FIVE MORE MINUTES (Lời Dịch Anh Việt) Scotty McCreery

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.145
FIVE MORE MINUTES
Scotty McCreery


https://www.facebook.com/le.quocan.146/posts/237242807435344

Eight years old a couple cane poles sitting down by the creek
Tám tuổi đầu xách cần câu ra ngồi xuống cạnh con mương
Our lines in the water watching those bobbers seeing that red sun sink
Quăng dây câu xuống nước, trông mồi câu, thấy trời hồng lặn xuống
Mama's on the porch yelling supper's hot, y'all come and get it
Má đứng cửa vườn inh ỏi, cơm tối nóng hổi, mấy con về ăn sớm
We yelled five more minutes
Tụi tui hô còn 5 phút nữa xong

At sixteen it was twelve o three standing at her front door
Mười sáu tuổi lúc 12 giờ không 3 đứng bên nàng trước cửa
Katie's dad said midnight, but we needed just a little more
Cha Katie nhắc nửa đêm, nhưng 2 đứa cần thêm chút nữa
Yellow light flipping on and off, interrupting that goodnight kissing
Ánh đèn vàng vọt cứ chập choạng, gián đoạn hôn chúc ngủ ngon
We wanted five more minutes
Thêm 5 phút, hai đứa muốn

Time rolls by the clock don't stop
Thời gian cuộn chảy, đồng hồ vẫn chạy
I wish I had a few more drops
Tôi ước có được đôi lần ghé lại
Of the good stuff, the good times
Thăm điều tuyệt vời, thời non dại
Oh but they just keep on flying
Nhưng ôi chúng cứ vỗ cánh bay
Right on by like it ain't nothing
Bay bay mãi như chưa hề tồn tại
Wish I had me a pause button
Ước mình có một nút bấm dừng lại
Moments like those Lord knows I'd hit it
Khoảnh khắc như vậy, Chúa biết, ước khởi dậy
And give myself five more minutes
Và cho mình thêm 5 phút nguôi ngoai

At eighteen turned my helmet in and walked to the fifty yard line
Tuổi 18 đội nón bảo hộ, bước vào 50 thước đường phát bóng chày
Just the coach and me after we lost eighteen to nine
Chỉ thầy dạy và mình sau khi thua đậm 18 – 9 trái
And I cried man next time to get in here I'll have to buy a ticket
Và khóc thét người ơi lần tới vào đây phải mua vé ngồi khán đài
Can't you give me five more minutes
Cho mình thêm 5 phút, xin bạn hãy

At eighty-six my grandpa said there's angels in the room
Tuổi 80 ông nội trối, trong phòng thiên thần giáng xuống
All the family gathered 'round knew the time was coming soon
Cả gia đình vây quanh và biết giờ ông đi đang trờ tới sớm
With so much left to say I prayed Lord I ain't finished
Còn bao nhiêu điều chưa nói, con lạy Chúa, con chưa xong
Just give us five more minutes
Thêm năm phút, cho chúng con

Time rolls by the clock don't stop
Thời gian cuộn chảy, đồng hồ vẫn chạy
I wish I had a few more drops
Tôi ước có được đôi lần ghé lại
Of the good stuff, the good times
Thăm điều tuyệt vời, thời non dại
Oh but they just keep on flying
Nhưng ôi chúng cứ vỗ cánh bay
Right on by like it ain't nothing
Bay bay mãi như chưa hề tồn tại
Wish I had me a pause button
Ước mình có một nút bấm dừng lại
Moments like those Lord knows I'd hit it
Khoảnh khắc như vậy, Chúa biết, mong khởi dậy
Yeah sometimes this old life will leave you wishing
À thi thoảng lối sống xưa sẽ đưa bạn về ao ước
That you had five more minutes
Rằng bạn có thêm năm phút nữa

Five more minutes
Thêm năm phút nữa

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Top