LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.262
SHAKE IT OFFTaylor Swift

https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/264772938015664/

I stay out too late
Ta chơi muộn đêm hôm
Got nothing in my brain
Lơ ngơ như kẻ vô hồn
That's what people say
Đó điều thiên hạ đồn
That's what people say
Đây cái người ta sàm ngôn
I go on too many dates
Ta cứ hen hò trai gái
But I can't make them stay
Nhưng chẳng anh nào ở lại
At least that's what people say
Ít nhiều là điều thiên hạ mỉa mai
That's what people say
Là cái người ta chua cay

But I keep cruisin'
Nhưng ta cứ nhong nhong
Can't stop, won't stop groovin'
Không dừng, sẽ cứ phiêu bồng
It's like I got this music in my mind
Như thể chơi vơi vui mãi khúc nhạc lòng
Saying it's gonna be alright
Rồi nói, ôi mọi chuyện rồi sẽ xong

'Cause the players gonna play, play, play, play, play
Vì kẻ ham chơi sẽ luôn lâng, lâng, lâng, lâng, lâng,
And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate
Và người hay hận luôn mãi hận, hận, hận, hận, hận,
Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake
Cưng nè, em mãi luôn tâng, tâng, tâng, tâng, tâng, tâng,
I shake it off, I shake it off
Giữ chi trong lòng, bỏ quách cho xong


Heartbreakers gonna break, break, break, break, break
Kẻ gieo sầu cứ luôn rầu, rầu, rầu, rầu, rầu,
And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake
Và tên ngụy tạo muôn kiếp đau, đau, đau, đau, đau,
Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake
Cưng nhé, em thuờ nào cũng nhao, nhao, nhao, nhao, nhao,
I shake it off, I shake it off
Ta giũ sạch ráo, ta tống khứ mau

I never miss a beat
Em chẳng bao giờ nhịp sai
I'm lightning on my feet
Duyên dáng vũ bước cuồng xoay
And that's what they don’t see
Và đó điều thiên hạ không hay
That's what they don’t see
Đây cái người ta chẳng thấy
I'm dancing on my own
Em múa trên đôi chân này
I make the moves up as I go
Thể điệu như phượng múa rồng bay
And that's what they don't know
Và nào ai biết ai hay
That’s what they don’t know
Và nào ai trông ai thấy

But I keep cruisin'
Nhưng ta cứ nhong nhong
Can't stop, won't stop movin'
Không dừng, sẽ cứ phiêu bồng
It's like I got this music in my mind
Như thể chơi vơi vui mãi khúc nhạc lòng
Saying it's gonna be alright
Rồi nói, ôi mọi chuyện rồi sẽ xong

'Cause the players gonna play, play, play, play, play
Vì kẻ ham chơi sẽ luôn lâng, lâng, lâng, lâng, lâng,
And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate
Và người hay hận luôn mãi hận, hận, hận, hận, hận,
Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake
Cưng nè, em mãi luôn tâng, tâng, tâng, tâng, tâng, tâng,
I shake it off, I shake it off
Giữ chi trong lòng, bỏ quách cho xong

Heartbreakers gonna break, break, break, break, break
Kẻ gieo sầu cứ luôn rầu, rầu, rầu, rầu, rầu,
And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake
Và tên ngụy tạo muôn kiếp đau, đau, đau, đau, đau,
Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake
Cưng nhé, em thuờ nào cũng nhao, nhao, nhao, nhao, nhao,
I shake it off, I shake it off
Ta giũ sạch ráo, ta tống khứ mau

Shake it off, I shake it off
Em tống khứ sạch, em rũ bỏ nhanh
I, I, I shake it off, I shake it off
Em, em, em tống khứ sạch, em rũ bỏ nhanh
I, I, I shake it off, I shake it off
Em, em, em tống khứ sạch, em rũ bỏ nhanh
I, I, I shake it off, I shake it off
Em, em, em tống khứ sạch, em rũ bỏ nhanh

Hey, hey, hey
Just think while you've been getting down and out about the liars
Nghĩ xem trong khi người đã đang buồn bã, thất vọng về kẻ dối gian
And the dirty, dirty cheats of the world
Và bẩn trò lừa gạt của nhân gian
You could've been getting down
Có lẽ người đã không nên màng
To this sick beat
Cái trò bệnh hoạn

My ex-man brought his new girlfriend
Bạn trai củ khoe bạn gái mới
She's like, “Oh my God,” but I'm just gonna shake
Nàng đẹp, “Thánh Thần Ơi” nhưng em chỉ xoay sang với
And to the fella over there with the hella good hair
Nhìn về trai khỏe đàng kia cùng mái tóc đẹp quá trời
Won't you come on over, baby?
Lẽ nào không bước qua đây, trai ơi?
We can shake, shake, shake
Nào ta cùng lắc, lắc, lắc
Yeah, oh, oh, oh

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top