câu hỏi và đáp án ôn tập tư tưởng hồ chí minh

  1. xuanhung_xd9

    Đáp án câu hỏi thi tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần I

    Câu 1: Trình bày điều kiện lịch sử - xã hội tác động đến quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh: Xã hội VN - Xã hội VN thế kỷ XIX cho đến khi trước khi Pháp xâm lược vẫn là một xã hội phong kiến, nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. Sau khi lật đổ nhà Tây Sơn triều đình nhà Nguyễn đã...
Top Bottom