Đáp án câu hỏi thi tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần I

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979

Câu 1: Trình bày điều kiện lịch sử - xã hội tác động đến quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh:

Xã hội VN
- Xã hội VN thế kỷ XIX cho đến khi trước khi Pháp xâm lược vẫn là một xã hội phong kiến, nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. Sau khi lật đổ nhà Tây Sơn triều đình nhà Nguyễn đã thi hành một chính sách đối nội, đối ngoại bảo thủ, phản động .Điều đó đã làm cho nước ta vốn đã lạc hậu càng lạc hậu hơn.
- Năm 1858, Pháp chính thức xâm lược VN, triều đình nhà Nguyễn thối nát bạc nhược dưới sức ép của nhân dân đã kháng cự một cách yếu ớt dần dần từng bước thỏa hiệp, nhượng bộ và cuối cùng là cam chịu đầu hàng, đẩy nhân dân ta vào cảnh cực kỳ khó khăn, một cổ hai tròng (phong kiến và thực dân).
- Trước tình cảnh đó, có hàng loạt các cuộc khởi nghĩa nổ ra ở khắp mọi nơi theo nhiều xu hướng khác nhau nhưng cuối cùng đều bị thất bại (Hoàng Hoa Thám,Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu,…). Con đường cách mạng Việt Nam lâm vào cảnh bế tắc về đường lối, chưa có lối thoát.
- Chính lúc đó Nguyễn Ái Quốc đã xuất hiện. Vượt lên trên những hạn chế của các nhà yêu nước đương thời. Người đã đến được với CN Mác-Lênin và con đường cứu nước đúng đắn

Quê hương và gia đình.
- Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước, gần gũi với nhân dân, chủ trương lấy dân làm hậu thuẫn cho mọi cải cách về chính trị, xã hội của mình. Hồ Chí Minh đã tiếp thu một cách sâu sắc tư tưởng thương dân của người cha. Sau này gặp trào lưu tư tưởng mới của thời đại đã được nâng lên thành tư tưởng cốt lõi trong đường lối chính trị của Người “lấy dân làm gốc”.

- Nghệ Tĩnh, nơi Người sinh ra cũng là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm và cũng là quê hương của nhiều anh hùng nổi tiếngtrong lịch sử chống giặc ngoại xâm. Hơn nữa ngay từ nhỏ Người đã đau xót chứngkiến cuộc sống nghèo khổ, bị bóc lột đến cùng cực của đồng bào mình ngay trênmảnh đất quê hương.
à Tất cả những điều đó đã thôi thúc Người phải sớm ra đi tìm một con đườngmới để cứu dân, cứu nước.

Thời đại.
- CN Tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn Tư bản độc quyền (tức là chủ nghĩa Đế Quốc) đã xác lập được địa vị thống trị của mình trên phạm vi thế giới. Vì vậy cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc sang thế kỷ XX không còn là hành động riêng rẽ của nước này chống lại sự xâm lược và thống trị của nước khác như trước kia nữa mà đã trở thành cuộc đấu tranh chung của các dân tộc thuộc địa chống chủ nghĩa Đế quốc, chủ nghĩa Thực dân gắn liền với phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản.

- Trong điều kiện lịch sử mới, mỗi thuộc địa là một mắt khâu của hệ thống đế quốc,do đó cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của mỗi nước nếu chỉ tiến hành riêng rẽ thì không thể nào giành thắng lợi.

- Khi còn ở trong nước, Nguyễn Ái Quốc tuy chưa nhận thức được đặc điểm của thời đại, nhưng từ thực tế lịch sử, Người đã thấy rõ con đường của các bậc cha anh là cũ và không đem lại kết quả. Người quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước.
- Cuối 1917, NguyễnÁi Quốc từ Anh trở về Pháp, đến sống và hoạt động ở Pari. Đây là một sự kiện rất quan trọng trong cuộc đời Người. Tham gia phong trào lao độngPháp, sát cánh với những người yêu nước Việt Nam và những Người cách mạng từ cácnước thuộc địa của Pháp, Người đã gia nhập Đảng Xã hội Pháp, một chính đảng duy nhất của nước Pháp bênh vực các dân tộc thuộc địa.

