[Lyrics] Holding On To A Dream - Billy Ray Cyrus

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
We were born with wings to fly
But sometimes we can’t reach that high
‘Cause it feels like the sky is falling down

Against the odds, against the rain
You dig your heels in to slow that train
So many wishes in the lost and found
One little thing can turn it all around

Chorus
Holding on to a dream
Trying to keep hope alive
You can reach out to me
You can reach down deep inside
When the whole world’s gone insane
A ray of light remains
The days you know it seems
Sometimes the hardest thing is
Holding on to a dream

At times you win, at times you lose
Sometimes life puts a rock in your shoe
But something in you keeps you walking on

Leave the fear and doubt in the past
Just believe, don’t look back

Chorus
Holding on to a dream
Trying to keep hope alive
You can reach out to me
You can reach down deep inside
When the whole world’s gone insane
A ray of light remains
The days you know it seems
Sometimes the hardest thing is
Holding on to a dream

Feels like an endless fight
All up hill, but that’s all right

When the whole world’s gone insane
A ray of light remains
The days you know it seems
Sometimes the hardest thing is
Holding on to a dream

The days you know it seems
Sometimes the hardest thing is
Holding on to a dream

Oh yeah
Chúng ta sinh ra đã có được đôi cánh để bay cao
Nhưng đôi khi bạn và tôi không thể tìm đến tầm cao đó
Vì cảm thấy dường như bầu trời đang sập đổ

Hãy đối mặt với khó khăn, với cơn mưa khắc nghiệt
Lòng kiên định của bạn sẽ làm chậm đoàn tàu này lại
Như thế nhiều ước mơ đã mất lại được tìm ra
Một việc nhỏ cũng có thể làm mọi điều quanh ta thay đổi

Điệp khúc:
Cứ tiếp tục giấc mơ đi nhé
Cố giữ cho hy vọng sống mãi trong ta
Bạn có thể với tới tôi
Bạn có thể tìm xuống sâu bên trong nữa
Khi cả thế gian chìm trong rối loạn
Một tia sáng vẫn sót lại đâu đây
Ngày nào đó bạn sẽ hiểu , dường như
Nhiều lúc điều khó nhất chính là
Gìn giữ cho mình mãi một giấc mơ

Có đôi khi bạn thắng bạn thua
Có đôi khi đời đặt đá trong đôi giày của bạn
(làm cho bạn khó đi ý mà)
Nhưng ước mơ trong mình sẽ giữ bạn bước đi

Bỏ lại đi sợ hãi nghi ngờ trong quá khứ
Chỉ cần tin tưởng và đừng ngoảnh mặt lại sau

Điệp khúc:
Cứ tiếp tục giấc mơ đi nhé
Cố giữ cho hy vọng sống mãi trong ta
Bạn có thể với tới tôi
Bạn có thể tìm sâu bên trong nữa
Khi cả thế gian chìm trong rối loạn
Một tia sáng vẫn sót lại đâu đây
Ngày nào đó bạn sẽ hiểu , dường như
Nhiều lúc điều khó nhất chính là
Gìn giữ cho mình mãi một giấc mơ

Dường như đó là cuộc đấu tranh bất tận
Tất cả là dốc đứng nhưng sẽ ổn thôi

Khi cả thế gian chìm trong rối loạn
Một tia sáng vẫn sót lại đâu đây
Ngày nào đó bạn sẽ hiểu , dường như
Nhiều lúc điều khó nhất chính là
Gìn giữ cho mình mãi một giấc mơ

Ngày nào đó bạn sẽ hiểu , dường như
Nhiều lúc điều khó nhất chính là
Gìn giữ cho mình mãi một giấc mơ

 
×
Quay lại
Top