TIME AFTER TIME (Lời Dịch Anh Việt) Cyndi Lauper

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.262
TIME AFTER TIME


Cyndi Lauper

TIME AFTER TIME (Lời Dịch Anh Việt) Cyndi Lauper
https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/270428817450076/


TIME AFTER TIME (Lời Dịch Anh Việt) Eva Cassidy

https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/270946280731663/


Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you
Vùi mình trong chăn, nghe đồng hồ tíc tắc, em nghĩ về anh
Caught up in circles, confusion is nothing new
Tơ lòng rối có chi là mới, rồi gót mòn quẩn quanh
Flashback, warm nights almost left behind
Hồi tưởng đêm ấm lành đã bỏ lại phía sau
Suitcases of memories, (time after)
Hành trang kỷ niệm phai màu (lại lần nữa)

Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead
Thi thoảng anh thoáng thấy em, đang dong duỗi quá xa phía trước
You're calling to me, I can't hear what you've said
Anh gọi với theo, em chẳng nghe điều anh nói được
Then you say, "Go slow", I fall behind
Rồi anh van, “Chậm lại,” Anh rớt lại đàng này
The second hand unwinds
Chiếc kim giây ngừng quay

If you're lost, you can look and you will find me
Nếu lạc lối, cứ tìm em, rồi anh sẽ tìm thấy
Time after time
Từng phút từng giây
If you fall, I will catch you, I'll be waiting
Khi anh ngã, em sẽ nâng, và sẽ chờ sẽ đợi
Time after time
Mọi khắc mọi thời

If you're lost, you can look and you will find me
Nếu lạc lối, cứ tìm em, rồi anh sẽ tìm thấy
Time after time
Từng phút từng giây
If you fall, I will catch you, I'll be waiting
Khi anh ngã, em sẽ nâng, và sẽ chờ sẽ đợi
Time after time
Mọi khắc mọi thời

After my picture fades and darkness has turned to gray
Khi hình bóng em phai nhạt, đêm đen chuyển mình sang xám tối
Watching through windows, you're wondering if I'm OK
Tor6ng qua hkung cửa sổ, anh có đang tự hỏi em sao rồi
Secrets stolen from deep inside
ẩn khuất cuỗm đi từ trong sâu thẳm
The drum beats out of time
Trống gõ nhỡ nhịp, phách nhầm

If you're lost, you can look and you will find me
Nếu lạc lối, cứ tìm em, rồi anh sẽ tìm thấy
Time after time
Từng phút từng giây
If you fall, I will catch you, I'll be waiting
Khi anh ngã, em sẽ nâng, và sẽ chờ sẽ đợi
Time after time
Mọi khắc mọi thời

Then you say, "Go slow", I fall behind
Rồi anh van, “Chậm lại,” Anh rớt lại đàng này
The second hand unwinds
Chiếc kim giây ngừng quay

If you're lost, you can look and you will find me
Nếu lạc lối, cứ tìm em, rồi anh sẽ tìm thấy
Time after time
Từng phút từng giây
If you fall, I will catch you, I'll be waiting
Khi anh ngã, em sẽ nâng, và sẽ chờ sẽ đợi
Time after time
Mọi khắc mọi thời

If you're lost, you can look and you will find me
Nếu lạc lối, cứ tìm em, rồi anh sẽ tìm thấy
Time after time
Từng phút từng giây
If you fall, I will catch you, I'll be waiting
Khi anh ngã, em sẽ nâng, và sẽ chờ sẽ đợi
Time after time
Mọi khắc mọi thời

Time after time
Phút lại theo giây
Time after time
Hết ngày sang tháng
Time after time
Thấp thoáng năm sang
Time after time
Phút lại theo giây
Time after time
Hết ngày sang tháng
Time after time
Thấp thoáng năm sang
Time after
Hết lần này
Time after
Lại lần khác

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top