T
Tương tác
0

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • 1/ Phân tích những quan điểm lớn sang tạo trong tư tưởng HCM về con đường cách mạng ở Việt Nam?
    2/ Trong toàn bộ hệ thống tư tưởng HCM tư tưởng nào la cốt lỗi nhất, phân tích nội dung, cơ sở lý luận thực tiễn và mối quan hệ của nó
    Cả nhà ơi, có ai biết làm 2 câu này giúp mình nhé! Thanks cả nhà nhiều nhiều, hjhj...
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom