TỔNG HỢP ĐỀ THI ĐƯỜNG LỐI 2013 - 2014

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
ĐỀ THI ĐƯỜNG LỐI ngày 14/6/13 - Khoa EP
Đề 10
câu 1 : chỉ thỉ kháng chiến 25/11/1945, có những nhiệm vụ nào, nhiệm vụ nào là quan trong nhất ???
Câu 2 : tư duy đổi mới của đảng về nên kinh tế thị trường từ đại hội 9 đên 11 ???
Câu 3 : anh chỊ hiểu thế nào là nên văn hoá thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc vn, lấy ví dụ ???
@ @
 
×
Top Bottom