LADY (Lời Dịch Anh Việt) Lionel Richie

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.285
LADY
Lionel Richie


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/273793013780323/

Lady, I'm your knight in shining armor and I love you
Nàng à, ta là kỵ sĩ trong giáp bào sáng choang, và ta yêu nàng
You have made me what I am and I'm yours
Nàng cho ta là chính ta và ta là của nàng
My love, there's so many ways I want to say I love you
Tình ơi, có biết bao lối ta muốn nói rằng ta yêu người
Let me hold you in my arms forever more
Để ta ôm nàng trong vòng tay đắm đuối khôn nguôi

You have gone and made me such a fool
Em đã đến và biến ta thành kẻ khờ khạo
I'm so lost in your love
Ta lạc trong tình em ngơ ngáo
And oh, we belong together
Và ôi, hai ta duyên phận thuộc về nhau
Won't you believe in my song?
Em không tin vào khúc tình của ta hay sao?

Lady, for so many years I thought I'd never find you
Cô Nhỏ, đã bao năm rồi cứ tưởng chẳng tìm được em
You have come into my life and made me whole
Em đã bước vào đời ta và đã cho ta thêm trọn vẹn
Forever let me wake to see you each and every morning
Vĩnh viễn cho ta tỉnh thức để thấy em mỗi và mọi sáng ban mai
Let me hear you whisper softly in my ear
Để ta nghe em thì thầm khe khẽ bên tai

In my eyes I see no one else but you
Trong mắt ta, không ai ta thấy ngoài em ra
There's no other love like our love
Không tình nào khác ngoài tình ta
Oh yes, I'll always want you near me
Ôi vâng, ta luôn muốn em gần ta thôi
I've waited for you for so long
Ta đã đợi em từ lâu lắm rồi

Oh, Lady, your love's the only love I need
Ôi, Cô Nhỏ, tình em là tình duy nhất ta cần
And beside me is where I want you to be
Và bên ta là nơi ta mong muốn em ở cạnh
'cause,'cos, my love, my love, there's somethin' I want you to know
Cũng bởi tình ơi, tình hỡi, có đôi điều ta muốn em hiểu rõ
You're the love of my life, of my life, you're my Lady
Em là tình yêu của đời ta và em là Cô Nhỏ của ta
You're my lady
Cô Nhỏ của ta

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
×
Top Bottom