xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN 22 CÂU ÔN TẬP TT HCM


>>> câu hỏi thi môn tư tưởng HCM - có đáp án
>>> đáp án câu hỏi thi tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần I
>>> Câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần II
>>> Câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần IV

Câu 15: Phân tích quan điểm của HồChí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dânvới tính dân tộc của nhà nước?
Trả lời:
Tư tưởng HCM là sự thống nhất giữa dân tộc vàgiai cấp, chủ nghĩa yêu ước và chủ nghĩa quốc tế, độc lập dân tộc chủ nghĩa xãhội. Sự thống nhât đó cũng được thể hiện rõ trong tư tưởng HCM về nhà nước.
a. Nhà nước là thành tố cơ bản nhất của hệ thốngchính trị. Nhà nước VN DCCH luôn mang bản chất công nhân:
* Nhànước là một phạm trù lịch sử, nó chỉ ra đời và tồn tại khi giai cấp và đấutranh giai cấp xuất hiện. Khi nói nhà nước dân chủ mới của nhà nước ta là nhànước “của dân do dân vì dân” không có nghĩa là nhà nước phi giai cấp hay siêu cấp.Nhà nước của ta là nhà nước dân chủ nhân dân, dựa trên nền tảng liên minh côngnông do giai cấp công nhân lãnh đạo. Như vậy, bản chất giai cấp của nhà nước talà bản chất giai cấp công nhân.
* Bảnchất giai cấp công nhân của nhà nước ta được biểu hiện trước hết ở chỗ:
- Nhà nướcdo ĐCS lãnh đạo. ĐCS VN lãnh đạo, nhà nước giữ vững và tăng cường bản chất giaicấp công nhân. Cách mạng VN từ sau 1930 đến nay là do ĐCS VN lãnh đạo, dù cònhoạt động bí mật hay đã ra công khai, dù chưa có chính quyền hay sau khi đãgiành được chính quyền, lúc nào Đảng ta cũng giữ vai trò lãnh đạo của mình đốivới CM VN, trong đó có nhà nước. Trong quan điểm cơ bản xây dựng nhà nước donhân dân lao động làm chủ , một nhà nước thể hiện tính chất nhân dân rộng rãi,HCM vẫn nhấn mạnh nòng cốt của nhân dân là liên minh giữa giai công nhân với giainông dân và trí thức do giai công nhân mà đội tiên phong của nó là ĐCS VN lãnhđạo.
- Đảnglãnh đạo Nhà Nước bằng phương thức thích hợp. Phương thức lãnh đạo của Đảng vớiNhà Nước ta qua những thời kì khác nhaulà khác nhau. Song tư tưởng HCM vẫn có những vấn đề cơ bản về phương thức lãnhđạo của Đảng chung cho các thời kì:
+ Đảng lãnh đạo bằng những chủ trương, đường lối lớn,thông qua tổ chức của mình trong QH, CP và các nghành các cấp của nhà nước. Đảngphấn đấu để thể chế hoá quan điểm, đường lối, nghị quyết của mình, biến nóthành pháp luật, chính sách, kế hoạch của nhà nước.
+ Đảnglãnh đạo nhà nước bằng hoạt động của các tổ chức Đảng và Đảng viên của mìnhtrong bộ máy cơ quan nhà nước.
+ Đảnglãnh đạo nhà nước bằng công tác kiểm tra.
- Bản chấtgiai cấp công nhân của nhà nước được thể hiện ở tính định hướng đưa đất nướcquá độ đi lên CHXN bằng cách phát triển và cái tạo nền kinh tế quốc dân theoCHXH, biến nền ktế lạc hậu thành một nền kinh tế XHCN với Công Nghiệp và NôngNghiệp hiện đại khoa học và kĩ thuật tiên tiến
- Bản chấtgiai công nhân của nhà nước ta thể hiện ở nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bảncủa nó là nguyên tắc tập trung dân chủ. HCM nhấn mạnh đến việc phát huy cao độdân chủ, đồng thời phát huy cáo độ tập trung. Nhà nước phải tập trung thống nhấtquyền lực để tất cả quyền lực vào tay nhân dân.
b. Bản chất giai cấp công nhân thống nhất vớitính nhân dân, dân tộc:
HCMđã giải quyết hài hoà thống nhất giữa bản chất giai cấp với tính nhân dân, tínhdân tộc biểu hiện rõ trong những quan điểm sau:
- Nhà nướcta ra đời là kết quả của cuốc đấu tranh lâu dài, gian khổ của rất nhiều thế hệngười VN từ quá trình dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc.
- Tính thốngnhất giữa bản chất giai công nhân và tính nhân dân, tính dân tộc còn thể hiện ởchỗ nhà nước ta bảo vệ lợi ích của nhân dân, lấy lợi ích của dân tộc làm nền tảng.HCM khẳng định lợi ích cơ bản của giai công nhân, của nhân dân lao động và củatoàn dân tộc là một. Nhà nước ta không những thể hiện ý chí của giai công nhânmà còn thể hiện ý chí của nhân dân và của toàn dân tộc.
- Nhà nướcmới ra đời của ta đã phải đảm nhiện nhiệm vụ lịch sử của cả dân tộc giao phó làlãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện để bảo vệthành quả cách mạng, bảo vệ nền độc lập dân tộc,tự do của Tổ Quốc, xây dựng mộtnước VN hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần tích cựcvào sự phát triển tiến bộ của TG.

