true colors

  1. LEQUOCAN

    TRUE COLORS (Lời Dịch Anh Việt) Cyndi Lauper (Version 2)

    TRUE COLORS (Version 2) Cyndi Lauper Version 1: https://youtu.be/Vo4tv6wpHnI You with the sad eyes Mắt anh buồn còn vương Don't be discouraged Đừng thất chí chán chường Oh I realize Ôi em nhận ra được It's hard to take courage Thật khó có đủ can trường In a world full of people Trong một...
  2. LEQUOCAN

    TRUE COLORS (Lời Dịch Anh Việt) Cyndi Lauper (Version 1)

    TRUE COLORS Cyndi Lauper Version 2: https://youtu.be/S0emqU-ebUw You with the sad eyes Mắt người buồn còn vương Don't be discouraged Đừng thất chí chán chường Oh I realize Ôi tôi nhận ra được It's hard to take courage Thật khó có đủ can trường In a world full of people Trong bộn bề một cõi...
Quay lại
Top