[Lyrics] How Can I Tell Her - Lobo

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
How can I tell her
She knows when I’m lonesome, she cried when I’m sad
She’up in the good time, she down in the bad
Whenever I’s discouraged, she knows just what to do
But girl, she doesn’t know about you!
I can tell her my troubles, she makes them all seem right
I can make up excuses not to hold her at night
We can talk (her) of tomorrow, I’ll tell her oh things that
I want to do. But girl, how can I tell her about you?

Ref :
How can I tell her about you?
Girl, please tell me what to do
Everything seems right whenever I’m with you
So girl, won’t you tell me how to tell her about you?
How can I tell her I don’t miss her whenever I’m away?
How can I can say it’s you I think of every single night and day?
But when it is easy, telling someone we’re through
But girl, help me tell her about you

How can I tell her about you?
Girl, please tell me what to do.
Everything seems right, whenever I'm with you.
So girl, won't you tell me, how to tell her about you.
Làm sao để em hiểu
Cô ấy biết những khi tôi cô đơn, cô ấy đã từng khóc khi tôi buồn
Cô ấy vui những lúc tôi vui, cô ấy buồn khi tôi buồn
Và khi tôi cảm thấy chán nản nhất, cô ấy biết phải làm gì
Nhưng em, cô ấy không hề biết về em
Tôi có thể nói cho cô ấy về những khó khăn, cô ấy sẽ làm tất cả mọi thứ dịu lại
Tôi có thể viện ra tất cả mọi lý do để không ôm cô ấy trong vòng tay
Tôi có thể nói với cô ấy về ngày mai, Tôi sẽ nói với cô ấy tất cả mọi thứ mà tôi muốn làm
Nhưng em, làm thế nào để nói với cô ấy về em?

Làm thế nào để tôi nói với cô ấy về em?
Em, xin hãy cho tôi biết phải làm gì
Tất cả mọi thứ dường như tốt đẹp mỗi khi tôi cạnh em
Em, xin hãy cho tôi biết làm thế nào để nói với cô ấy về em
Làm thế nào để nói với cố ấy là tôi không hề nhớ cô ấy mỗi khi tôi đi xa ?
Làm thế nào để tôi có thể nói chính em, người tôi nghĩ đến mỗi ngày mỗi đêm ?
Khi nào mọi thứ dễ dàng, để nói cho mọi người chúng ta đã kết thúc
Xin em hãy giúp tôi nói với cô ấy về em


 
×
Top