Câu 16: Phân tích quan điểm của HCMvề nhà nước pháp quyền? Ý nghĩa?
Trả lời :
Một nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnhmẽ được HCM chú ý xây dựng thể hiện trên những điểm sau:
a) Theo tưtưởng HCM, một nhà nước pháp quyền trước hết phải là một nhà nước hợp hiến. Chỉmột ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trong liên hợp đầu tiên của Chính Phủlâm thời, HCM đã đề nghị tổ chức tổng tuyển cử càng sớm càng tốt để lập QH rồitừ đó lập ra CP và các cơ quan, bộ máy chính thức khác của Nhà nước mới.
- Mặc dù những khó khăn dồn dập do thùtrong giặc ngoài gây ra, cuộc tổng tuyển cử cả nước đã được tiến hành chỉ bốntháng sau ngày độc lập.
Ngày2-3-1946, QH họp phiên đầu tiên lập ra các tổ chức, bộ máy và các chức vụ chínhthức của nhà nước. HCM được bầu làm chủ tịch CP lien hiệp đầu tiên. Đây chínhlà CP có đầy đủ giá trị pháp lý để giải quyết một cách có hiệu quả những vấn đềđối nội, đối ngoại của nước ta.
b) Trongtư tưởng HCM, một nhà nước pháp quyền có hiệu lực mạnh mẽ là một nhà nước quảnlý đất nước bằng PL và phải làm cho PL có hiệu lực trong thực tế. Quản lý nhà nướclà quản lý bằng bộ máy và bằng nhiều biện pháp khác nhau nhưng quan trọng nhấtlà bằng hệ thống PL, trong đó quan trọng bậc nhất là Hiến pháp – đạo luật cơ bảncủa nước nhà. Có hiến pháp và PL nhưng không đưa được vào đời sống thì xã hộicũng sẽ bị rồi loạn. Dân chủ đích thực bao giờ cũng đi liền với kỉ cương, phépnước, tức là đi liền với thực thi hiến pháp và PL.
- Một mặtchăm lo hoàn thiện hiến pháp và hệ thống PL của nước ta, mặt khác người hết sứcchăm lo đưa PL vào đời sống, tạo ra cơ chế bảo đảm cho PL được thi hành, cơ chếkiểm tra, giám sát việc thi hành đó trong các cơ quan nhà nước và trong nhândân.
- Ngườicho rằng công tác giáo dục PL cho mọi người đặc biệt cho thế hệ trẻ cực kì quantrọng trong việc xây dựng một NN pháp quyền, bảo đảm mọi quyền và nghĩa vụ côngdân đc thực thi trong cuộc sống.
- Ngườichú trọng tới vấn đề nâng cao dân trí, phát huy tính tích cực chính trị củanhân dân, làm cho nhân dân có ý thức chính trị trong việc tham gia công việccủa chính quyền các cấp. Làm tốt nghĩa vụ công dân cũng là thực hiện nghĩa vụcủa mình đối với nhà nước, biết thực hành dân chủ.
c) Để tiếntới một NN pháp quyền mạnh mẽ, có hiệu lực, chủ tịch HCM đã thấy rõ phải nhanhchống đào tạo, bồi dưỡng nhằm hình thành một đội ngũ cán bộ, viên chức NN cótrình độ văn hoá, am hiểu PL, thành thạo nghiệp vụ hành chính và nhất là có đạođức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, mọi tiêu chuẩn cơ bản của người cầmcân nảy mực cho công lý.
HCM đãnêu ra một số yêu cầu cơ bản về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức như sau:
- Tuyệtđối trung thành với CM, kiên cường bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ NN là yếu tố đầutiên cần có. Lòng trung thành đó phải được thể hiện hàng ngày, hàng giờ trongmọi lĩnh vực công tác.
- Hănghái, thành thạo công việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ. Chỉ với lòng nhiệt tìnhkhông thôi thì chưa đủ, đội ngũ này cần phải hiểu biết công việc của mình, biếtquản lý NN, phải được đào tạo và tự mình phải luôn luôn học hỏi.
- Phải cóquan hệ mật thiết với nhân dân, phải sẵn sàng phục vụ nhân dân, lấy phục vụ choquyền lợi chính đáng của nhân dân làm mục tiêu cho hoạt động của mình. Đặc biệtphải chống bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu, phải luôn gần dân, hiểu dân và vìdân. Cán bộ, công chức xa dân, quan liêu, hách dịch, cửa quyền đối với nhân dẫnđều dẫn đến nguy cơ làm suy yếu NN, biến chất NN.
- Cán bộ,công chức phải là những người dám phụ tránh, dám quyết đoán, dám chịu tráchnhiệm, nhất là trong những tình huống khó khăn. Đó chính là những người cần,kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm việc với tinh thần đầy sáng tạo. HCM đòihỏi cán bộ, công chức phải luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức CM, luôn có chítiến thủ, luôn học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, phải thường xuyên phê bìnhvà tự phê bình.

