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/256284045531220/ There must have been a moment, a second, or a time Hẳn đã có một khoảnh khắc, một phút giây, hay thời điểm When I didn't look up or I missed some kind of sign Khi ta chẳng nhìn lên hoặc nhỡ mất vết biểu...
 19. LEQUOCAN

  WHAT A GIRL WANTS (Lời Dịch Anh Việt) Christina Aguilera

  WHAT A GIRL WANTS Christina Aguilera https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/255762422250049/ What a girl wants, what a girl needs Điều con gái muốn, cái con gái cần Yeah, come on Dà, cố lên I wanna thank you for giving me time to breathe Em muốn cảm ơn anh cho em thời gian để thở...
 20. LEQUOCAN

  GENIE IN A BOTTLE (Lời Dịch Anh Việt) Christina Aguilera

  GENIE IN A BOTTLE Christina Aguilera https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/255395132286778/ "Genie in a Bottle" is a teen pop and dance-pop song which incorporates elements from R&B, which lyrically, uses sexual references to talk about the theme of self-respect. "Genie in a Bottle"...
Quay lại
Top