A SHOULDER TO CRY ON (Lời Dịch Anh Việt) Tommy Page

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.285
A SHOULDER TO CRY ON
Tommy Page


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/272979063861718/

Life is full of lots of up and downs
Đời chất đầy cơ man nào những thăng trầm
And the distance feels further
Và cách trở thấy càng xa thẳm
When you're headed for the ground
Một khi em đã lỡ vận sa cơ
And there is nothing more painful
Và còn gì trên đời đau đớn hơn
Than to let your feelings take you down
Là khi em để những trầm tư đầm mình xuống

It's so hard to know the way you feel inside
Thật khó để biết em cảm thấy sao trong dạ
When there's many thoughts and feelings that you hide
Khi biết bao trầm tư, mặc cảm em chẳng để lộ ra
But you might feel better
Nhưng em sẽ thấy an lành
If you let me walk with you
Nếu để anh cùng bước song hành
By your side
Ngay bên cạnh

And when you need a shoulder to cry on
Và khi em cần một bờ vai để khóc thương
When you need a friend to rely on
Lúc em cần người bạn để nương để tựa
When the whole world is gone
Thời cả thế giới không còn nữa
You won't be alone, cause I'll be there
Em chẳng thể lẻ loi, vì anh sẽ tới
I'll be your shoulder to cry on
Anh sẽ là bờ vai để lệ em rơi
I'll be there
Sẽ đến nơi
I'll be a friend to rely on
Sẽ là người bạn để em nương tựa
When the whole world is gone
Khi cả trần gian không còn nữa
You won't be alone, cause I'll be there
Em sẽ không đơn phương, vì anh luôn ở đó

All of the times when everything is wrong
Mãi mãi hoài hoài khi mọi thứ luôn lầm lạc
And you're feeling like
Và như lòng em cảm
There's no use going on
Chẳng ích gì để dấn thân
You can't give it up
Em không thể đầu hàng
I hope you work it out and carry on
Mong em ráng làm, bước tiếp hiên ngang

Side by side
Vai kề vai
With you till the end
Tới cùng mình đi mãi
I'll always be the one to firmly hold your hand
Anh sẽ luôn là người bên em nắm chặt bàn tay
No matter what is said or done
Dẫu đời nói xấu hay làm sai
Our love will always continue on
Tình ta sẽ mãi muôn đời vững chãi

Everyone needs a shoulder to cry on
Ai ai cũng cần một bờ vai để khóc khi buồn
Everyone needs a friend to rely on
Người người cần bạn để tựa để nương
When the whole world is gone
Khi cả trần gian cũng chẳng còn
You won't be alone, cause I'll be there
Em sẽ không cô đơn, vì anh luôn chốn ấy

I'll be your shoulder to cry on
Anh là bờ vai khi em đẫm lệ
I'll be there
Bên em anh thề
I'll be your friend you rely on
Anh sẽ là bạn cho em tỉ tê
When the whole world's gone
Khi tan rồi cả cõi nhân thế
You won't be alone, cause I'll be there
Em không thân cô thế lẻ, vì anh sẽ tới

You'll always have my shoulder to cry on
Em sẽ luôn có một bờ vai khi lệ sầu vương
I'll be there
Anh sẽ luôn
I'll be the one you rely on
Anh luôn là bạn cho em nỉ non
When the whole world's gone
Khi cả thế giới không còn
You won't be alone, cause I'll be there
Em sẽ không cô đơn, vì anh luôn chốn này

And when the whole world is gone
Và khi cả thế giới không còn
You'll always have my shoulder to cry on
Em luôn có vai anh khi mắt lệ sầu vương

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
×
Top Bottom