Câu 17: Vì sao HCM đặt vấn đề cách mạng trước hết phải có Đảng lãnhđạo? suy nghĩ của bản thân về vấn đề này.
- Thất bại của các phong trào yêu nướcchống thực dân pháp ở VN cuối TK 19 đầu TK 20 chứng tỏ những con đường giảiphóng dân tộc dưới ngọn cờ tư tưởng pk hoặc tư tưởng tư sản là không đáp ứngđược yêu cầu khách quan là giành độc lập, tự do, của dân tộc. Người đã đọc sơkhảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa củaLênin và đã tìm ra con đường cứu nước mới đó là con đường cách mạng vô sản. Conđường cách mạng đó theo quan điểm của HCM là tiến hành cách mạng giải phóng dântộc và dần dần từng bước đi tới xã hội cộng sản. Lực lượng lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân mà đội tiên phongcủa nó là ĐCS. Lực lượng cách mạng là khối đoàn kết toàn dân, nòng cốt là liênminh giữa GCCN và GCND và trí thức…Sự nghiệp cách mạng VN là một bộ phận khăngkhít của cách mạng thế giới cho nên phải đoàn kết quốc tế.
- Trước hết muốn thành công trong sựnghiệp giải phóng dân tộc đó là đi theo con đường cách mạng vô sản sau đó mỗicuộc cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do ĐCS lãnh đạo. Cácnhà yêu nước VN đã ý thức được tầm quan trọng và vai trò của tổ chức cách mạng.Đã có nhiều những tổ chức như Duy Tân Hội (1904) và VN quang phục hội (1912) rađời song các tổ chức cách mạng kiểu cũ không thể đưa cách mạng giải phóng dântộc đi đến thành công, vì thiếu một đường lối chính trị đúng đắn và một phươngpháp cách mạng khoa học, không có cơ sở rộng rãi quần chúng. NAQ đã sớm khẳngđịnh : muốn GPDT thành công thì trước hết phải có đường cách mệnh…Đảng có vữngcách mệnh thì mới thành công…Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt…Bâygiờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắcchắn nhất, cách mệnh nhất kà chủ nghĩa Lênin. Như vậy NAQ đã khẳng định: cáchmạng gpdt muốn thắng lợi phải đặt dưới sự lãnh đạo của đảng của GCCN, Đảng đóphải được xây dựng theo nguyên tắc Đảng kiểu mới của lênnin được vũ trang bằngchủ nghĩa Mác Lênin. Người giải thích cách mệnh ở đây trước hết là phải làm chodân giác ngộ phải giảng giải lý luận và chủ nghĩa cho dân hiểu. Cách mệnh phảihiểu phong triều cách mệnh thế giới, phải bày sách lược cho dân. Vậy nên sứccách mệnh phải tập trung muốn tập trung phải có đảng cách mệnh
- Chính vì thế mà 3.2.1930 người đã lậpĐCSVN một chính đảng của GCCNV, có tổ chức chặt chẽ kỷ luật nghiêm minh và liênhệ mật thiết với quần chúng.