- 1917 cách mạng tháng 10 Nga thành công đã mở ra cho nhân loại một con đường mớiđể giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc nhằm giải phóng triệt để loài ngườikhỏi mọi ách áp bức bất công. Nguyễn Ái Quốc đã nhanh chóng đưa con đường cáchmạng Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản mà cách mạng tháng 10 Nga đãvạch ra. Chính vì vậy mà Người đã khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dântộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản.”
- Điều đó được khẳng định rõ hơn khi Người đọc bản luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa năm 1920. Chính luận cương Lênin đã giúp Người tìm ra con đường chân chính cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc.
- Năm 1920, tại Đại hội Tua người đã tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp. Sự kiện này đã đánh dấu bước chuyển biến trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lê nin, từ người yêu nước trở thành người cộng sản.
- Trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước, Người thấy tư tưởng của chủ nghĩaMác - Lênin, tư tưởng của cách mạng vô sản phù hợp với con đường để có thể cứudân tộc mình. Chính vì vậy Người đã tham gia cách mạng, đến với chủ nghĩa Mác -Lênin, đánh dấu sự chuyển biến từ người yêu nước thành người cộng sản. Và Ngườitừ người đi tìm đường cứu nước đã thành người dẫn đường cho cả dân tộc đi theo.


Câu 2: Trình bày những phẩm chất cá nhân ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM:

- Thứ nhất: Đó là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo cộng với đầu óc phê phán tinh tường, sáng suốt trong việc nghiên cứu các cuộc cách mạng tư sản hiện đại không bị đánh lừa bởi hào nhoáng bên ngoài. Người thấy rằng cách mạng tư sản về cơ bản vẫn chưa thể giảiphóng loài người, vẫn còn người bóc lột người.

- Thứ hai: Đó là sự khổc ông học tập chiếm lĩnh vốn tri thức vốn có của thời đại, vốn kinh nghiệm đấu tranh của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân quốc tế để có thể tiếp cận với chủ nghĩa Mác-Lênin, khoa học về cách mạng của giai cấp vô sản quốc tế.

- Thứ ba: Đó là tâm hồncủa một nhà yêu nước, một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng, một trái tim yêu nước thương dân, thương yêu những người cùng khổ, sẵn sàng chịu đựng những hy sinh cao nhất vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do và hạnh phúc của đồng bào.

- Thứ tư: Hồ Chí Minh là người có khả năng xử lý và chuyển hóa những tri thức của dân tộc, nhân loại thành tri thức của bản thân mình.
Nhân cách, phẩm chất, tài năng của HCM đã tác động rất lớn đến sự hình thành và phát triển tư tưởng của Người. Đó là mot con người sống có hoài bão, có lý tưởng yêu nước, thương dân, có bản lĩnh kiên định, có lòng tin vào nhân dân, khiêm tốn, bình dị, ham học hỏi, nhạy bén cái mới, thông minh, có hiểu biết rộng, có phương pháp biện chứng, có đầu óc thực tiễn… Chính nhờ vậy, Người đã khám phá sáng tạo về lý luận cách mạng thuộc địa trong thời đại mới, xây dựng được 1 hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc và sáng tạo về cách mạng VN, đã vượt qua mọi thử thách, sóng gió trong hoạt động thực tiễn, kiên trì chân lý, định ra các quyết sách đúng đắn và sáng tạo ,biến tư tưởng thành hiện thực các mạng.Câu 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn? Hoạt động và nội dung tư tưởng chủ yếu trong mỗi giai đoạn?

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm của người nhằm đi tới giải phóngdân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng đó không thể hình thành ngay một lúc mà trải qua một quá trình hình thành và phát triển lâu dài. Quá trình đó được gắn liền với sự phát triển, lớn mạnh của Đảng và cáchmạng ViệtNam

Từ 1890 – 1911: Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng
+ Tiếp nhận truyền thống yêu nước và nhân nghĩa của dân tộc.
+ Hấp thụ văn hóa Quốc học, Hán học, phương Tây.
+ Chứng kiến cuộc sống cực khổ của nhân dân và tinh thần đấu tranh bất khuất của cha anh, hình thành hoài bão cứu dân cứu nước.
→ tìm được hướng đi đúng để sớm tới thành công.

