cyndi lauper

 1. LEQUOCAN

  TRUE COLORS (Lời Dịch Anh Việt) Cyndi Lauper (Version 2)

  TRUE COLORS (Version 2) Cyndi Lauper Version 1: https://youtu.be/Vo4tv6wpHnI You with the sad eyes Mắt anh buồn còn vương Don't be discouraged Đừng thất chí chán chường Oh I realize Ôi em nhận ra được It's hard to take courage Thật khó có đủ can trường In a world full of people Trong một...
 2. LEQUOCAN

  TRUE COLORS (Lời Dịch Anh Việt) Cyndi Lauper (Version 1)

  TRUE COLORS Cyndi Lauper Version 2: https://youtu.be/S0emqU-ebUw You with the sad eyes Mắt người buồn còn vương Don't be discouraged Đừng thất chí chán chường Oh I realize Ôi tôi nhận ra được It's hard to take courage Thật khó có đủ can trường In a world full of people Trong bộn bề một cõi...
 3. LEQUOCAN

  TIME AFTER TIME (Lời Dịch Anh Việt) Cyndi Lauper

  TIME AFTER TIME Cyndi Lauper TIME AFTER TIME (Lời Dịch Anh Việt) Cyndi Lauper https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/270428817450076/ TIME AFTER TIME (Lời Dịch Anh Việt) Eva Cassidy https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/270946280731663/ Lying in my bed, I hear the clock tick...
Quay lại
Top