WHEN IT COMES TO YOU (Lời Dịch Anh Việt) Dire Straits

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.159
WHEN IT COMES TO YOU
Dire Straits


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/231996314626660/

If we can't get along we oughta be apart
Nếu ta không thể thuận hòa, thôi mỗi người một ngã
And I'm wondering where'd you get that cold, cold heart
Và anh tự vấn từ đâu em lại có trái tim lạnh lùng băng giá
Set me free - sign my release
Trả tự do – ký cho giải thoát
I'm tired of being the villain of the peace
Anh chán bị gán là kẻ gây ra mất mát

You been giving me a bad time
Em cho anh khoảng thời gian tệ lắm
Tell me what I'd do
Bảo anh điều phải làm
How come I always get a hard time
Sao anh cứ luôn gánh một thời vất vả
Honey when it comes to you
Vậy khi nó đến với em, cưng à,
Sayin' things that you didn't have to
Nói ra những gì em không phải trải qua
How come I always get a hard time
Sao anh cứ luôn chịu một đời tất tả
Honey when it comes to you
Khi chuyện đến với em, cưng à

You only get one life - this I know
Em chỉ có một đời dể sống – điều anh rành
I wanna get my licks in now before I go
Giờ anh muốn làm hết cách trước lúc khởi hành
The fire of love is dead and cold
Ngọn lửa tình yêu mình chết nguội lạnh
I gotta satisfy the hunger in my soul
Anh muốn thỏa cơn đói của hồn anh

And you been giving me a bad time
Và em cho anh khoảng thời gian tệ hại
Tell me what I'd do
Bảo anh điều nên phải
How come I always get a hard time
Sao anh cứ luôn gánh một thời nghiệt ngã
Honey when it comes to you
Vậy khi nó đến với em, cưng à,
Sayin' things that you didn't have to
Nói ra những gì em không phải trải qua

How come I always get a hard time
Sao anh cứ luôn gánh một thời vật vã
Honey when it comes to you
Khi chuyện đến với em, cưng à,

Translated and Subtitled by lequocanspeaking@gmail.com
 
Top