Từ 1911 – 1920: Giai đoạn tìm tòi, khảo nghiệm
+ Bôn ba khắp châu lục tìm hiểu cuộc sống nhân dân các dân tộc bị áp bức và tìm hiểu các cuộc cách mạng lớn trên thế giới.
+ Năm 1920, tiếp xúc Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường chân chính cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc.Người đã tán thành đứng về Quốc tế III, tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp.
→Đánh dấu bước chuyển biến về chất trong tư tưởng Nguyễn Ái Quốc, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Lênin, từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, từ ngườiyêu nước thành người cộng sản.

Từ 1921 – 1930: Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng ViệtNam
Là thời kỳ hoạt động thực tiễn và lý luận sôi nổi phong phú để tiến tới thành lập chính đảng cách mạng ở Việt Nam.
+ Người hoạt động trong Ban nghiên cứu thuộc địa của Đảng cộng sản Pháp, tham giasáng lập Hội liên hiệp thuộc đại, xuất bản báo tuyên truyền chủ nghĩa Mac–Lênin vào nước thuộc địa.
+ Giữa 1923: Người được bầu vào đoàn chủ tịch Hội Quốc tế Nông dân ở Mátxcơva, tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V vàĐại hội các đoàn thể quần chúng khác.
+ Cuối 1924: Nguyễn Ái Quốc tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên tại QuảngChâu TQ, mở lớp huẩn luyện đào tạo cán bộ chính trị.
+ Tháng 2- 1930: Người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam và trực tiếp thảo cácvăn kiện. Các văn kiện này cùng 2 tác phẩm “Người hoàn thành” và “Đường Kách mệnh”đã đánh dấu sự hình thành cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạngcủa Việt Nam.

Từ 1930 – 1941: Giai đoạn vượt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác địnhcho cách mạng Việt Nam
+ Do không nắm được tình hình thực tế, lại bị chi phối bởi quan điểm “tả”khuynh đang ngự tri bấy giờ, Quốc tế Cộng sản đã chỉ trích đường lối củaNguyễnÁi Quốc và đã quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương đồng thời ra nghị quyết thủ tiêu Chánh cương và Sách lược vắntắt.
+ Tuy nhiên, khi nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh thế giới mới đến gần, Đại hội VII Quốc tế Cộng sản đã có sự chuyển hướng về sách lược, thành lậpMặt trận dân chủ chống phát xít đồng thời tự phê phán các biểu hiện biệt phái, côđộc trước đây.
+ Tháng 11 – 1939 Nghị quyết Trung ương khẳng định tất cả mọi vấn đề phải nhằm vàomục đích giải phóng dân tộc, lấy quyền lợi dân tộc làm tối cao mà giải quyết.
→ Phản ánh quy luật của cách mạng Việt Nam, giá trị và sức sống của tư tưởng HồChí Minh.

Từ 1941 – 1969: Giai đoạn phát triển và thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đầu 1941: Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp chỉ đạo Hội nghị lần thứ 8 BanChấphành Trung ương khóa I, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc cao hơn hết, lậpra Mặttrận Việt Minh, đưa tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, cũng là thắng lợi đầu tiên của Tư tưởngHồ Chí Minh.
+ Sau khi giành chính quyền, ta phải tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống Pháp vàMỹ, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, vừa đấu tranh giải phóng miền Nam. Đâylà thời kỳ tư tưởng Hồ Chí Minh được bổ sung, phát triển và hoàn thiện: về đườnglối chiến tranh nhân dân là dựa vào sức mình là chính; về xây dựng chủ nghĩa xãhội là quá độ lên chủ nghĩa xã hội không trải qua chế độ tư bản chủ nghĩa; vềxây dựng Đảng với tư cách là một Đảng cầm quyền, về xây dựng Nhà nước kiểu mớicủa dân,do dân, vì dân…
+ Trước khi qua đời, Hồ Chí Minh đã để lại Di chúc thiêng liêng tổng kết sâu sắcnhững bài học đấu tranh và thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng thời vạch ranhững định hướng cho sự phát triển của đất nước và dân tộc sau khi kháng chiếnthắng lợi
+ Thấm thía cái giá phải trả cho những sai lầm, Đảng và nhân dân ta càng nhân thứcsâu sắc hơn với di sản tinh thần vô giá Người đã để lại. Tư tưởng Hồ Chí Minhđã thực sự là nguồn trí tuệ, nguồn động lực soi sáng và thúc đẩy công cuộc đổimới chúng ta.


