[Lyrics] I showed her - O-Town

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

"I Showed Her"

It's catching up to me right now
Everything that I've said
The night I left her there
When I said I wanted out
I was angry and upset
And at the time I couldn't care less about staying there
I had to prove I didn't care
As much as she thought I did

[Chorus:]
I showed her
I let my pride take me
Far away from the only woman I loved
I showed her
Now she has found someone new
And her life will go on
And I'm all alone
But I showed her

Oh oh oh

I hear that she's in love
But it took a while for her to get over the hurt
Now I know that I messed up
I was trying to give us time
But I see she took that time to find somebody else
What happened to the things she felt for me
Am I really a part of her past

[Chorus:]
I showed her
I let my pride take me far away
From the only woman I loved
I showed her
Now she has found someone new
And her life will go on
And I'm all alone
But I showed her

Woah oh oh's

[Chorus]

Now she has found someone new
And her life will go on
And I'm all alone
But I showed her
Tôi đã cho cô ấy thấy ..

Điều đó đang đuổi kịp tôi lúc này
mọi điều mà tôi đã nói
đêm mà tôi để em lại đó
Khi mà tôi nói tôi muốn ra ngoài
tôi đã nóng giận dữ và hoang mang
và lúc đó tôi có thể chẳng bớt quan tâm về chuyện ở lại đây
Tôi đã tỏ ra mình chẳng quan tâm
nhiều như em đã nghĩ tôi như thế

[điệp khúc:]
Tôi đã cho ấy thấy
tôi để tự ái chi phối mình
không chỉ cách xa người phụ nữ tôi yêu
Tôi đã cho em thấy
giờ đây em đã tìm một người mới
và cuộc sống của em vẫn tiếp tục
còn tôi hoàn toàn cô đơn
nhưng tôi đã cho em thấy

Oh oh oh

Tôi nghe nói em đang yêu
nhưng cũng phải mất một thời gian để cho em vượt qua nỗi đau
giờ đây tôi biết mình đang ngổn ngang
tôi đang cố gắng dành cho chúng ta thời gian
nhưng tôi lại thấy em dành thì giờ để tìm kiếm một người khác
chuyện gì xảy ra cho những điều mà em đã cảm nhận vì tôi
Tôi thực sự là một phần của quá khứ em

[Điệp Khúc :]
Tôi đã cho ấy thấy
tôi để tự ái chi phối mình
không chỉ cách xa người phụ nữ tôi yêu
Tôi đã cho em thấy
giờ đây em đã tìm một người mới
và cuộc sống của em vẫn tiếp tục
còn tôi hoàn toàn cô đơn
nhưng tôi đã cho em thấy

Woah oh oh's

[Điệp Khúc]

Giờ đây em đã tìm kiếm một người khác
và cuộc sống em lại tiếp tục
Tôi hoàn toàn cô đơn
Nhưng tôi đã cho em thấy ..

 
×
Quay lại
Top