Câu 18: Phân tích luận điểm ĐCSVN làđảng của giai cấp công nhân đồng thời là Đảng của dân tộc VN.
- HCM là người sáng lập ra ĐCSVN, một Đảngcách mạng chân chính, bộ tham mưu sáng suốt và kiên cường của GCCN và dân tộcVN. Những luận điểm của Người về ĐCS về xây dựng Đảng, đặc biệt trong điều kiệnĐảng lãnh đạo chính quyền là một phần cực kỳ quan trọng. Tư tưởng HCM về ĐCSVNbắt nguồn từ học thuyết của về ĐCS và trực tiếp từ học thuyết về Đảng kiểu mới,của GCCN, đã được Lênin đưa ra từ những năm đầu thế kỷ XX. HCM đã vận dụng sángtạo học thuyết đó áp dụng vào điều kiện lịch sử cụ thể của VN để thành lậpĐCSVN. Người đã đưa ra những luận điểm mới, làm phong phú thêm học thuyết M-Lênin về ĐCS đặc biệt là đối với việc thành lập ĐCS ở nước ta. Một trong nhữngluận điểm cơ bản và đáng chú ý trong tư tưởng HCM đó là ĐCSVN - Đảng của GCCN,của nhân dân lao động và của dân tộc VN.
- Với học thuyết của CN M-L đã đưa ra tầmquan trọng của GCVS. Đối với Mác và Ăng ghen đặt sự quan tâm chủ yếu của mìnhvào vấn đề thành lập các ĐCS ở những nước TBCN, mà nhiệm vụ là lãnh đạo GCVS vàquần chúng lao động ở các nước tư bản phát triển nhất tiến hành CMVS. Ở đâyGCVS thông qua chính Đảng của mình là ĐCS lãnh đạo cuộc cách mạng nhắm lật đổchế độ tư bản tiến lên thẳng CNXH. Đối với Lênin thì đã bổ sung thêm học thuyếtMác đó là đối với các nước thuộc địa thì cách mạng trước hết là cách mạng dântộc dân chủ nhân dân, thực chất bao gồm trong đó là hai cuộc cách mạng: cáchmạng giải phóng dân tộc và cách mạng dân chủ. Ông đề cao vai trò của GCVS đó làgiai cấp tiên phong, là bộ chỉ huy, giai cấp tối cao của cách mạng vô sản.
- Trong quá trình đi tìm đường cứu nước,HCM đã nhận thức sâu sắc rằng cứu nước là sự nghiệp của nhiều người của đôngđảo quần chúng nhân dân, của cả dân tộc chứ không hẳn của vài người, của mộtgiai cấp nào đó. Cùng với sự chuẩn bị về tư tưởng, đường lỗi lãnh đạo, HCM đãgiác ngộ GCCN, GCND, tri thức và những người yêu nước để họ hiểu về chủ nghĩaMác Lênin và đường lối cách mạng mới để từ đó truyền bá vào phong trào côngnhân và phong trào yêu nước VN. Với sự chuẩn bị mọi mặt và tình hình thực tếđặt ra, HCM đã thống nhất 3 tổ chức Đảng lập lên một Đảng duy nhất là ĐSCVN vàongày 3-2-1930.
- Tư tưởng HCM đã đưa ra những luận điểmđó là ĐCS là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng VN đến thắng lợi, đócũng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa M-L với phong trào công nhân và phongtrào yêu nước. Khi ĐCS đã có đầy đủ tố chất của một chính Đảng thì hiển nhiênĐảng được tất cả mọi người tin yêu và đi theo. Chính vì thế HCM đã khẳng địnhrằng ĐCSVN là Đảng của GCCN, đội tiên phong của GCCN, mang bản chất GCCN. TrongSách lược vắn tắt, HCM viết: “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp” trongChương trình vắn tắt của Đảng. Người viết: Đảng là “đội quân tiên phong của đạoquân vô sản”. Đảng tập hợp vào hàng ngũ của mình những người tin theo chủ nghĩacộng sản, chương trình Đảng và Quốc tế cộng sản, hăng hái tranh đấu và dám hisinh phục tùng mệnh lệnh Đảng và đóng kinh phí, chịu phấn đấu trong một bộ phậnĐảng. HCM khẳng đinh rõ mục đích của Đảng là “làm tư sản dân quyền cách mạng vàthổ địa cách mạng để đi tới xã hội công sản”. Đảng liên kết với những dân tộcbị áp bức và quần chúng vô sản trên thế giới”.
- Những quan điểm trên của HCM hoàn toàntuân thủ những quan điểm của Lênin về xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp vôsản. Nhưng, HCM còn có một cách thể hiện khác về vấn đề “đảng của ai” . Trongbáo cáo chính trị đọc tại Đại hội II của Đảng(2-1951), HCM nêu rõ : trong giaiđoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộclà một. Chính vì Đảng Lao Động VN là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dânlao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc VN. Năm 1953, HCM viết: “Đảng laođộng là tổ chức cao nhất của giai cấp cần lao và đại biểu cho lợi ích của cảdân tộc” và “Đảng là đảng của giai cấp lao động, mà cũng là đảng của toàn dân”.Năm 1957, HCM khẳng định lại: Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân,đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc. Trong thời kỳ miền Bắc xây dựngCNXH năm 1961, HCM khẳng định lại: Đảng ta là Đảng giai cấp, đồng thời cũng làcủa dân tộc, không thiên tư, thiên vị. Năm 1965, HCM cho rằng: Đảng ta xứngđáng là đội tiên phong, là bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân laođộng và của cả dân tộc.
