[Lyrics] Hold My Hand (Ft. Akon) - Michael Jackson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Ohhh...
Konvict Music...

[Michael]
Ohhh

[Akon]
Yeahhh

[Michael]
Yeahhh

This life don't last forever (hold my hand)
So tell me what we're waiting for (hold my hand)
We're Better off being together (hold my hand)
Than being miserable alone (hold my hand)

[Akon]
Cause I've been there before
And you've been there before
But together we can be alright.
Cause when it gets dark and when it gets cold
We hold each other till we see the sunlight

[Michael]
(So if you just)

[Michael/Akon]
Hold my hand
Baby I promise that I'll do
All I can
Things will get better if you just hold my hand
Nothing can come between us if you just hold,
hold my, hold, hold my, hooold, hold my hand.

[Michael]
(Hold my hand)

[Akon]
The nights are getting darker (hold my hand)
And there's no peace inside (hold my hand)
So why make our lives harder (hold my hand)
By fighting love, tonight. (sooooo)

[Michael/Akon]
Cause I've been there before
And you've been there before
But together we can be alright (alright)
Cause when it gets dark and when it gets cold
We hold each other till we see the sunlight

So if you just hold my hand
Baby I promise that I'll do (If you just, If you just)
All I can
Things will get better if you just hold my hand (yeahh)
Nothing can come between us if you just hold, hold my, hold, hold my, hooold, hold my hand.

[Michael]
Hold my hand

[Akon]
I can tell you're tired of being lonely (yeahhh)
Take my hand don't let go baby hold me (hold mee)
Come to me and let me be your one and only (hold my haand)
So I can make it alright til' the morning (hold my hand)

I can tell you're tired of being lonely (hold my hand)
Take my hand don't let go baby hold me (hold mee)
Come to me and let me be your one and only (one and only)
So I can make it alright til' the morning (hold my hand)

[Michael]
Hold my hand

[Michael/Akon]
Hold my hand (yeahhh)
Baby I promise (hold my hand) that I'll do
All I can (hold my hand)
Things will get better (oohhhhoooo) if you just hold my hand (ooooo)
Nothing can come between us if you just hold,
hold my, hold, hold my, hooold, hold my hand.

[Akon]
(Hold my hand)

Hold my hand (yeahh)
Baby I promise (yeahh x4)that I'll do
All I can (hold my haand)
Things will get better if you just (oohhoo) hold my hand
Nothing can come between us if you just hold,
hold my, hold, hold my, hooold, hold my hand.

[Akon]
Hold my hand
Ôiii...
Hãng đĩa Konvict...

[Michael]
Ohhh

[Akon]
Yeahhh

[Michael]
Yeahhh

Cuộc đời này đâu có tồn tại mãi (nắm tay tôi nào)
Vậy nói tôi nghe ta đang chờ đợi điều gì (nắm tay tôi nào)
Chúng ta tốt hơn hết nên cùng sát cánh bên nhau (nắm tay tôi nào)
Hơn là cô đơn một cách buồn khổ (nắm tay tôi nào)

[Akon]
Vì tôi đã từng bị như thế trước đây rồi
Và bạn cũng từng bị như thế trước đây rồi
Nhưng bên nhau chúng ta sẽ ổn cả thôi
Vì khi thế giới trở nên tăm tối và lạnh lùng hơn
Chúng ta kề vai nhau đến khi thấy ánh mặt trời

[Michael]
(Nên bạn chỉ cần)

[Michael/Akon]
Nắm tay tôi nào
Bạn hiền à tôi hứa là sẽ làm
Tất cả những gì tôi có thể
Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu bạn chỉ cần nắm tay tôi
Không gì có thể xen giữa chúng ta nếu bạn chỉ cần nắm,
nắm tay, nắm, nắm tay, nắắắm, nắm tay tôi

[Michael]
(Nắm tay tôi nào)

[Akon]
Bầu trời đêm đang dần tăm tối hơn (nắm tay tôi nào)
Và rôi không còn hòa bình nữa (nắm tay tôi nào)
Vậy tại sao chúng ta cứ làm cuộc sống mình rắc rối hơn vậy (nắm tay tôi nào)

[Michael/Akon]
Vì tôi đã từng bị như thế trước đây rồi
Và bạn cũng từng bị như thế trước đây rồi
Nhưng bên nhau chúng ta sẽ ổn cả thôi
Vì khi thế giới trở nên tăm tối và lạnh lùng hơn
Chúng ta kề vai nhau đến khi thấy ánh mặt trời

Vậy nên chỉ cần nắm tay tôi nào
Bạn hiền à tôi hứa là sẽ làm (Nếu bạn chỉ cần, chỉ cần)
Tất cả những gì tôi có thể
Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu bạn chỉ cần nắm tay tôi
Không gì có thể xen giữa chúng ta nếu bạn chỉ cần nắm,
nắm tay, nắm, nắm tay, nắm, nắm tay tôi

[Michael]
Nắm tay tôi nào

[Akon]
Tôi nói rằng bạn đang mệt mỏi khi phải cô đơn đấy (yeahh)
Cầm tay tôi đi bạn hiền đừng bỏ ra bạn hỡi hãy nắm tay tôi (nắm tay tôi)
Đến với tôi và để tôi trở thành người bạn duy nhất của bạn (duy nhất)
Vậy nên tôi có thể đảm bảo mọi thứ vẫn ổn đến sáng mai (nắm tay tôi nào)

[Michael]
Nắm tay tôi nào

[Michael/Akon]
Nắm tay tôi nào
Bạn hiền à tôi hứa (nắm tay tôi nào) là sẽ làm
Tất cả những gì tôi có thể (nắm tay tôi nào)
Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn (ooh) nếu bạn chỉ cần nắm tay tôi (oooh)
Không gì có thể xen giữa chúng ta nếu bạn chỉ cần nắm,
nắm tay, nắm, nắm tay, nắắắm, nắm tay tôi

[Akon]
(Nắm tay tôi nào)

Nắm tay tôi nào (yeahhh)
Bạn hiền à tôi hứa (yeah x4) là sẽ làm
Tất cả những gì tôi có thể (nắm tay tôi nàào)
Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu bạn chỉ (oohhoo) cần nắm tay tôi
Không gì có thể xen giữa chúng ta nếu bạn chỉ cần nắm,
nắm tay, nắm, nắm tay, nắắắm, nắm tay tôi

[Akon]
Hãy nắm thật chặt tay tôi nào

 
×
Quay lại
Top