MISS YOU IN A HEARTBEAT (Lời Dịch Anh Việt) Def Leppard

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.196
MISS YOU IN A HEARTBEAT
Def Leppard


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/266189421207349/

I believe that there's something deep inside
Anh tin rằng có chút gì sâu thẳm bên trong
That shouldn't be from time to time
Mà thi thoảng đôi khi vắng bóng
I sure found out, thought love was such a crime
Anh chắc tìm ra và nghĩ yêu quả là tôi đồ
The more you care, the more you fall
Càng nhiều chăm lo, bấy nhiêu sụp đổ

No need to worry, no need to turn away
Không cần lo âu, chẳng cần ngoảnh mặt đi
'Cause it don't matter, anyway, baby
Vì dù gì chuyện cũng bé tí, bế bi

Ooh, I'd miss you in a heartbeat
Ooh, anh nhớ em trong tim từng nhịp
Ooh, I'd miss you right away
Ooh, anh nhớ em thở không kịp
Ooh, I'd miss you in a heartbeat
Ooh, anh nhớ em từng nhịp trong tim
'Cause it ain't love, if it don't feel that way
Vì chẳng phải tình, liệu có phiêu linh lối ấy

Oh no
Chắc không

When we touch, I just lose my self control
Khi ta gần nhau, sao anh thường mất tự chủ
A sad sensation I can't hide
Cảm giác rầu rầu anh không thể giấu
To love is easy, it ain't easy to walk away
Vào yêu thì dễ đó, quay bước trở ra thì thật khó
I keep the faith and there's a reason why, yeah
Anh giữ niềm tin rằng có một nguyên cớ tại sao

No need to worry, no need to turn away
Không cần dằn vặt, chẳng cần phải ngoảnh mặt
'Cause it don't matter, anyway, baby
Vè ít nhất chẳng có gì để mất, bé ơi

Ooh, I'd miss you in a heartbeat
Ooh, anh nhớ em trong tim từng nhịp
Ooh, I'd miss you right away
Ooh, anh nhớ em thở không kịp
Ooh, I'd miss you in a heartbeat
Ooh, anh nhớ em từng nhịp trong tim
'Cause it ain't love, if it don't feel that way
Vì chẳng phải tình, liệu có phiêu linh lối ấy

Now I ain't big on promises
Giờ đâu dám to gan hứa hẹn
But I'll be true to you
Nhưng anh luôn chân thật với em
'Cause I'll do 'bout anything
Vì anh sẽ làm bất cứ điều gì
For someone like, baby for you
Cho ai đó giống, bế bi, y như em

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Quay lại
Top