MONEY, MONEY, MONEY (Lời Dịch Anh Việt) ABBA

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.225
MONEY, MONEY, MONEY
ABBA


I work all night, I work all day
Lao khổ suốt đêm, suốt ngày vất vả
To pay the bills I have to pay
Tính hóa đơn mà em phải trả
Ain't it sad?
Sao buồn quá
And still there never seems to be
Dường như em chẳng bao giờ, tuy thế
A single penny left for me
Một xu dính túi khi cuối tháng về
That's too bad
Ôi quá tệ

In my dreams I have a plan
Trong giấc mơ, em thường mưu sự
If I got me a wealthy man
Nếu có cho mình một anh giàu sụ
I wouldn't have to work at all
Em sẽ không phải đầu tắt mặt tối
I'd fool around and have a ball
Rong chơi cuối trời, mặc sức chơi

Money, money, money
Bạc trăm, bạc tỷ, bạc ngàn
Must be funny
Chắn hẳn hân hoan
In the rich man's world
Trong thế giới giàu sang
Money, money, money
Tiền của, tiền tài, tiền bạc
Always sunny
Luôn ngập nắng tràn
In the rich man's world
Trong thế giới huy hoàng

Aha-aha
All the things I could do
Tất cả những gì em làm
If I had a little money
Nếu em có chút tài chút sản
It's a rich man's world
Trong thế giới giàu sang
It's a rich man's world
Trong thế giới huy hoàng

A man like that is hard to find
Trai giàu như vậy khó mà tìm thấy
But I can't get him off my mind
Nhưng tâm trí khó xua đi anh ấy
Ain't it sad?
Đáng buồn thay
And if he happens to be free
Và nhỡ ảnh chưa ràng buộc với ai
I bet he wouldn't fancy me
Cược là ảnh chẳng mê em một mải mai
That's too bad
Tệ quá thay

So I must leave, I'll have to go
Vậy em phải đi, đi tìm vận số
To Las Vegas or Monaco
Tới Las Vegas hay Monaco
And win a fortune in a game
Và kiếm một đại sản trong một ván
My life will never be the same
Một cuộc đời sáng láng sẽ sang trang

Money, money, money
Bạc trăm, bạc tỷ, bạc ngàn
Must be funny
Chắn hẳn hân hoan
In the rich man's world
Trong thế giới giàu sang
Money, money, money
Tiền của, tiền tài, tiền bạc
Always sunny
Luôn ngập nắng tràn
In the rich man's world
Trong thế giới huy hoàng

Aha-aha
All the things I could do
Tất cả những gì em làm
If I had a little money
Nếu em có chút tài chút sản
It's a rich man's world
Trong thế giới giàu sang

Money, money, money
Bạc trăm, bạc tỷ, bạc ngàn
Must be funny
Chắn hẳn hân hoan
In the rich man's world
Trong thế giới giàu sang
Money, money, money
Tiền của, tiền tài, tiền bạc
Always sunny
Luôn ngập nắng tràn
In the rich man's world
Trong thế giới huy hoàng

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 

×
Quay lại
Top