Câu 4: Trình bày hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh?
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống bao gồm nhiều lĩnh vực, là đối tượngnghiên cứu của nhiều bộ môn khoa học khác nhau. Dưới đây là một số nội dung cơbản trong tư tưởng chính trị, tư tưởng văn hóa – đạo đức của Hồ Chí Minh:
+ Tư tưởng về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.
+ Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.
+ Tư tưởng về Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc.
+ Tư tưởng về quân sự.
+ Tư tưởng về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
+ Tư tưởng về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
+ Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
+ Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.
+ Tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh.


còn nữa.............................
Cachiusa​
 
Câu 5: Phân tích khái niệm và ý nghĩa của việc học tập,nghiên cứu tư tưởng HCM?
v Khái niệm tư tưởng HCM:

Tưtưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bảncủa CM VN, từ CM dân tộc dân chủ nhân dân đến CM XHCN; là kết quả của sự vậndụng sáng tạo và phát triển CNMác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta,đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trú tuệ thời đại nhằm giải phóngdân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Tưtưởng HCM là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa yêu nước truyền thống văn hóa ,nhân nghĩa và thực tiễnCMVN với tinh hoa văn hóa nhân loại, được nâng lên tầmcao mới dưới ánh sángcủa CN Mác – Lênin .
Tư tưởng HCM đã trở thành ngọn cờ thắng lợi của CM VN trong suốt hơn 70 năm quavà tiếp tục soisáng con đường chúng ta tiến lên XD một nước VN hòa bình, thốngnhất. độc lập,dân chủ và XHCN, dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN.
v Ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu tư tưởng HCM:

- Tư tưởng HCM là chủ nghĩa Mac – Lênin ở VN:
+ Tư tưởng HCM được hình thành trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luậncủaCNML. HCM đã vận dụng sáng tạo và phát triển CNML vào điều kiện cụ thể củanước ta, phù hợp với LS, VH VN, xuất phát từ ĐN và con người VN. Có nắm được tưtưởng HCM mới hiểu được đường lối của CMVN
+ Tư tưởng HCM đã và đang soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giànhthắnglợi, trở thành giá trị bền vững chắc của dân tộc VN và lan tỏa ra TG.
+ Khi các thế lực thù địch đang ra sức tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng nhằmđẩy chúng ta đi chệch hướng thì đấu tranh bảo vệ, phát triển và vận dụngsángtạo CNML, tư tưởng HCM là vấn đề quan trọng, nhiệm vụ hàng đầu trong côngtác chính trị tư tưởng và lý luận của toàn Đảng, toàn dân ta.

à Học tập và nghiên cứu tư tưởng HCM là để kiên định mục tiêu, nângcao nhận thức- tư tưởng, cải tiến phương pháp vàphong cách công tác của chúngta, góp phần đem công cuộc đổi mới đi tới thắng lại ngày càng to lớn hơn nữa.
- Cốt lõi tư tưởng HCM là ĐL DT gắn liền với CNXH:
+ Đổi mới, mở cửa, hội nhập, hợp tác liên quốc gia, liên khu vực là một xu thếtất yếu, trong đó các đối tác vừa hợptác vừa cạnh tranh nhau một cách gay gắt.Các thế lực phản động, thù địch không từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình ” nhằmxóa bỏ CNXH đối với nuớc ta thong qua kinh tế thị trường và trao đổi, giao lưuvăn hóa. Trong điều kiện đó, để mở cửa, hợp tác, lien doanh, phát triển kinh tếmà vẫn giữ vững độc lập, chủ quyền dân tộc,không đi chệch mục tiêu, bản chấtCNXH, chúng ta phải tạo ra được những năng lực nội dinh làm nền tảng bền vữngcho sự phát triển của đất nước. Một trong những năng lực hồi dinh đó về mặtđịnh hướng giá trị là tư tưởng HCM. Vì vậyhọc tập, nghiên cứu tư tưởng HCMtrước hết là nhằm quán triệt quan điểm cơ bảnnày.
- Tư tưởng HCM là mẫu mực của tinh thần độc lập , tự chủ, đổi mới và sáng tạo:
Khi chúng ta đứng vững trên tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo, biết học tậpcó chọn lọc và cải biến kinh nghiệm của các nước, chúng ta sẽ thành công. Nếu ngượclại chúng ta không tránh khỏi những sai lầm thất bại.
- Ngày nay, TG đang diễn biến theo xu hướng khu vực hóa, toàn cầu hóa..quanniệm về CNXH và con đường đi lên CNXHcũng có nhiều điểm khác. Vì vậy chúng tacần phải học tập CM và khoa học, tinh thần biện chứng của CNML để giải quyếttốt những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đổi mới hiện nay, phải luôn gắn lý luậnvới thực tiễn, từ tổng kết thực tiễn mà bổ nổ xung, làm phong phú theem lýluận…
v Tóm lại,học tập và nghiên cứu tư tưởng HCM là để thấm nhuần sâu sắc hệthống quan điểm và phương pháp CM HCM, nâng cao thêm lòng yêu nước, tinhthầnphục vụ nhân dân, đạo đức CM của mỗi người, để làm cho CNML, tư tưởng HCMthực sự trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của chúngta.


