[Lyrics] Her Diamonds - Rob Thomas

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
oh what the hell, she says i just can't wait for losing
and she lays back down
man there's so many times i dont know what i'm doing
like i dont know now
by the light of the moon she rubs her eyes,
says its funny how the night can make you blind
i can just imagine
and i dont know what i'm suppose to do
but if she feels bad then i do too
so i let her be

and she says ohhh i can't take no more
her tears like diamonds on the floor
and her diamonds bring me down
cause i can't help her now
she's down in it
she tried her best
and now she can't win, it's harddd
to see them on the ground
her diamonds falling down, way down

well, she sits down and stares into the distance
and it takes all night
and i know i could break her concentration
ohhh but it dont feel right

so by the light of the moon, she rubs her eyes
sits down on the bed and starts to cry
and there's something less about her
and i dont know what i'm supposed to do
so i sit down and i cry too
but dont let her see

and she says ohhh i can't take no more
her tears like diamonds on the floor
and her diamonds bring me down
cause i can't help her now
she's down in it
she tried her best
and now she can't win, it's harddd
to see them on the ground
her diamonds falling down

she shuts out the night
and tries to close her eyes
if she can find daylight
then she'll be alright
she'll be alright
just not tonight

and she says ohhh i can't take no more
her tears like diamonds on the floor
and her diamonds bring me down
cause i can't help her now
she's down in it
she tried her best
and now she can't win, it's harddd
to see them on the ground
her diamonds falling

ohhh i can't take no more
her tears like diamonds on the floor
and her diamonds bring me down
cause i can't help her now
she's down in it
she tried her best
and now she can't win, it's harddd
to see them on the ground
her diamonds falling down

i can't take no more
diamonds on the floor
no more (no more)
diamonds fallin down

i can't take no more
diamonds on the floor
no more
no more
no more
no more

her diamonds fall all over
diamonds fallin down

i can't take these dimonds fallin down
Ôi, cái quái gì đây, cô ấy nói không thể chờ đợi nổi và ngả lưng xuống
Ôi trời ơi, có nhiều lần tôi không biết tôi đang làm gì giống như bây giờ nè
Dưới ánh trăng cô ấy dụi mắt, nói thật tức cười khi bóng đêm có thể khiến ta chẳng thấy gì
Tôi chỉ có thể tưởng tượng mà thôi
Và tôi không biết tôi phải làm gì nữa
Nhưng nếu cô ấy cảm thấy tệ hại thì tôi cũng thế
Vậy thì cứ mặc cô ấy chủ động thôi

Và cô ấy nói, ôi, em không thể chịu nổi nữa
Nước mắt cô ấy tuôn trào như những viên kim cương trên sàn
Và những viên kim cương ấy khiến tôi chùng lòng
Vì tôi không thể giúp được cô ấy
Cô ấy muốn quá
Cô ấy đã cố hết sức
Và giờ thì cô ấy không thể chiến thắng
Thật khó mà nhìn chúng trên mặt đất, những viên kim cương của cô ấy đang tuôn rơi

Ừm, cô ấy ngồi xuống và chăm chăm nhìn xa xăm
Và cứ thế cả đêm
Và tôi biết tôi không thể phá vỡ sự tập trung của cô ấy được
Ôi, nhưng như thế cảm thấy không ổn tí nào

Thế là dưới ánh trăng, cô ấy dụi mắt
Ngồi xuống gi.ường và bắt đầu khóc
Và có điều gì đó thiếu vắng nơi cô ấy
Và tôi không biết mình phải làm gì nữa
Vì thế tôi ngồi xuống và khóc theo
Nhưng tôi không thể cô ấy nhìn thấy

[Điệp khúc]

Cô ấy chối từ bóng đêm và cố nhắm mắt lại
Nếu cô ấy có thể tìm thấy ánh sáng ban ngày
Thì cô ấy sẽ ổn thôi
Cô ấy sẽ ổn thôi
Chỉ không phải là trong đêm nay thôi

[Điệp khúc][x2]

Tôi không thể chịu nổi nữa
Những viên kim cương lăn dài trên sàn
Không nổi nữa
Những viên kim cương đang tuôn rơi

Tôi không thể chịu nổi nữa
Những viên kim cương lăn dài trên sàn
Không chịu nổi nữa [x4]

Những viên kim cương của cô ấy tuôn rơi
Những viên kim cương đang tuôn rơi

Tôi không thể chịu nổi những viên kim cương đang tuôn rơi

 

×
Quay lại
Top