- Tuy có nhiều cách thể hiện khác nhau nhưvậy nhưng quan điểm nhất quán của HCM về bản chất giai cấp của Đảng là Đảng tamang bản chất giai cấp công nhân.Luận điểm đó đã định hướng cho việc xây dựngĐCSVN thành một Đảng có cự gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, nhân dân laođộng và toàn thể dân tộc trong mọi giai đoạn, mọi thời kỳ phát triển của cách mạngVN. Đa số những người dân VN, dù là đảng viên hay không là đảng viên dù ở bấtcứ tầng lớp nào thì cũng đều cảm thâ ĐSCVN là Đảng của Bác Hồ, của mình, tự hàovới niềm tự hào của Đảng thấy mình cũng có trách nhiệm trong việc xây dựngĐảng. Và đó cũng chính là niềm vinh dự, tự hào lớn nhất của ĐCSVN, là cội nguồntạo nên sức mạnh của ĐCSVN mà không phải bất cứ Đảng nào cũng có được.
- Khi nói Đảng ta là Đảng của giai cấp,đồng thời là Đảng của dân tộc hoàn toàn không có nghĩa là không thấy rõ bảnchất giai cấp của Đảng. Đó là bản chất GCCN, giai cấp duy nhất gánh vác sứ mệnhlịch sử lãnh đạo cách mạng đến cuối cùng, giai cấp không chỉ là đại diện chohiện tại mà còn cho cả tương lai của đất nước. GCND tuy chiếm số đông nhấttrong dân cư và có tinh thần cách mạng rất cao, nhưng do tính phân tán, tư hữucủa những người sản xuất nhỏ, do hệ tư tưởng nông dân chỉ tiêu biểu cho nhữnggì đã qua chứ không phải những gì sẽ đến, nên đóng vai trò lãnh đạo cách mạng.Chỉ có chiụ sự lãnh đạo và đi theo đường lối của Đảng của GCCN, GCND mới trởthành đồng minh tin cậy của GCCN, trở thành đồng minh tin cậy của GCCN, trởthành lực lượng to lớn nhất của cách mạng, mới giành được thắng lợi trong cuộcđấu tranh để giải phóng dân tộc. Đối với các giai cấp, tầng lớp xã hội kháckhông thể đảm đương được vai trò lãnh đạo cách mạng. Điều này HCM đã nhận thứcđược từ sớm và đã nêu rõ vai trò lãnh đạo cách mạng của GCCN, đồng thời phêphán những quan điểm sai trái như không thấy rõ vai trò và sứ mệnh của GCCN,hoặc chỉ thiên về công nông mà không thấy rõ vai trò của các tầng lớp giai cấpkhác, cùng với công nông tạo nên sức mạng to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc.Xuất phát từ vị trí, đặc điểm, vai trò, kinh tế chính trị của giai cấp côngnhân trong xã hội là giai cấp mới, đoàn kết nội bộ cao…Giai cấp công nhân cònlà sứ mệnh lịch sử là người đào huyệt chôn CNTB. Tuy xuất phát điểm còn yếu cảvề chất lượng và số lượng song ngay từ khi ra đời GCCN đã mang bản chất của GCCN quốc tế.
- Người cho rằng cái quyết định bản chấtgiai cấp công nhân của Đảng không phải chỉ là số lượng đảng viên xuất thân từ công nhân mà cơ bản là nền tảngtư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin ở mục tiêu đường lối của Đảng thực sựlà vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giảiphóng xã hội và giải phóng con người ở vấn đề Đảng kiểu mới của giai cấp côngnhân. Do đó, Đảng k phải chỉ kết nạp cả những người ưu tú trong GCCN mà còn làGCND tầng lớp tri thức.. đã được rèn luyện giác ngộ về Đảng và tự nguyện chiếnđấu trong hàng ngũ của Đảng. Mặt khác Đảng đặc biệt chú ý đến việc giáo dục rènluyện đảng viên không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết về CN M-L nâng cao giácngộ về giai cấp và dân tộc. HCM phê phán những quan điểm không đúng như khôngđánh giá đúng vai trò to lớn của giai cấp công nhân cũng như quan điểm sai tráichỉ chú trọng vào giai cấp công nông mà bỏ qua vai trò của giai cấp khác.
- Trong ĐHĐB toàn quốc lần thứ VII củaĐảng đã nêu: “khẳng định bản chất GCCN của Đảng , chúng ta không tách rời Đảngvà giai cấp với các tầng lớp nhân dân lao động khác, với toàn thể dân tộc”.Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã mang trong mình yếu tố giai cấp và yếu tốdân tộc. Chính lập trường và lợi ích giai cấp công nhân đòi hỏi trước hết phảigiải phóng dân tộc. Đảng tìm thấy nguồn sức mạng không chỉ ở GCCN mà còn ở cáctầng lớp nhân dân lao động ở cả dân tộc. Cũng từ đó nhân dân lao động thừ nhậnĐảng ta là người lãnh đạo, người đại biểu chân chính cho quyền lợi cơ bản vàthân thiết của mình.


