TRUE COLORS (Lời Dịch Anh Việt) Cyndi Lauper (Version 2)

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.285
TRUE COLORS (Version 2)Cyndi Lauper


Version 1: https://youtu.be/Vo4tv6wpHnI

You with the sad eyes
Mắt anh buồn còn vương
Don't be discouraged
Đừng thất chí chán chường
Oh I realize
Ôi em nhận ra được
It's hard to take courage
Thật khó có đủ can trường
In a world full of people
Trong một cõi những người là người
You can lose sight of it all
Anh có thể mất phương lạc lối
And the darkness inside you
Rồi lòng anh ngập tràn bóng tối
Can make you feel so small
Làm anh thấy mình quá nhỏ nhoi

But I see your true colors
Nhưng em thấy trong anh chân sắc
Shining through
Sáng long lanh
I see your true colors
Em thấy trong anh màu thật
And that's why I love you
Và em thương anh như thế đấy
So don't be afraid to let them show
Vậy đừng ngần ngại để chúng phô bày
Your true colors
Chân sắc nhuộm lòng
True colors are beautiful
Màu thật đẹp cả ngoài lẫn trong
Like a rainbow
Như ánh cầu vồng

Show me a smile then
Cho em thấy nụ cười một thời
Don't be unhappy
Xin hãy đừng kém tươi
Can't remember when
Khi nào thì không nhớ nỗi
I last saw you laughing
Lần cuối em thấy anh cười
If this world makes you crazy
Nhỡ đời này khiến anh hóa dại
And you've taken all you can bear
Và anh lãnh trọn gánh nặng trên vai
You call me up
Anh gọi em lại
Because you know I'll be there
Vì anh biết em sẽ đến đó ngay

And I'll see your true colors
Và em thấy trong anh chân sắc
Shining through
Sáng long lanh
I see your true colors
Em thấy trong anh màu thật
And that's why I love you
Và em thương anh như thế đấy
So don't be afraid to let them show
Vậy đừng ngần ngại để chúng phô bày
Your true colors
Chân sắc nhuộm lòng
True colors are beautiful
Màu thật đẹp cả ngoài lẫn trong
Like a rainbow
Như ánh cầu vồng

Can't remember when I last saw you laugh
Khi nào không nhớ nỗi lần cuối thấy anh cười

If this world makes you crazy
Nhỡ đời này khiến anh hóa điên
You've taken all you can bear
Và lãnh trọn gánh nặng trĩu vai nghiêng
You call me up
Hãy gọi em liền
Because you know I'll be there
Vì anh cũng biết em sẽ kề bên

And I'll see your true colors
Và em thấy trong anh chân sắc
Shining through
Sáng long lanh
I see your true colors
Em thấy trong anh màu thật
And that's why I love you
Và em thương anh như thế đấy
So don't be afraid to let them show
Vậy đừng ngần ngại để chúng phô bày
Your true colors
Chân màu sắc thật
True colors
Sắc màu thật
True colors
Sắc thái chân
Shining through
Sáng long lanh
I see your true colors
Em thấy trong anh màu thật
And that's why I love you
Và em thương anh như thế đấy
So don't be afraid to let them show
Vậy đừng ngần ngại để chúng phô bày
Your true colors
Chân sắc nhuộm lòng
True colors are beautiful
Màu thật đẹp cả ngoài lẫn trong
Like a rainbow
Như ánh cầu vồng

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
×
Top Bottom