Câu 6: Phântích nguồn gốc lý luận hình thành tư tưởng HCM:

Tư tưởng và văn hóa truyền thống Việt Nam.
- Chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước và giữ nước. Chủnghĩa yêu nước là dòng chủ lưu chảy suốt trường kỳ lịch sử Việt Nam. Đó là chuẩnmực cao nhất, đứng đầu bảng giá trị văn hóa và tinh thần Việt Nam .
- Thứ hai: Là tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái,“lálành đùm lá rách” trong hoạn nạn, khó khăn. Truyền thống này cũng được hìnhthành cùng một lúc với sự hình thành dân tộc, từ hoàn cảnh và nhu cầu đấu tranhquyết liệt với thiên nhiên và với giặc ngoại xâm. Vì vậy Hồ Chí Minh đã chú ýkế thừa, phát huy sức mạnh của truyền thống nhân nghĩa, nhấn mạnh bốn chữ“đồng”(đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh).
- Thứ ba: Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thống lạc quan yêu đời.Tinh thần lạc quan đó có cơ sở từ niềm tin vào sức mạnh của bản thân mình, dântộc mình, tin vào sự tất thắng của chính nghĩa.
- Thứ tư: Dân tộc Việt Nam là một dân tộc cần cù, dũng cảm, thông minh, sángtạo trong sản xuất và chiến đấu, đồng thời cũng là một dân tộc ham học hỏi, cầutiến bộ, không ngừng mở rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hóa của nhân loại. Trên cơsở giữ vững bản sắc của dân tộc, nhân dân ta đã biết chọn lọc, tiếp thu, cải biếnnhững cái hay, cái tốt, cái đẹp của người thành những giá trị của riêngmình.

Tinh hoa văn hóa nhân lọai.
HồChí Minh xuất thân trong gia đình khoa bảng, từ nhỏ Người đã được hấp thụ một nềnQuốc học và Hán học khá vững vàng. Khi ra nước ngoài, Người không ngừng làm giàutrí tuệ mình bằng tinh hoa văn hóa của nhân loại. Chính điều đó làm nên nét đặcsắc của Hồ Chí Minh, một con người tượng trưng cho sự kết hợp hài hòa văn hóaĐông - Tây.
Tư tưởng văn hóa phương đông.
-Trước hết nói về Nho giáo. Nho giáo còn có rất nhiều yếu tố tích cực nên mới cósức sống mãnh liệt ngàn năm như vậy. Đó là triết lý hành động, tư tưởng nhập thế,hành đạo, giúp đời; đó là lý tưởng về một xã hội bình trị; là triết lý nhân sinh:tu thân dưỡng tính. Nó đề cao văn hóa, lễ giáo, tạo ra truyền thống hiếu học.Hồ Chí Minh đã khai thác Nho giáo, lựa chọn những yếu tố tích cực, phù hợp đểphục vụ cho nhiệm vụ cách mạng.
- Tiếp theo là về Phật giáo. Bên cạnh những mặt tiêu cực vốn có của mộttôngiáo, Phật giáo cũng có rất nhiều ưu điểm như: Tư tưởng vị tha, từ bi, bácái, cứu khổ cứu nạn, thương người như thể thương thân; nếp sống có đạo đức,trong sạch,giản dị,chăm lo làm điều thiện; tinh thần bình đẳng, dân chủ chấtphác chống lại mọi phân biệt đẳng cấp; đề cao lao động, chống lười biếng.
Ngoài ra, Hồ Chí Minh còn kế thừa nhiều tư tưởng của các nhà tư tưởng phương Đôngnhư: Lão tử, Mặctử, Quản tử,… đặc biệt là tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơnsau này