cachiusa
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
a. Nhà nước là thành tố cơ bản nhất của hệ thốngchính trị. Nhà nước VN DCCH luôn mang bản chất công nhân:
* Nhànước là một phạm trù lịch sử, nó chỉ ra đời và tồn tại khi giai cấp và đấutranh giai cấp xuất hiện. Khi nói nhà nước dân chủ mới của nhà nước ta là nhànước “của dân do dân vì dân”

Thứ nhất tôi nghĩ rằng Nhà nước bản chất nhân dân chứ không phải công nhân. Nếu chỉ có giai cấp Công nhân hay nói cách khác là giai cấp cộng sản thì Sẽ không hình thành được nhà nước. Tôi băn khoăn một câu hỏi rằng tại sao ko gọi các nước như Nhật Anh, Pháp, Mỹ....v.v... là Nhà nước Anh, Nhà nước Pháp, nhà nước Mỹ? phải chăng từ "nhà nước" này chỉ tồn tại đi kèm theo tên của các nước vẫn còn giữ chế độ XHCN?

Tôi tạm thời ko đề cập tới từ nhà nước và thay vào đó là từ Đất nước nghe như vậy có lẽ sẽ hợp lý hơn.

Tôi xin được nói qua một vài luận điểm của bản thân về câu "của dân do dân vì dân". Ý nghĩa của câu này bắt ra sao tôi xin được phân tích mong mọi người cùng hiểu rõ.

Trước tiên ta cùng đi tìm hiểu lý đo "vì sao phải đóng thuế"

Để đất nước tồn tại phải có tiền để chi phí cho việc điều khiển bộ máy nhà nước trong các lĩnh vực như quân sự, trính trị, giáo dục, văn hóa, pháp luật….Và để điều khiển được nó không 1 cá nhân nào có thể làm được việc này vì thế chúng ta phải đóng thuế.

