lionel richie

 1. LEQUOCAN

  LADY (Lời Dịch Anh Việt) Kenny Rogers & Lionel Richie

  LADY Kenny Rogers & Lionel Richie https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/273878437105114/ Lady, I'm your knight in shining armor and I love you Nàng à, ta là kỵ sĩ trong giáp bào sáng choang, và ta yêu nàng You have made me what I am and I'm yours Nàng cho ta là chính ta và ta là của...
 2. LEQUOCAN

  LADY (Lời Dịch Anh Việt) Lionel Richie

  LADY Lionel Richie https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/273793013780323/ Lady, I'm your knight in shining armor and I love you Nàng à, ta là kỵ sĩ trong giáp bào sáng choang, và ta yêu nàng You have made me what I am and I'm yours Nàng cho ta là chính ta và ta là của nàng My love...
 3. LEQUOCAN

  SAY YOU, SAY ME (Lời Dịch Anh Việt) Lionel Richie / Best Original Song Awards

  SAY YOU, SAY ME Lionel Richie / Best Original Song Awards https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/271867657306192/ Note: Say You, Say Me = say 'You', say 'Me' = “Say You, Say Me” also means whatever someone says about you, he/she’s also saying about me. "Say You, Say Me" is a song...
 4. LEQUOCAN

  STUCK ON YOU (Lời Dịch Anh Việt) Lionel Richie

  STUCK ON YOU Lionel Richie https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/271678653991759/ Stuck on you Đường yêu vướng I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose Anh có tương tư này sâu trong tâm tưởng mà chẳng thể dứt được Guess I'm on my way Chừng anh đang trên đường...
Top Bottom