Tư tưởng văn hóa phương Tây.
- Trong 30 năm hoạt động cáchmạng ở nước ngoài, Hồ Chí Minh sống chủ yếu ở châu Âu nên Người đã tiếp cận vàchịu ảnh hưởng sâu rộng nền văn hóa dân chủ và cách mạng của phương Tây. Ngaytừ khi còn học ởTrường tiểu học Đông Ba rồi vào Trường Quốc học Huế, Người đãtìm hiểu nghiên cứu về cuộc Đại cách mạng Pháp 1789. Khi ra nước ngoài Người đãtừng sang Mỹ và nghiên cứu Tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ.
- Đầu năm 1913, Người sang Anh và tham gia vào công đoàn thủy thủ và cùng với giaicấp công nhân Anh tham gia các cuộc biểu tình, đình công,… Đó là những bước điđầu tiên rất quan trọng trong cuộc đời hoạt động chính trị của Người.
- Cuối năm 1917,Người từ Anh sang Pháp, sống và hoạt động tại Pari. Đây làmộtquyết định có nghĩa lịch sử, mở ra một thời kỳ mới trongcuộc đời của mình. Người được tiếp xúc trực tiếp tác phẩm của các nhà tư tưởngkhai sáng: Vonte, Rútxô,Môngtétxkiơ,… những lý luận gia của Đại cách mạng Pháp1789 như “Tinh thần pháp luật” của Môngtétxkiơ, “khế ước xã hội” của Rútxô,… Tưtưởng dân chủ của các nhà khai sáng đã có ảnh hưởng tới tư tưởng củaNgười.
- Người đã hấp thụ tư tưởng dân chủ cả hình thành phong cách dân chủ trongcuộcsống thực tiễn và cách sinh hoạt khoa học của Câu lạc bộ Phôbua, đặc biệtlà không khí tranh luận ở Đại hội Tua (12-1920).
Hồ Chí Minh đến với văn hóa phươngTây khi đã có những kiến thức nhất định vềtruyền thống tốt đẹp của dân tộc: Nho giáo, Phật giáo… Người tiếp thu văn hóaphương Tây từ trước khi sang Pháp.Trước hết đó là tư tưởng tự do, bình đẳng,bác ái của cách mạng Tư sản Pháp(1789). Tiếp đó là những giáo lý của thiên chúagiáo, người đánh giá rất cao thiên chúa giáo, đặc biệt là lòng nhân ái củaJesu.

Chủ nghĩa Mác-Lênin
Chủ nghĩa Mác-Lênin là một bộ phận tinh túy nhất của văn hóa nhân loại. Nó mangtính khoa học sâu sắc và cách mạng triệt để. Chính thế giới quan và phương phápluận Mác-Lênin đã giúp Người tổng kết kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của mìnhmà tìm ra con đường cứu nước.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng Mác - Lênin, những phạm trù cơ bản củatư tưởng Hồ Chí Minh cũng nằm trong những phạm trù cơ bản của lý luận Mác-Lênin.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh không những là sự vận dụng sáng tạo mà còn là sự phát triểnchủ nghĩ Mác –Lênin, làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về cách mạng ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.
- Lý luận Mác – Lênin là một học thuyết cách mạng và khoa học, Đảng ta lấy chủ nghĩaMác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọihoạt động của Đảng.