Tiền chúng ta đóng thuế thường được gọi là tiền của “Nhà nước”.Phải có người dùng tiền của “nhà nước” để điều khiển bộ máy này. Ai điều khiển? đó là các Cấp lãnh đạo từ TƯ đến Địa Phương, bộ chính trị. Hay nói một cách khác đó là Đảng.

“Tiền thuế” của nhân dân còn chi trả lương cho các cán bộ, nhân viên công chức làm cho các công ty nhà nước. Công ty nào thuộc quản lý của nhà nước, nhân viên công ty đó sẽ đều nhận lương của "nhà nước", tiền thuế của chúng ta Trường học "công lập, quốc lập" thuộc dạng quản lý của nhà nước thì giáo viên cũng ăn lương của nhà nước, đó là tiền thuế của dân.

Đặc biệt các cán bộ tiếp dân trong khoản “thủ tục hành chính” Họ được trả lương bằng tiền thuế của dân vậy mà họ hạch sách, nhũng nhiễu. Họ như là những người đi ban ơn cho người khác vậy. Còn người dân thì khúm núm sợ hãi, nhiều người còn phải đút lót để công việc của mình được suôn sẻ.

Rõ ràng tiền thuế của nhân dân đem ra để thuê họ, vậy mà tiền đem thuê ấy lại được trả lại bằng 1 dịch vụ không tốt.

Công An cũng sống nhờ bằng thuế của dân, họ được coi là “bạn dân” vậy mà gần đây dân ghét công an như kẻ thù vậy. Nào là đàn áp, đánh đập thậm chí còn giết người. Phải nói là nhân dân ta đã “nuôi ong tay áo”. Gần đây họ còn bị gán cho biệt danh là “xã hội đỏ”, có khi còn nguy hiểm hơn cả “xã hội đen”.

Có 1 ví dụ như thế này:
Ngày xưa khi trẻ con khóc người ta hay đem “ma, ông ba bị” ra để dỗ cho chúng nín, tuy nhiên ngày nay người dân thường đem “chú công an” ra để dỗ cho chúng lớn. “không nín, tao gọi chú công an đến bắt nhốt bây giờ. . .có phải không ạ.

Hito xin phép được đọc một đoạn trích trong cuốn “khuyến học” của nhà khai quốc công thần của Nhật bản trong thời đại Minh trị, fukuzawa yukichi để làm sáng tỏ điều hito vừa nói bên trên.

Bài viết đã hơn 100 tuổi nhưng nó vẫn còn mang giá trị của thời đại
HỌC ĐỂ HIỂU, BIẾT “THẾ NÀO LÀ LÀM TRÒN CÔNG VIỆC CỦA MÌNH”

Nộp thóc, đóng thuế làm theo pháp luật là trách nhiệm của dân.
Thu đủ thóc, đủ thuế, sử dụng đúng và công khai nguồn tài chính, bảo vệ dân là nghĩa vụ và trách nhiệm của chính phủ. Nếu cả hai phía đều thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên như trên đây thì chẳng có gì mà để nói. Vì hai bên, bên nào bên nấy cũng đều làm đúng bổn phận của mình, chính phủ không làm phiền dân và dân cũng không làm phiền chính phủ.

Không còn cảnh bị “cùm chân, cùm tay” về tinh thần và vật chất.
Trong xã hội Mạc phủ tokugawa, người ta đã tôn chính quyền thành “Đấng bề trên”. Mỗi khi“Đấng bề trên” vi hành thì tiền nhà trọ cũng không trả, tiền đò qua song cũng không thanh toán, tiền công người phục dịch cũng không trao,ngược lại còn đòi hỏi các nơi phải chi tiền rươu chè. Thật là hết chỗ nói. Các lãnh chúa, quan chức chính quyền nghĩ ra đủ trò để tiêu xài, làm cạn kiệt nguồn tài chính. Và để tiếp tục có tiền tiêu xài, họ liền đặt ra đủ loại sắc thuế bắt chẹt dân, buộc dân phải đóng góp. Dân chúng kêu ca, họ bao biện rằng đó là sự “đền ơn, báo đáp đất nước”.

