DANCE MONKEY (Lời Dịch Anh Việt) Tones & I

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.282
DANCE MONKEY
Tones & I


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/239753190517639/

Note:
This song, Dance Monkey, harps back (vọng/gợi lại) to Tones and I’s days as a busker (nghệ sĩ đường phố). Busking is the professional name of the vocation of street musicians. And in that regard, the singer is more or less comparing herself to a ‘dancing monkey’. Or more specifically to the sentimental foundation of this song, she bases this idea on the pressure that modern buskers face from their audiences. The listening public now wants these musicians to perform at a furious pace.


They say oh my god I see the way you shine
Vãng khách nói, ôi Trởi, tôi thấy em sáng ngời
Take your hands, my dear, and place them both in mine
Đưa bàn tay, cưng hãy đặt cả vào bàn tay tôi
You know you stopped me dead when I was passing by
Em biết em làm tôi chết trân khi tôi cất bước đến gần
And now I beg to see you dance just one more time
Và giờ tôi xin được thấy em nhảy thêm chỉ một lần

Ooh I see you, see you, see you every time
Ôi, ngắm em, nhìn em, và mỗi lần tôi thấy
And oh my I, I like your style
Và hỡi, tôi, tôi thích phong cách nhảy
You, you make me, make me, make me wanna cry
Em, em khiến tôi, buộc tôi, làm tôi muốn khóc lây
And now I beg to see you dance just one more time
Và giờ tôi xin được thấy em nhảy chỉ một lần này

So I say
Vậy em nói
Dance for me, dance for me, dance for me (oh, oh, oh)
Vũ cho ta, múa cho đời, nào cất bước nhảy
I've never seen anybody do the things you do before
Em chưa từng thấy ai làm điều như anh làm trước đây
They say move for me, move for me, move for me (ay, ay, ay)
Khách nói chuyển động thân, lắc hết mình, quay đều quay
And when you're done I'll make you do it all again
Và khi vũ khúc kết, anh sẽ bắt em từ đầu múa hết lại

I said oh my god I see you walking by
Em nói, ôi Trởi, em thấy anh ngang qua đây
Take my hands, my dear, and look me in my eyes
Đưa bàn tay, anh thương nhìn em trong đôi mắt này
Just like a monkey I've been dancing my whole life
Như chú khỉ xiếc, em nhảy múa suốt cuộc đời dài
And you just beg to see me dance just one more time
Và anh xin được thấy em chỉ thêm một lần nhảy

Ooh I see you, see you, see you every time
Ôi, ngắm em, nhìn em, và mỗi lần tôi thấy
And oh my I, I like your style
Và hỡi, tôi, tôi thích phong cách nhảy
You, you make me, make me, make me wanna cry
Em, em khiến tôi, buộc tôi, làm tôi muốn khóc lây
And now I beg to see you dance just one more time
Và giờ tôi xin được thấy em nhảy chỉ một lần này

So I say
Vậy em nói
Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh
Vũ cho ta, múa cho đời, nào cất bước nhảy
I've never seen anybody do the things you do before
Em chưa từng thấy ai làm điều như anh làm trước đây
They say move for me, move for me, move for me, ay, ay, ay
Khách nói chuyển động thân, lắc hết mình, quay đều quay
And when you're done I'll make you do it all again
Và khi vũ khúc kết, anh sẽ bắt em từ đầu múa hết lại

Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh
Woah-oh, woah-oh, oh
Ah ah, ah ah, ay
All again
Múa hết lại

Translated and Subtitled by Lê Quốc An


[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)][/COLOR]
 
Hiệu chỉnh:
×
Top Bottom