Câu7: Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về dân tộcvà độc lập dân tộc.
Tronggiai đoạn đế quốc chủ nghĩa, cách mạng giải phóng dân tộc trở thành một bộ phậncủa cách mạng vô sản thế giới, Lênin có cơ sở thực tiễn để phát triển vấn đề dântộc thuộc địa thành một hệ thống lý luận. Tuy cả Mac, Angghen và Lênin đã nêulên những quan điểm cơ bản về mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấnđề giai cấp, tạo cơ sở lý luận và phương pháp cho việc xác định chiến lược,sáchlược của đẩng công sản về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Nhưng yêu cầu vận dụngvà phát triển lý luận Mac_Lênin cho phú hợp với thực tiễn ở các nước thuộc địa,chính HCM là người đã đáp ứng những yêu cầu đó.
HCM quan niệm về dân tộc và độc lập dân tộc là một nền độc lập hoàn toàn, độc lậpmột cách triệt để, không phụ thuộc vào bất kỳ một lực lượng nào. Điều đóđượcthể hịên trong một số bài viết như: lá thư gửi tổng thống Mỹ. Qua đó Ngườimộtlần nữa khẳng định nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hoà bình và chống lại mọikẻ thù xâm lược để đảm bảo nền hoà bình của mình. Nền độc lập của chúng ta lànền độc lập về mọi mặt: chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh, văn hoá xã hội.
_ Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc:
Độc lập, tự do là khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa. Trong quá trìnhtìm đường cứu nước, HCM đã tìm hiểu và tiếp nhận những nhân tố về con người trongtuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ, Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1791của cách mạng Pháp. Từ đó Người khái quát và nâng lên thành quyền của các dântộc” tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộcnào cũng cóquyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.
Chính vì thế mà năm 1919 Người gửi tới hội nghị Vecxay bản yêu sách gồm 8 điểm đòiquyền tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Bản yêu gồm 2 nội dung cơ bản:
+ Một: Là đòi quyền bình đẳng về chế độ pháp lý cho Người bản xứ Đông Dươngnhưđối với người Châu Âu.
+ Hai: Là đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân, đó là quyền tự dongônluận, tự do báo trí, tự do lập hội, tư do hội họp, tự do cư trú…
Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng HCM xác định mục tiêu:” Đánh đổ đếquốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến”,” làm cho nước Nam được hoàn toàn độclập”.
Tháng 5_ 1941 HCM chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng nêu caovấn đề giải phóng dân tộc Người chỉ rõ :” trong lúc này quyền lợi dân tộc giảiphóng cao hơn hết thảy”.
Cách mạng Tháng Tám thành công, Người thay mặt chính phủ lâm thời đọc tuyênngôn độclập, long trọng khẳng định trước toàn thế giới:” Nước Việt Nam có quyềnđược hưởng tự do độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thểdân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cảiđể giữ quyền độc lập tự do ấy.”
+ Đó là nền độc lập hoàn toàn, thực sự triệt để thể hiện trên tất cả cáclĩnhvực.
+Độc lập phải gắn liền với tự do, ấm no hạnh phúc của nhân dân.
+Độc lập tự do phải gắn liền với thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.
+Độc lập dân tộc phải gắn liền với CNXH
+Độc lập trong hoà bình chân chính, độc lập cho dân tộc mình nhưng đông thời phảiđấu tranh giành độc lập cho dân tộc khác..
 
Hi! Ko sao. Rất cảm ơn bạn vì tài liệu hữu ích này. Nhưng nó chỉ là những ý chính thôi đúng ko/. Còn nếu muốn làm chi tiết thì phải phát triển từ những ý chính đó bạn nhỉ. Nhu thêm ví dụ, hay diễn giải thêm ra... Có những ý này rất hay vì nhìu khi chảng bits ý nào là ý quan trọng
 
Phần III mình không thể up lên được. Diễn đàn toàn thông báo lỗi không thể up. Vậy mình sẽ up lên sau nha.


Lỗi máy chủ

Trang web đã gặp lỗi khi truy xuất https://kenhsinhvien.vn/forum/newthread.php?do=postthread&f=312. Có thể trang web đã bị ngừng để bảo trì hoặc trang web được định cấu hình sai.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hi.mình đang cần mấy câu hỏi tư tưởng.cuối tuần thi rùi mà ko hiểu j hết.cảm ơn bài chia sẻ của bạn!!!
 
Cả nhà ơi, giúp mình 2 câu này nhé, thanks...!
:KSV@06::KSV@16::KSV@17::KSV@10:
1/ Phân tích những quan điểm lớn sang tạo trong tư tưởng HCM về con đường cách mạng ở Việt Nam?

2/ Trong toàn bộ hệ thống tư tưởng HCM tư tưởng nào la cốt lỗi nhất, phân tích nội dung, cơ sở lý luận thực tiễn và mối quan hệ của nó
 
×
Top Bottom