Cái mà họ gọi là “đền ơn, báo đáp đất nước” là gì? Chắc là họ muốn nói rằng nhờ có chính quyền này mà dân chúng mới được sống thanh bình, yên ổn làm ăn, không phải lo sợ kẻ xấu.Thế nhưng lập ra luật pháp bảo vệ dân chúng giữ gìn an ninh…. Là công việc, nghĩa vụ đương nhiên của chính quyền. Không thể coi đó là sự ban ơn, không thể coi đó là lòng tốt để rồi bắt dân phải hàm ơn hay báo đáp lại chính quyền. Nếu như chính quyền nghĩ như vậy thì người dân sẽ nói rằng: Chính quyền phải hàm ơn dân và báo đáp dân mới phải, vì chính quyền sống bằng tiền thuế, tiền thóc lúa do dân đóng, cớ sao lại có chuyện ngược đời như thế được?

Thực ra bên nào cũng nhận ơn của bên kia. Đó là sự có đi có lại.


Không có đạo lý nào buộc dân phải hàm ơn chính quyền mà chính quyền lại không cần phải hàm ơn dân cả. Vì sao tập quán xấu này vẫn diễn ra trong cuộc sống hàng ngày? Đó là vì chính quyền miệng nói bình đẳng nhưng không hiểu bình đẳng, lợi dụng chênh lệch giàu nghèo mạnh yếu, sử dụng quyền lực chèn ép quyền lợi của dân lành.

Đã là con người thì phải thường xuyên nhớ rằng.: mọi người sinh ra đều bình đẳng về tư cách và quyền lợi. Đây là điều quan trọng nhất. Ở châu Âu, người ta gọi reci-procity, tức là quan hệ có đi có lại, tác động lẫn nhau, lợi ích song phương. Trong phần một, tôi viết tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, có địa vị cùng tư cách có nghĩa là vậy.
Kế tiếp chúng ta hãy nhớ 1 điều rằng "chúng ta đang đóng thuế"

"Bất kỳ 1 người dân sống trên đất nước Việt Nam nào đều đang đóng thuế". Vì sao tôi lại khẳng định một điều chắc chắn như vậy? Tôi xin được giải thích một cách đơn giản như sau.

Hàng ngày bạn đi chợ mua rau cỏ, sắm quần áo, mua xe máy ô tô…, ngay cả 1 đứa bé cầm tiền đi mua 1 cái kẹo mút thôi, nó cũng góp phần xây dựng đất nước. Hàng hóa mà bạn mua về đã bao gồm thuế VAT hay người ta còn gọi là thuế Giá Trị gia tăng đánh vào người tiêu dùng là bạn, là tôi là tất cả người dân.

Hơn nưa trong hàng hóa còn bao gồm thuế tiêu dùng đặc biệt
Ví dụ như đối với thuốc là 60%, rượu bia;45%

Ngoài ra còn có rất nhiều loại thuế ví dụ như:
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp
+ Thuế thu nhập cá nhân
+ Thuế trước bạ
+ Thuế quan: Thuế đánh vào hang hóa nhập từ nước ngoài vào quốc nội
Nhiều hàng hóa đánh thuế đến 100%~ khiến hàng hóa khi đến tayngười tiêu dung nó sẽ được đội giá lên gấp bội. Điển hình là ô tô.Ví dụ ô tô ở nhật khoảng 1 tỉ về VN sẽ thành 2 tỉ. Nếu mua nó coi như bạn đã nộp thuế mất 1 tỉ rồi đấy. bạn có xót không?

Vì thế mới dẫn đến tình trạng trốn thuế….

Những gì đã ghi ở bên trên đã chứng tỏ được 2 điều:

1)"Bất kỳ ai sống trên toàn lãnh thổ VN đều đang tham gia đóng thuế"
2) "Đóng thuế để xây dựng đất nước"

Phải nhớ 1 điều rằng "có dân thì mới có nước", Cũng giống như "có khách hàng thì mói có cửa hàng", hay "có thành viên thì mói có diễn đàn" vậy.

nếu như những gì viết bên trên có điều gì không hợp lý các bạn có thể cho ý kiến hoặc thấy có điều gì thiếu mong các bạn bổ xung.

Cám ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để đọc bài viết của tôi.

hitomebore.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Top Bottom